План

1. Розлади мислення

а) прискорене мислення;

б) уповільнене мислення;

в) в’язке мислення;

г) нев’язне мислення;

ґ) резонерське мислення;

д) паралогічне мислення;

е) аутистичне мислення;

є) розірване мислення;

ж) надцінні ідеї;

з) нав’язливі ідеї;

и) маячні ідеї;

і) слабоумство.

Використана література

Мислення — притаманна людині властивість відображення об'єктивної реальності у поняттях і судженнях. Мислення є вищою фазою пізнавальної діяльності і розвивається на основі її чуттєвих форм. У процесі мислення людина узагальнює, порівнює, зіставляє, аналізує те, що знайшло своє відбиття у сприйманнях і уявленнях. Якщо відчуття і сприймання мають явно чуттєвий характер, то уявлення — це мисленний образ предмета чи явища. У процесі мислення людина абстрагується від конкретних ознак об'єкта вивчення і пізнає зовнішні і внутрішні закономірності явищ навколишнього світу.

Знання клінічних проявів розладів мислення має велике значення для діагностики психічних хвороб.

Розлади мислення відзначаються великим розмаїттям.

Прискорене мислення характеризується швидким, полегшеним виникненням асоціацій. Судження хворих при цьому поспішні, необдумані, здебільшого поверхові. Прискорене мислення спостерігається на фоні піднесеного настрою і недостатньої уваги. Цим пояснюється те, що, незважаючи на прискорення темпу мислительної діяльності, результативність її невисока. У разі значного прискорення мислення говорять про «скакання ідей» — думки так швидко змінюють одна одну, що збоку це сприймається як словесний потік. Прискорене мислення спостерігається головним чином при маніакальних станах.

Уповільнене мислення характерне для депресивних станів і виявляється в утрудненні, загальмованості перебігу мислительної діяльності, зменшенні кількості думок (ідей). Хворі при цьому скаржаться, що в них мало думок, що їм важко думати і доводити свої міркування до кінця.

В'язке мислення спостерігається при епілепсії. Для нього характерні докладність, невміння відокремити основне від другорядного, тупцювання на місці, неможливість вийти з кола певних уявлень і переключитися на щось інше. При цьому часто спостерігається збідніння словникового запасу мови (олігофазія).

Незв'язне мислення характеризується відсутністю логічного зв'язку між окремими уявленнями: окремі сприйняття, образи, поняття не пов'язані між собою. У цих випадках мислення втрачає своє основне завдання і не є формою відображення навколишнього. Хворий абсолютно не усвідомлює того, що відбувається навколо нього, дезорієнтований у часі і місці. Мова хворого складається з окремих уривків спогадів минулого, між якими неможливо встановити зв'язок. Характерний випадковий, хаотичний набірслів, не пов'язаних ні граматично, ні за змістом. Незв'язне мислення спостерігається при гострих екзогенних психозах.

Резонерське мислення відрізняється схильністю до безплідного мудрування. Часто хворий, ведучи розмову з будь-якого незначного приводу, користується складними філософськими чи математичними поняттями, доказами. Спостерігається такий вид мислення головним чином при шизофренії.

Паралогічне мислення характеризується наявністю неправильних, хибних висновків, логічними помилками, що є наслідком порушення законів і правил логіки. При цьому хворі ототожнюють поняття, які збігаються лише частково. Наприклад, хворий на запитання про яку-небудь подію відповідає так: «Не пам'ятаю, от якби мені дали окуляри, я б згадав, бо зорова пам'ять у мене добра».

Аутистичне мислення характеризується відривом від реальності. Воно грунтуєтьсяне на реальній дійсності, а на особистісних настановах і прагненнях, які нерідко суперечать дійсності. У психіатричній практиці таке мислення найчастіше спостерігається при шизофренії, однак може виникати і при деяких формах психопатій і навіть у певні періоди життя у психічно здорових людей, наприклад у дітей, які фантазують.

Розірване мислення є типовим для шизофренії і виявляється в неправильному, незвично парадоксальному поєднанні уявлень. Окремі поняття без будь-якого логічного зв'язку нанизуються одне на одне. Розірвана мова позбавлена змісту, хоч зовні може здаватися впорядкованою, оскільки граматичні зв'язки зберігаються. Лише у разі дуже вираженої розірваності порушуються і граматичні зв'язки між словами, і тоді мова хворого являє собою безладний набір слів, словесну мішанину. Мова хворих з розірваним мисленням незрозуміла для оточуючих. Приклад розірваної мови: «Оптимум-песимум навантаження і настрою переконливо малюється харчовим отруєнням і способом існування у космосі і на землі, а також військово-трудовими вправами».

Надцінні ідеї як досить емоційно насичені посідають центральне місце у психіці людини і заважають їй бути об'єктивною у своїх судженнях. Мислення стає однобічним, усе, що не має відношення до надцінної настанови або суперечить їй, ігнорується. Надцінні ідеї, наприклад ревнощів, можуть штовхати людину на надзвичайні дії. З'являються ці ідеї звичайно на основі реальної ситуації, але набувають значення, яке не відповідає справжній значущості їх. На відміну від маячення, Надцінні ідеї хоч і важко, але можна коригувати за допомогою вагомих логічних доказів; у разі зміни життєвих обставин вони також можуть втрачати ефективну насиченість і актуальну значущість. За несприятливого перебігу захворювання вони можуть переходити в маячення, а за сприятливого — з часом відбувається зворотний розвиток. Спостерігаються надцінні ідеї здебільшого у психопатичних індивідів, але у ряді випадків виявляються при шизофренії та інволюційних психозах на початковому етапі формування маячення.

Нав'язливі ідеї — це уявлення і думки, які виникають мимовільно і які хворий дуже тяжко переживає. Хворий розуміє безглуздість нав'язливих ідей, але боротися з ними, протидіяти їм у більшості випадків не може, хоч і намагається від них звільнитися. Нав'язливі ідеї спостерігаються здебільшого при неврозах (невроз нав'язливих станів), психопатії (психастенія), іноді у хворих на шизофренію. Розрізняють такі види нав'язливих станів.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Расстройства мышления

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.