Проявления эмоциональных расстройств при функциональных изменениях нервной системы

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ЕМОЦІЇ ЯК РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ПСИХІКИ 5

1.1.Природа і функції емоційних явищ 6

1.2. Патологія емоцій 12

1.3. Психологічні аспекти проблеми агресивно-конфліктної поведінки підлітків з вадами розумового розвитку. 17

РОЗДІЛ IІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ ЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ У ПІДЛІТКІВ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ 24

2.1. Аналіз, процедура та методи дослідження 24

2.2. Корекційна робота за програмою «Формування у підлітків адекватного типу поведінки, зниження агресивності та формування навичок спілкування» 29

2.3. Контрольне експериментальне дослідження ефективності корекційної роботи 37

ВИСНОВОК 42

ЛІТЕРАТУРА 44

ДОДАТКИ 46

ВСТУП

Актуальність дослідження. Емоції відіграють у житті людини особливу роль. Від емоцій, які часто переживає і проявляє людина, залежать успіх її взаємовідносин з оточуючими, успіх сприйняття її іншими, а значить і успіх соціального розвитку та соціалізації. Емоції відіграють своєрідну орієнтовну і регулюючу роль у спілкуванні. Вони є суб’єктивною формою вираження потреб людини, тому попереджають діяльність, спонукають й спрямовують її.

Однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності стало поширення агресії та насильства в суспільстві, особливо серед підлітків. Прикро те, що конфлікти виникають найчастіше через дріб’язки, через невміння спілкуватися, небажання зважати на потреби інших людей, надмірну агресивність.

Діти з вадами розумового розвитку, незважаючи на соціальну ізоляцію в станах школи-інтернату, постійний виховний вплив, проявляють досить високий рівень агресивності та конфліктності.

Ця група підлітків віком від 12 до 14 років більшу частину свого життя проводять в школі. Тут вони не лише отримують основи знань, а й спілкуються, взаємодіють один з одним і проживають як одна велика родина. І одним із чинників, що впливають на відносини між учнями є психологічна атмосфера в школі. Вона залежить від взаєморозуміння, співпраці, від гнучкості поведінки школярів та відсутності в них відкритих агресивних тенденцій.

Дослідженням емоційної сфери особистості у різні часи займалися такі науковці як: М.Д.Левитова, Б.Р. Ананьєв, У.М.Мясищев, А.Р. Ковальов, А.Ц.Пуни, К.К. Платонов, У.З. Мерлін, Ю.Є.Сосновикова.

Об’єктом даного дослідження є емоційні розлади при функціональних змінах нервової системи, зокрема агресія підлітків.

Предметом дослідження є особливості агресії в групі підлітків з вадами розумового розвитку.

Метою роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості проявів емоційних розладів при функціональних змінах нервової системи.

Дослідження передбачало вирішення таких завдань:

- провести аналітичний огляд літератури за темою дослідження;

- виявити учнів, які об’єктивно потребують комплексної корекції;

- скласти програму психологічного дослідження, яка розкриває вплив корекційних заходів на поведінку та рівень агресивності підлітків;

- здійснити контрольну психодіагностику учнів, провести аналіз даних та сформулювати висновки.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, порівняння та узагальнення науково-літературних матеріалів з проблеми, вивчення психолого-педагогічної документації; емпіричні – спостереження, психодіагностичні методики, методи статистичної обробки.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаних джерел. 

Закрыть

Проявления эмоциональных расстройств при функциональных изменениях нервной системы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.