Психологические условия преодоления личностной тревожности у подростков

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ ПІДЛІТКА.. 6

1.1. Тривожність як психологічне поняття. 6

1.2. Характеристика підліткового віку. 9

1.3. Прояви шкільної тривожності в підлітковому віці 14

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ. 23

2.1. Організація проведення дослідження. 23

2.2. Аналіз результатів дослідження. 24

2.3. Тренінг подолання особистісної тривожності у підлітків. 30

2.4. Повторне діагностування після проведеної корекції 37

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 41

ДОДАТКИ.. 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Життя людини складається з різноманітних сфер. Ми впливаємо на них і вони, водночас, впливають на нас. Однією з таких сфер є емоційна. З психологічної точки зору емоції людини викликають інтерес не лише природою їх виникнення, функціонування, а й розвиваючого або ж, навпаки, руйнуючого впливу на особистість.

Виходячи з кола проблем сучасного шкільного практичного психолога, актуальною на сьогоднішній день постає проблема тривожності підлітків як такої вікової категорії, яка є „перехідною", кризовою, не стійкою, але у той же час – фундаментальною, базовою для «нової» особистості.

Тривожність негативно впливає не лише на емоційне самопочуття людини, а й у подальшому її житті порушує функціональні можливості психіки – занижена самооцінка, низький рівень навчальності в силу ригідності мислення, відсутності креативу уяви, продуктивності пам'яті – відбувається деструкція і гальмування розвитку особистості.

Вирішення цієї проблеми, а саме – виявлення чітких детермінант появи тривожності, об'єктивна оцінка наслідків наявності в емоційному житті дитини надмірної тривоги і страху, створення найбільш оптимальної бази тих соціальних інститутів, які супроводжують людину на шляху її соціалізації, розробка дієвих корекційних програм усунення особливо дитячої тривожності – значно допоможе у таких соціальних аспектах як навчально-виховний процес у закладах освіти, родинне виховання, соціалізація особистості, індивідуальний розвиток і саморозвиток. Тривожність – природна і обов’язкова особливість активної діяльності особистості. У кожної людини існує свій оптимальний, або бажаний рівень тривожності.

Явище підліткової тривожності як емоційного стану та її вплив на соціалізацію молодої особистості досліджували такі вчені як К. Еріксон, У.Морган, Ю.В. Пахомов, Ю. Ханін, Г. Айзенк, Б. Вяткін, Ч. Спілбергер, Н.Махоні, Е. Соколов, Е.Г. Ейдеміллєр, А.І. Захаров та ін.

Ідеалістичне поєднання проблем тривожності підлітків та їх становища в оточенні однолітків – як однієї з характеристик даного віку – привело до формування теми дослідження.

Об’єкт дослідженнятривожність підлітків як психологічна проблема.

Предметом дослідження є подолання тривожності у підлітковому віці.

Мета роботи: експериментальним шляхом дослідити вплив високого рівня тривожності на особистість підлітка та обґрунтувати психологічні умови подолання особистісної тривожності у підлітків.

Гіпотеза дослідження передбачається|припускатися|, що встановлення певних причин підвищеної тривожності у дітей підліткового віку сприяє проведенню цілеспрямованої коректувально-розвиваючої програми, що призводить до зниження тривожності в поведінці підлітків.

Для досягнення поставленої мети й перевірки висунутої гіпотези дослідження були визначені наступні завдання:

- проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми;

- описати психологічні особливості підліткового віку;

- вивчити явище тривожності, її особливості, прояви і наслідки;

- за допомогою психодіагностичних методик визначити рівнітривожності учнів підліткового віку;

- розробити ефективну корекційну програму з подолання особистісної тривожності підлітків;

- спираючись на отримані шляхом діагностування дані, перевіритичинність поставленої гіпотези та зробити висновки.

Методи дослідження – у роботі використовувалася система методів і процедур отримання даних, що включають: теоретичний аналіз літератури з досліджуваної проблематики, методи спостереження, бесіди, тестування, аналіз продуктів діяльності.

В якості методик дослідження виступили: тест шкільної тривожності Філліпса; проективна методика „Неіснуюча тварина”.

База дослідження: у досліджені брало участь 20 учнів 7-В класу Рівненської загальноосвітньої школи. Із них 11 дівчат і 9 хлопців.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів (теоретичного і експериментального), висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Психологические условия преодоления личностной тревожности у подростков

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.