План

1. Розлади мислення

а) прискорене мислення;

б) уповільнене мислення;

в) в’язке мислення;

г) нев’язне мислення;

ґ) резонерське мислення;

д) паралогічне мислення;

е) аутистичне мислення;

є) розірване мислення;

ж) надцінні ідеї;

з) нав’язливі ідеї;

и) маячні ідеї;

і) слабоумство.

Використана література

Маячні синдроми дуже розмаїті за змістом, тематикою хворобливих переживань. Всі вони поділяються на дві основні групи — маячення уривчасте і систематизоване. Про систематизоване маячення говорять у тих випадках, коли маячні переживання систематизовані, взаємозв'язані, тобто коли існує певна система маячних побудов. Уривчасте маячення більш безглузде, менш ефективно насичене, маячні переживання при ньому не мають єдиного стрижня.

Маячні ідеї спостерігаються при різних психічних захворюваннях, однак при кожному з них вони мають специфічний характер. Так, маячні ідеї відношення, впливу, переслідування, отруєння здебільшого спостерігаються при шизофренії; резидуальне маячення— при епілепсії; ідеї самозвинувачення, самоприниження,, гріховності — при циркулярній депресії, ідеї самозвинувачення, зубожіння на фоні тривожно-тужливого афекту — при інволюційній меланхолії.

Часто в клінічній картині захворювання маячні ідеї супроводжуються галюцінаціями, у цих випадках говорять про галюцинаторно-параноїдний синдром.

До розладів мислення належить також слабоумство, під яким розуміють стійке, необоротне зниження рівня психічної діяльності, у першу чергу — інтелектуальної. Хворий, який страждає слабоумством, не здатний вловити зв'язок між явищами, некритичний до своїх висловлювань і вчинків, не може відрізнити основне від другорядного. Характерним є зменшення запасу знань, труднощі

у набутті нового життєвого досвіду і засвоєнні нових знань. При цьому часто виявляється недостатність пам'яті й уваги.

Розрізняють два основних види слабоумства — природжене, або олігофренію, і набуте, або деменцію.

Деменція виникає в результаті психічного захворювання. Залежно від ступеня вираженості та характеру психічних змін розрізняють лакунарну і глобарну деменцію.

Лакунарна деменція характеризується зниженням розумової працездатності, прогресуючою втратою знань, ослабленням пам'яті, афективною неврівноваженістю (дратівливість, гнівливість, слабодухість). Однак ставлення хворого до навколишнього, до близьких йому людей майже не змінюється, коло інтересів відносно зберігається, залишаються усталені переконання. Особистість зберігає основні, притаманні їй до хвороби морально-етичні властивості. Лакунарна деменція спостерігається при церебральному атеросклерозі та інших органічних захворюваннях головного мозку, що перебігають з вогнищевою симптоматикою.

При психічних захворюваннях, що розвинулися на фоні дифузного ураження кори головного мозку (старече слабоумство, прогресивний параліч), деменція має характер глобарної (тотальної, дифузної, паралітичної). У цих випадках на перший план виступає груба деградація особистості хворого, він не усвідомлює, що хворий, не здатний критично і розсудливо ставитися до свого стану і своїх вчинків. Відбувається загальний, глобарний розпад особистості. Різко виражене звуження кола інтересів спричинюється до того, що хворий прагне головним чином задовольняти свої елементарні біологічні потреби. Помічаються порушення самосвідомості. Характерне грубе ураження інтелекту, у першу чергу його найбільш складних і диференційованих функцій.


Використана література

1.Авруцкий Г. Я., Недува А. А. Лечение психически больных.— М.: Медицина, 1981.—496 с.

2.Антропов Ю. А., Підкамінний В. М. Догляд за хворими у психічному стаціонарі.— К.: Здоров'я, 1980.— 68 с.

3.Бондарев Н. И., Пащенков С. 3. Краткое пособие по уходу за больными при психических заболеваниях.— Ташкент: Медицина, 1965.— 106 с.

4.Завилянский И. Я-, Блейхер В. М. Психиатрический диагноз.— К.: Вища шк. Головное изд-во, 1979.— 200 с.

5.Ковалев В. В. Психиатрия детского возраста: Руководство для врачей.— М.: Медицина, 1979.—607 с.

6.Психиатрия/О. В. Кербиков, М. В. Коркина, Р. А. Наджаров, А. В. Снежнев-ский.— М.: Медицина, 1968.— 448 с.

7.Руководство по психиатрии: В 2 т./Под ред. А. В. Снежневского.— М.: Медицина, 1963.—Т. 1.—450 с.; Т. 2.—544 с.

8.Слободяник А. П. Психотерапия, внушение, гипноз.— К.: Здоров'я, 1977.— 479 с.

9.Фрумкин Я. П., Воронков Г. Л. Учебный атлас психиатрии.- К.: Госкомцена'! УССР, 1962.—380 с.

10.Харда И. Врач, сестра, больной: Пер. с венг.— 4-е изд.— Будапешт: Изд-во Академии наук, 1981.— 286 с.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Расстройства мышления

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.