Соотношение видов памяти в дошкольном возрасте

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПАМ'ЯТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5

1.1 Вивчення пам’яті у дітей дошкільного віку як психологічна проблема 5

1.2. Співідношення видів пам’яті у дошкільному віці 9

1.3. Особливості розвитку пам'яті у дошкільнят 13

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПАМ'ЯТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 18

2.1. Методи, методики і процедури дослідження пам’яті у дітей дошкільного віку 18

2.2. Результати дослідження пам’яті дітей 21

2.3. Поліпшення запам’ятовування 25

ВИСНОВКИ 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

ДОДАТКИ 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема розвитку пам'яті актуальна для дітей дошкільного віку. Практичний інтерес до даної проблеми визначається потребою розвитку пам'яті дитини.

Не дивлячись на істотні досягнення вітчизняних (Мухіної В., Овчарової Р.В., Битяновой Р., Астаханова Р.) і зарубіжних (З. Фрейд, Вірджинія, Сатар, Віннікот) дослідників в області інтелектуальної сфери, необхідно відзначити ряд необхідних питань, які потребують подальшого теоретичного та експериментального опрацювання: недостатньо вивчені індивідуальні особливості розвитку пам'яті у дітей дошкільного віку, невивчені теоретичні підстави для розробки програми: корекції, формування, розвитку пам'яті дітей дошкільного віку.

Таким чином дослідження пам'яті дошкільнят одна з важливих психолого-педагогічних проблем. Це визначило вибір теми - дослідження пам'яті дошкільника.

Предмет дослідження – пам'ять дітей дошкільного віку.

Об'єкт дослідження - розвиток різних видів пам'яті у дітей дошкільного віку.

Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити співвідношення видів пам’яті у дошкільному віці.

Відповідно до мети були визначені завдання:

- Вивчити теоретичні джерела з проблеми дослідження, провести їх порівняльний аналіз.

- Вивчити особливості розвитку пам'яті у дітей старшого дошкільного віку.

- Визначити ефективність проведеного експериментального навчання|вчення|.

- Розробити рекомендації щодо розвитку пам'яті дошкільників.

На основі виявлених суперечностей і поставленої мети нами була сформульована гіпотеза дослідження.

Гіпотеза полягає в тому, що комплексне використання методів психологічного впливу в умовах дошкільного освітнього закладу сприяє розвитку пам'яті у дошкільному віці.

В якості методологічних і теоретичних засад дослідження були використані:

- Принципи системного та діяльнісного підходів (Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн)

- Принципи розвитку (Л.С. Виготський, Б.Г. Ананьєв, Д.І. Фельдштейн, З. Фрейд, Е. Еріксон) вітчизняних та зарубіжних дослідників.

У відповідності з предметом дослідження використовувалися наступні методи: теоретичний аналіз літератури, експеримент, тестування, бесіда, діагностика.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Соотношение видов памяти в дошкольном возрасте

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.