Развитие произвольной памяти у младших школьников

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДОВІЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 5

1.1 Поняття пам'яті у вітчизняній і зарубіжній літературі 5

1.2. Типи та риси пам’яті 8

1.3. Розвиток процесів пам’яті в молодшому шкільному віці 13

1.4. Особливості розвитку довільної пам'яті в молодшому шкільному віці 16

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.. 21

2.1 Організація дослідження. 21

2.2 Методи дослідження. 21

2.3 Результати емпіричного дослідження. 24

ВИСНОВКИ.. 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 31

ДОДАТКИ.. 33

ВСТУП

Пам'ять людини формується ще в ранньому дитинстві, але велике значення набуває в шкільні роки необхідно запам'ятовувати і пам'ятати величезну кількість учбового матеріалу. Пам'ять є основним способом придбання знань і формування умінь і навиків. Але сьогодні школа більш орієнтована на розвиток мислення, уваги. Важливість розвитку пам'яті недооцінюється. «Запам'ятовувати уміє той, хто уміє бути уважним», - говорив Самюел Джонсон.

Розвиток довільної пам'яті повинен сприяти підвищенню якості освіти. Пам'ять можна визначити як психічний, фізіологічний і культурний процес, що виконує в житті функції запам'ятовування, збереження і відтворення інформації. Ці функції є для пам'яті основними і у різних людей розвинені неоднаково. Тому в школі можна почути скарги на погану пам'ять. На жаль, в практиці шкільного навчання не звертається достатньої уваги на формування у школярів адекватних, раціональних прийомів і способів запам'ятовування. Без цілеспрямованої спеціальної роботи прийоми запам'ятовування складаються стихійно і нерідко виявляються не продуктивними.

Проблема, що стосується формування і розвитку продуктивних способів запам'ятовування інформації є однією з актуальних проблем ХХI століття, так само питання, що розглядаються в даному дослідженні цікаві для будь-якої людини і необхідні для майбутніх молодих фахівців системи освіти. Вивченням пам'яті займалися багато зарубіжних і вітчизняних учених, такі як Р. Еббінгауз, З. Фрейд, А. Біне, К. Бюлер, А. Н. Леонтьєв, А. Р. Лурія, С. Л. Рубінштейн, Л. С. Виготський та інші.

Мета даної курсової роботи: вивчити динаміку довільної пам'яті впродовж молодшого шкільного віку та показати, що навчання продуктивному запам'ятовуванню, є засобом розвитку пам'яті молодших школярів.

Об'єкт дослідження: довільна пам’ять.

Предмет дослідження: розвиток довільної пам'яті молодших школярів у навчально-виховному процесі.

Гіпотеза: рівень довільної пам'яті впродовж молодшого шкільного віку підвищується.

Завдання дослідження:

1. провести аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження;

2. теоретично обґрунтувати актуальність і соціальну значущість проблеми розвитку пам'яті молодших школярів;

3. здійснити дослідження і проаналізувати отримані результати, зробити висновки.

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: теоретичні (аналіз, узагальнення, класифікація); емпіричні (тестування); Методи математичної статистики.

База дослідження: учні 2 та 4 класів ЗОШ №1 м. Рівне. Кількість випробовуваних – 43 чоловік.

Закрыть

Развитие произвольной памяти у младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.