Индивидуальные особенности памяти и ее влияние на выбор стиля самоподготовки

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ.. 3

Розділ I. Теоретичне обґрунтування дослідження індивідуальних особливостей пам’яті студентів. 5

1.1. Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті 5

1.2. Характеристика процесів пам’яті 8

1.3. Різновиди пам’яті 12

1.4. Індивідуальні особливості пам’яті 22

Розділ II. Експериментальне дослідження  особливостей пам’яті студентів. 26

2.1. Процедура та методи дослідження. 26

2.2. Застосування методів математичної статистики. 28

2.3. Інтерпретація результатів дослідження. 29

Розділ 3. Вибір студентами стилю навчально-пізнавальної діяльності 33

Висновок.. 36

Список використаної літератури.. 38

Додаток.. 40

Вступ

Актуальність даної роботи полягає в тому, що розвиток пам’яті студентів у процесі навчання є необхідною умовою особистісного та професійного становлення людини, як повноцінного члена суспільства. Пам’ять вважається одним з найважливіших пізнавальних процесів. Розвиток людини як особистості, ускладнення її поведінки і поступове збагачення її діяльності відбувається за рахунок нагромадження індивідуального досвіду. Його формування було б неможливим, якби відчуття, сприймання, думки, переживання, які виникають в корі головного мозку, безслідно зникали. Ніяка актуальна дія не мислима поза процесами пам’яті, бо протікання будь-якого психічного акту передбачає утримання його елементів для скріплення з наступним. Без цього неможливий розвиток людини. Будучи важливою характеристикою всіх психічних процесів, пам’ять забезпечує єдність і цілісність особистості людини.

Роль пам’яті на різних щаблях історії людства неоднакова. В далекі часи, коли люди не володіли писемністю, вимоги до міцності та чіткості запам’ятовування і збереження досвіду були високими. Сучасна людина не в змозі буквально відтворювати те, що вона сприйняла, бо об’єм інформації дуже великий. В зв’язку з цим змінились вимоги і до навчання. Якщо раніше в навчанні важливо було запам’ятати і відтворити відомості, то тепер на перший план виходять завдання розумового розвитку учнів. За даними психолого-педагогічних досліджень останніх десятиліть докорінно змінились зміст і методи навчання на початковій ланці (Ш.А.Амонашвілі, В.В.Давидов, Л.В.Заков, В.В.Рєпін, Д.Б.Ельконін та ін.).

В межах даної індивідуальної роботи дуже складно охопити усі складові когнітивної сфери особистості, тому я обрав саме короткотривалу пам'ять, як необхідну умову для подальшого запам’ятовування інформації.

Об’єктом даного дослідження є пізнавальна сфера особистості.

Предметом дослідження виступають індивідуальні особливості пам’яті та її обсяг у студентів.

Мета дослідження: визначити вплив індивідуальних особливостей пам’яті на вибір студентами стилю самопідготовки.

Задачі:

1. Теоретичне обґрунтування дослідження індивідуальних особливостей пам’яті у студентів;

2. Організація та проведення дослідження за допомогою методик:

- метод визначення обсягу короткочасної пам’яті, розроблений Джекобсом,

- метод визначення індексу короткочасної пам’яті, розроблений Л.С. Мучником, В.М. Смирновим.

3. Обробка та інтерпретація результатів.

4. Встановлення відповідності отриманих даних гіпотезі дослідження.

5. Зробити висновки спираючись на отримані результати та існуючу літературу з даної проблематики.

Закрыть

Индивидуальные особенности памяти и ее влияние на выбор стиля самоподготовки

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.