Психологические аспекты эмоционального самочувствия человека в сложных жизненных ситуациях

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄВИХ ТРУДНОЩІВ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 5

1.1. Поняття про критичні життєві ситуації 5

1.2. Класифікація категорій "складні життєві ситуації" 9

1.3 Стратегії переживання особистістю складних життєвих ситуацій 19

1.4. Емоційні переживання втрати 28

1.5. Характеристика позитивних та негативних емоційних переживань особистості 43

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СТРАШИХ ПІДЛІТКІВ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ САМОКОНТРОЛЮ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ 46

2.1. Організація та методика проведення дослідження 46

2.2. Аналіз результатів дослідження. 47

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 49

ДОДАТКИ 51

ВСТУП

Постановка проблеми. У наш час люди стикаються з численними складними життєвими ситуаціями, які виникають протягом усього життєвого шляху, в різних сферах діяльності людини. І людина ніколи не може бути повністю готовою до несподіваних та раптових змін, які пропонує їй життя, як би вона не намагалася все відстежувати та передбачувати. Виникають різного роду обставини, які сприяють розвитку або регресу особистості, що відкривають або закривають шлях для її нормального психічного розвитку і функціонування. Але особистість включається в сукупність причин і наслідків свого життя не тільки як залежна від зовнішніх обставин, але й така, яка активно їх перетворює, формує в певних межах стратегію свого життя. Для кожної особистості відповідно до її індивідуальності характерний свій неповторний унікальний спосіб життя, його структурування та організація. У житті кожної людини можуть виникнути такі ситуації, коли вона не може реагувати на зовнішні впливи звичним способом, їй потрібно адекватно виходити зі складної ситуації.

Щоб подолати негативні психологічні наслідки складних ситуацій, необхідний диференційний підхід до аналізу типів, видів складних життєвих ситуацій, вивчення психологічних механізмів впливу травмуючих подій на людину, стійкості (життєстійкості) до складних життєвих ситуацій, внутрішньоособистісних ресурсів людини, смисложиттєвих орієнтацій у віковій періодизації.

Актуальність дослідження пов'язана з тим, що в процесі подолання життєвих труднощів у кожному віковому періоді людина може як придбати новий досвід, розширити діапазон поведінкових можливостей, так і виявити неадекватність своєї поведінки, яка впливає на адаптивну здатність людини.

У даній роботі становить інтерес проаналізувати особливості складних життєвих ситуацій особистості та можливості подолання труднощів в зрілому віці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення складних ситуацій в психології зарубіжних авторів пов’язане з такими поняттями, як травматичні події (J. Brennan, S.Haynes, J.L. Herman), критичні поворотні події (S. Folkman, R. Lazarus), дослідження соціальних ситуацій (Magnusson D., Argyle M., Furnham A., Graham J.) та ін.

У вітчизняній психології Л.І. Анциферова, С.К. Нартова-Бочавер визначають "важку ситуацію", Л.Г. Дика, А.В. Махнач - "життєві події", Л.Ф. Бурлачук, О.Ю. Коржова - "життєві ситуації", М.Ш.Магомед-Емінов - "екстремальна ситуація", Ф.Є. Василюк, Баканова А.А. - "критична ситуація", К. Муздибаєв, Н.В. Гришина, Т.Л. Крюкова - "проблема важких і екстремальних життєвих ситуацій", Е.А. Анненкова - "кризові ситуації" та ін.

Вивчення психологічного подолання важких життєвих ситуацій пов'язане з дослідженнями психологічного захисту (А. Фрейд, Г. Вайлант, Л.І. Вассерман, Ф.Є. Василюк, Р.М. Грановська, І.М. Нікольська, Д. Паркер, Дж. Пері, Л.Ю. Субботіна, Н. Хаан, Н. Ендлер, Е.Г. Ейдеміллер); подолання стресів (В.А. Бодров, А. Біллінг, С. Карвер, С. Кобаса, Б.Є. Компас , Р. Лазарус, У. Леєр, Р. Моос, К.Олдвін, Л. Перлин, Г. Томе, Ш. Фолкман, М. Шейєр); активності та її ролі в подоланні життєвих труднощів (Б.Г.Ананьєв, К.А. Абульханова, А.К. Білоусова, А.В. Брушлінський, А.Н. Дьомін, В.В. Знаків, Т.Л. Крюкова, Б.Ф. Ломов, В.А. Петровський, С.Л. Рубінштейн).

Всі перераховані терміни об'єднує поняття "складна життєва ситуація". Тому виникає необхідність проаналізувати поняття "складна життєва ситуація", визначити основні типи складних ситуацій, що характерні дорослій людині.

Закрыть

Психологические аспекты эмоционального самочувствия человека в сложных жизненных ситуациях

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.