Социальная адаптация детей дошкольного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. Психологічні основи дослідження соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку. 5

1.1. Проблеми соціалізації дітей молодшого шкільного віку. 5

1.2. Основні симптоми шкільної психологічної дезадаптації 24

РОЗДІЛ 2. Психодіагностична робота з соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку. 30

2.1. Психодіагностична робота проявів соціально-педагогічної адаптації з молодшими школярами в групі 30

2.2. Соціально-педагогічна адаптація дітей молодшого шкільного віку. 36

ВИСНОВКИ.. 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 47

ВСТУП

Актуальність теми. Соціально-психологічна адаптація дитини молодшого шкільного віку становить собою складну систему заходів, спрямованих на оволодіння новими суспільними формами діяльності й пов'язана перш за все із зміною статусу індивіда та пристосуванням його до життя у групі.

Протягом життя людина багато разів змінює свій статус, потрапляє в певні мікросоціальні умови (школа, інститут, робота, сім'я тощо), і кожного разу їй необхідно виробити для цих умов нові форми поведінки. Це потребує перебудови нейроендокринних механізмів її організму, що може призводити до патологічних відхилень у психічному здоров'ї. Соціально-психологічна адаптація ґрунтується на біологічних і фізіологічних механізмах присто­сування, видозмінюючи їх, проявляється в адекватних поведінкових актах та емоційних реакціях.

Діяльність усієї системи психологічної адаптації учнів молодшого шкільного віку у групі забезпечується функціонуванням різних відділів організму, поєднаних складними міжфункціональними зв'язками, формування яких проходить в онтогенезі. Адаптація до нових умов життя забезпечує віковий розвиток, особливо у дітей молодшого шкільного віку.

Соціально-психологічна адаптація дітей початкової школи в групі це процес перебудови поведінки і діяльності індивіда в нових умовах. Частина учнів навіть спочатку не знає труднощів, навчальна активність у них висока, вони виконують усі вимоги вчителя, легко добирають друзів. У інших дітей труднощами в шкільному житті є встановлення соціальних контактів, виконання правил поведінки. З часом може спостерігатися зміна поведінкових реакцій, підвищуватися навчальна активність, нормалізуватися взаємини з однокласниками. Ці взаємини є важливими у вихованні і житті школяра, а його соціальна адаптація в групі впливає на його подальше життя і навчання. Таким чином дана тема є актуальною і потрібною в даний час.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження в даній роботі є особливості соціальної адаптації дітей.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є соціальна адаптація молодших школярів у групі.

Мета дослідження. Метою роботи є висвітлення питання, якими шляхами, за якими принципами відбувається процес соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку у групі. Які форми і методи використовують педагоги для активізації цього процесу.

Завдання:

вивчити особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку;

визначити проблеми адаптації дітей початкових класів у групі;

ознайомитись з методикою проведення тестів та вправ психодіагностичної та психокорекційної роботи в початковій школі;

організувати групову корекцію поведінки дітей в групі та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: науковий аналіз і синтез, системний підхід, інформаційний аналіз, групування, систематизація і узагальнення матеріалу.

Закрыть

Социальная адаптация детей дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.