Влияние семейных отношений на формирование личности ребенка дошкольного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 5

1.1. Особливості сімейного виховання дошкільників 5

1.2. Стилі сімейного виховання та їх роль у формуванні особистості дошкільника 12

1.3. Дитячо-батьківські відносини як чинник психічного здоров’я дошкільника 21

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА 27

2.1. Процедура та методи дослідження 27

2.2. Аналіз результатів дослідження 32

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Роль сім’ї в суспільстві незрівнянна за своєю силою в порівнянні з іншими соціальними інститутами, оскільки саме в сім’ї формується і розвивається особистість людини, відбувається оволодіння нею соціальними ролями, необхідними для адаптації в суспільстві. Сім’я виступає як перший виховний інститут, зв’язок з яким людина відчуває протягом всього свого життя.

Саме в родині закладаються основи моральності людини, формуються норми поведінки, розкриваються внутрішній світ і індивідуальні якості особистості. Сім’я сприяє не тільки формуванню особистості, але і самоствердженню людини, стимулює її соціальну, творчу активність, розкриває індивідуальність.

Істотний інтерес у фахівців набуває характер сімейного виховання. Тут мова йде про те, скільки сил, часу і уваги приділяється батьками дитині; якою мірою їх ставлення націлене на задоволення значущих для дитини потреб.

Аспект сімейних взаємин, що викликає найбільший інтерес психологів та педагогів, - це характер дії батьків, що має своєю метою «наставити дітей на шлях істинний» або змінити їх поведінку. Деякі батьки втручаються рідко: при вихованні вони свідомо дотримуються політики невтручання - дозволяють дитині вести себе як вона хоче або просто не звертають на неї уваги, не помічаючи її поведінку. Інші ж батьки втручаються часто, або заохочуючи (за поведінку, яка відповідає соціальним нормам), або караючи (за неприйнятне поводження). Іноді батьки не навмисно заохочують за неприйнятну поведінку і карають за прийнятну поведінку в суспільстві. Одні батьки часто жорстоко вимагають від дитини виконання всіх доручень, карають за найменшу провину. Інші ж навпаки, закривають очі і надають дитині більшу свободу. Все це і визначає стилі сімейного виховання.

На даний момент ця проблема досить актуальна, оскільки різні стилі батьківського виховання по-різному впливають на формування та розвиток особистості дитини.

Дана проблема найбільш широко відображена в роботах Л.С. Алексєєвої, Л.І. Божовича, М.А. Галагузова, Т.А. Куликової, С.В Ковальова, В.І. Титаренко, В.В. Ткачової та багатьох інших.

Об’єкт дослідження: взаємини батьків та їх вплив на дитину.

Предмет дослідження: вплив сімейних відносин на формування особистості дитини дошкільного віку.

Мета дослідження полягає у теоретичному вивченні і експериментальному дослідженні впливу сімейних відносин на розвиток та формування особистості дитини.

Виходячи з мети роботи ми визначили такі завдання:

- Проаналізувати наукову та психологічну літературу з теми дослідження;

- Розкрити особливості та завдання сімейного виховання;

- Вивчити стилі сімейного виховання та їх вплив на розвиток особистості дитини;

- Провести експериментальне дослідження впливу сімейних відносин на формування особистості дитини дошкільного віку та зробити відповідні висновки.

Для виконання поставленої мети та виконання завдань ми використовували такі методи дослідження: теоретичні - аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, узагальнення, класифікація, систематизація теоретичних даних; емпіричні: методи психодіагностики (спостереження, тестування, анкетування); математичні методи обробки отриманих даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Влияние семейных отношений на формирование личности ребенка дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.