Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Втуп. 3

Розділ 1. Організація міжособистісних  відносин в спортивній команді 5

1.1 Виникнення і формування взаємин в малій групі 5

1.2 Соціально-психологічний феномен лідерства. 9

1.3 Основні концепції лідерства. 12

1.4 Стилі лідерства. 15

1.5 Лідерство в спорті 18

1.5.1 Лідерство у спортивній команді 18

1.5.2 Диференціація лідерських ролей. 22

Розділ 2. Експериментальне дослідження прояву лідерських якостей в спортивній групі 25

2.1 Організація і методи дослідження. 25

2.2 Аналіз психодіагностичних даних. 26

2.3 Прояви лідерських якостей в спортивній групі 31

Висновок. 32

Список літератури. 34

Вcтуп

Спортивна діяльність носить колективний характер, протікає і готується у присутності інших людей і при їх участі. Спортивна команда є колективом зі своїми психологічними особливостями, в якому між спортсменами складаються певні відносини.

Створити хороший соціально-психологічний клімат в спортивному колективі, підібрати команду так, щоб всі її члени не тільки успішно взаємодіяли на полі, майданчику, але і гармонували між собою як особистості, побудувати правильні взаємини в колективі — велике мистецтво і велика педагогічна праця.

На формування взаємин між спортсменами в спортивній команді впливає дія об'єктивних і суб'єктивних чинників, а також роль соціально-психологічних чинників. Одним з таких чинників є соціально-психологічний феномен лідерства.

Вивчення феномена лідерства почалося на початку 20 століття. Ряд учених-психологів внесли величезний внесок до вивчення даного явища. Так почали формуватися концепції походження лідерства: «теорія рис» - значний внесок до розвитку цієї теорії внесли американські учені К. Берд і Р. Стогділл, які намагалися визначити набір якостей необхідних лідерові; «ситуаційна теорія» - своїм розвитком зобов'язана біхевіористичному напряму, популярному в ті роки в соціальній психології і таким ученим як Д. МакГрегор, К. Левін, Р. Лайкерт; «синтетична теорія» - з'явилася своєрідним компромісом попередніх теорій. Серед представників цієї теорії можна виділити Б. Басса, Ф. Фідлера, Дж. Джуліана.

Окрім розробки концепцій лідерства учені досліджували стилі лідерства. Американські учені К. Левін, Р. Ліппіт, Р. Уайт провели ряд експериментів, в результаті яких було виділено 3 основних стилі лідерства, – авторитарний, демократичний і ліберальний, які стали традиційні для соціальної психології.

У вітчизняній соціальній психології розвиток проблеми лідерства мав достатньо складний і часом суперечливий характер. Першими роботами в цій області були дослідження С. О. Лозінського, Е. А. Аркіна, А. С. Залужного, П. Л. Здгоровського і ін. У цих роботах розглядалися питання лідерства, лідерства головним чином в дитячих групах і колективах, організованих і стихійних. Пізніші роботи по лідерству належать Р. К. Ашину, І. П. Волкову, Н. С. Жеребовій, Р. Л. Кричевському, Б. Д. Паригіну, Л. І. Уманському і ін.

Актуальність теми дослідження. Знання соціально-психологічних основ формування взаємин, управління спортивною групою допомагає тренерові зробити ефективнішою діяльність всього колективу. Виділення лідерів із загальної маси може як допомогти тренерові в його діяльності, так і ускладнити її. Умови і можливості прояву лідерських якостей в спортивній групі представляються нам особливо цікавими.

Об'єктом дослідження є група легкоатлетів що складається з 10 чоловік різної спортивної кваліфікації (від 2 дорослого розряду до майстра спорту) і різної вікової групи (від 17 років до 22 років).

Предметом дослідження є особливості прояву лідерських якостей спортсменів легкоатлетів.

Мета дослідження - виявити особливості і можливості прояву лідерських якостей в групі легкоатлетів

Гіпотеза дослідження. Основні лідерські якості підтверджуються переважанням тенденцій незалежності, товариськості, поняття «боротьби» і виявляються в спортивній групі легкоатлетів залежно від соціально-психологічних умов.

Завдання дослідження:

• Визначити потенційні лідерські якості в групі легкоатлетів

• З'ясувати реальну можливість прояву лідерських якостей в даній групі

Методи дослідження

• Методика Q-сортування

• Соціометрія 

Закрыть

Феномен лидерства в спортивных группах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.