Тесты для исследования отдельных психических процессов и свойств

План

1. Тести для дослідження окремих психічних процесів і властивостей

2. Дослідження уваги

3. Дослідження сприймання і спостережливості

4. Дослідження пам'яті

5. Дослідження мислення

6. Дослідження уяви

7. Дослідження конструктивно-технічного мислення і просторової орієнтації

1. Тести для дослідження окремих психічних процесів і властивостей

Тести та їх ідеї, за винятком окремих, які складені нами, взяті з різних психодіагностиних систем вітчизняних і зарубіжних психологів - А.П.Нечаева, Н.Д.Левітова, Г.Айзенка, Д.Векслера, Д.Равена та ін. їх призначення - ілюстрація і приклади експериментально-психологічних методик. З певними застереженнями вони можуть використовуватись і в практичних цілях - для ознайомлення з рівнем розвитку в дитини, дорослого того чи іншого психічного процесу і вміння позв'язувати психологічні завдання. Наведені тести і завдання потрібно використовувати в різноманітних їх варіантах як матеріал для тренування розвитку здібностей особистості.

Для ширшої орієнтації в методах експериментально-психологічних досліджень рекомендуємо використовувати спеціальну літературу з питань експериментальної психології і психодіагностики, зокрема книгу Борлачука Л.Ф. і Морозова С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. - К., Наукова думка, 1989.


2. Дослідження уваги

Завдання 1. У квадратах 1-5 подано числа від 1 до 25. Знайдіть у кожному квадраті окремо ці числа, покажить І назвіть їх по порядку від 1 до 25, або від 25 до 1. Ураховується час, за який виконано завдання, та помилки.

Завдання 2. Підрахувати на малюнку кількість кілець:

чорних

білих

заштрихованих горизонтальними лініями

вертикальними лініями

горизонтальними і вертикальними лініями.

Завдання 3. Серед надрукованих літер, розміщених без будь-якого змісту, закресліть, або підкресліть у кожному рядку ті літери, які стоять над таблицею AMK 3, або інші, які запропонував керівник. Працювати треба швидко, але уважно, не пропускаючи жодної, які треба закреслити. На виконання завдання дається 4-5 хвилин, але цього піддослідному говорити не треба. Щоб довідатися про швидкість праці піддослідного, керівник пропонує йому після кожної хвилини між літерами поставити риску. Враховується кількість вірно І невірно закреслених літер, кількість пропущених літер, які треба було закреслити та кількість опрацьованих рядків, або проглянутих літер. Оцінка точності уваги підраховується за формулою: кількість правильно закреслених мінус помилково закреслені літери поділена на кількість перевірених рядків, або літер. Показник продуктивності уваги одержують, помноживши кількість опрацьованих рядків або літер на показник точності уваги.

Примітка: групу літер треба викреслювати одночасно, а не кожну літеру по черзі.

Завдання 4. На малюнку зображено вкладені одно в одне кільця з направленими в різні боки отворами. Знайдіть у кожному рядку ті кільця, які перекреслені в рядку над таблицею, або інші за вказівкою керівника. Групу кілець треба викреслювати одночасно, а не по черзі кожне. На виконання завдання дається 4-5 хвилин. Показники точності і продуктивності уваги вираховуються так само, як і при виконанні завдання 3.

Завдання 5. Підрахувати, скільки намальовано в таблиці кілець і скільки хрестиків. Підраховувати кількість кілець і кількість хрестиків одночасно, переключаючи увагу з кілець на хрестики, і х хрестиків на кільця, наприклад: два кільця - один хрестик, три кільця - два хрестики, п'ять кілець - чотири хрестики, шість кілець. .

Перед іспитом зробити вправу на табличці, де шість кілець і чотири хрестики.

Завдання 6. На таблиці цифри зображені шрифтом звичайним і контурним. Потрібно знаходити, показувати і називати числа, написані звичайним шрифтом, від одного до двадцяти п'яти, а числа, намальовані контурним шрифтом, водночас знаходити, показувати і називати від двадцяти п'яти до одного. Це робиться так (показати на таблиці-прикладі): один - чорне число, двадцять п'ять - контурне, 2 - чорне, 24 - контурне, 3 - чорне, 23 - контурне. Так рахувати, переключаючи увагу з розшуку чорних чисел на контурні і з контурних на чорні, поки не будуть знайдені всі числа. Ураховується кількість помилок і час, за який виконується завдання.

Завдання 7. Шифрування цифр. Кожну цифру необхідно зашифрувати відповідним знаком -, X, = та інші, як це показано на таблиці (б).

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 20

Бесплатная работа

Закрыть

Тесты для исследования отдельных психических процессов и свойств

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.