Психологические особенности социального поведения детей раннего возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 5

1.1 Особливості розвитку дитини у ранньому дитинстві 5

1.2. Соціально-особистісний розвиток дітей раннього віку 10

1.3. Характеристика мотивів соціальної поведінки дитини раннього віку 15

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В ПРЕДМЕТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 22

2.1. Організація, процедура та методи дослідження 22

2.2. Аналіз результатів дослідження 31

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Особливе значення для розвитку особистості має період раннього дитинства. Ранній досвід дитини створює той фон, який веде до розвитку навичок мови, вмінню слухати і думати, в цей час закладається емоційне ставлення до життя і людей. І наявність або відсутність стимулів до інтелектуального розвитку мають вагомий вплив на подальшу поведінку і способи мислення дитини.

Для дітей раннього віку найважливішим заняттям є предметна гра. До двох-трьох років діти, як правило, граються поодинці або одночасно, але не разом з іншими дітьми. Ігрові дії виникають шляхом спостереження і перенесення. Дитина переносить помічені нею дії дорослих або в інші умови, або на інші предмети.

На прояви поведінки дітей впливають як біологічні, так і соціально-психологічні фактори, а саме: особливості сімейного виховання; неформальність взаємостосунків з іншими дітьми та умови навчально-виховного процесу в дитячому закладі. Однією, і чи не найголовнішою умовою адекватної поведінки дітей дошкільного віку є взаємини з батьками, які ґрунтуються на взаємоповазі та любові. Саме у взаємодії з дорослим дитина входить в оточуючий світ, оволодіває цінностями, нормами і правилами, прийнятими в суспільстві.

Ранній вік на думку багатьох фахівців, - сензитивний період формування соціальних стереотипів і статево-рольової ідентичності. Ідентифікація свого «Я» - це соціально обумовлений процес, початкові стадії якого проходять в сімейному середовищі і майже повністю детерміновані образами своїх батьків і образами їх поведінки. Як тільки дитина стає здатною виявляти свою навіть відносну автономію, вона прагне освоїти соціальні ролі, використовуючи один з найдавніших механізмів навчання - механізм наслідування.

Теоретичні засади соціогенезу розвитку суб'єкта частково охарактеризовано в працях педагогів і психологів Л.Виготського, О.Запорожця, С.Рубінштейна, Д.Б.Ельконіна. Експериментальний аналіз специфіки соціальної поведінки дітей раннього віку проведений у дослідженнях О.І. Косарєвої, О.Захарова та ін.

Об'єкт дослідження - процес формуваннясоціальної поведінки дітей раннього віку.

Предмет дослідження - психологічні умови формування адекватної поведінки дітей раннього віку.

Мета курсової роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити психологічні особливості соціальної поведінки дітей раннього віку, залежності поведінкових компонентів від різних умов виховання та соціального оточення дитини.

Завдання дослідження:

- дослідити особливості розвитку дитини у ранньому дитинстві;

- розкрити особливості соціально-особистісного розвитку дітей раннього віку;

- охарактеризувати мотиви соціальної поведінки дитини раннього віку.

- провести експериментальне дослідження проявів соціальної поведінки дітей раннього віку в предметній діяльності та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань застосовувалися загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного дослідження, які взаємодоповнювали один одного та забезпечували можливість комплексного пізнання предмета дослідження. Теоретичні методи (аналіз психологічної і педагогічної літератури, зіставлення та узагальнення фактів) застосовувалися на підготовчому етапі; емпіричні (спостереження, бесіди, тестування дітей); статистичні методи обробки і перевірки отриманих даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двої розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрыть

Психологические особенности социального поведения детей раннего возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.