Психологический анализ влияния семейных отношений на формирование личности ребенка

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 57

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ.. 5

1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 5

1.2. Особливості сім’ї як об’єкта виховання дитини. 12

1.3. Психолого-педагогічна культура сім’ї 18

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ СІМ’Ї НА ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ.. 27

2.1. Методи дослідження сімейного укладу та морально-психологічного клімату в сім’ї 27

2.2. Технологія дослідження морально-психологічного клімату сім’ї на розвиток особистості дитини. 35

2.3. Результати дослідження. 39

ВИСНОВКИ.. 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 45

ДОДАТКИ 

ВСТУП

Сім’я - необхідна складова соціальної структури цивілізованого суспільства, що історично змінюється явище. Вона функціонує як інститут відтворення людини і його виховань, є тим суспільним утворенням, у якому індивід одержує перший досвід організації життєдіяльності в основних її проявах - у продуктивній діяльності і побуті. У родині здобуваються навички спілкування і повсякденного поводження, уроки майбутнього сімейного життя, представлення про життєвих цілях і цінностях, прилучаються до норм і еталонів культури. У цьому і складається призначення родини.

Особливо актуальним це є для підлітків, адже саме в підлітковому віці, коли найінтенсивніше відбувається розвиток самосвідомості, батьківське ставлення набуває вирішального значення для становлення і закріплення образу “Я”. Цей образ і ставлення до себе формується під впливом того образу, що склався у батьків.

Актуальність теми. Важливість розгляду проблеми впливу сім’ї на особистість дитини зумовлена тим, від того, як батьки сприймають і розуміють дитину, її потреби, інтереси, психологічні стани та переживання, а, отже, відповідно і взаємодіють з нею, залежить сприймання і оцінка дитиною, а потім підлітком себе, формування позитивного чи негативного образу “Я”, прийняття чи неприйняття своєї особистості. Батьківські установки щодо дітей впливають на усвідомлення ними мотивів своєї поведінки і діяльності, формування цінностей і ідеалів, вироблення оцінок і самооцінок, за якими діти оцінюють себе і людей, що їх оточують. Усе це позначається на формуванні особистості дітей.

Стреси і психологічні перевантаження - найгостріші проблеми XXІ в. У таких ситуаціях саме родина - джерело психологічної підтримки. Дослідження виявляють непідготовленість зростаючої людини до вимог сучасного життя, невміння створити сприятливі умови для становлення власної особистості і власної родини. Саме цим обумовлена потреба членів суспільства в психологічному та соціально-педагогічному захисті й у фахівцях, здатних вести роботу з сім’ями з різним укладом життя. Професіонали повинні знайти шляху надавати підтримку родині, сприяти підвищенню психолого-педагогічної культури, захистити інтереси дитини, гуманізувати середовище. Вищесказане і зумовлює актуальність обраної теми.

Тому метою даної роботи є дослідження морально-психологічного клімату сім’ї на процес формування особистості.

Завдання, які вирішувалися в даній роботі, наступні:

- Проаналізувати особливості сім’ї як об’єкта і суб’єкта соціальної психології та педагогіці;

- Сформулювати поняття психолого-педагогічна культура сім’ї, як найважливішої складової морально-психологічного клімату, яка забезпечує ефективність виховної функції сім’ї;

- Дослідити вплив морально-психологічного клімату сім’ї на формування особистості дитини.

Об’єктом даної роботи являється процес формування особистості.

Предметом дослідження є сукупність внутрішньосімейних зв’язків, які впливають на формування особистості дитини.

Гіпотеза, яка висувалася в процесі виконання роботи полягає в наступному: морально-психологічний клімат сім’ї, зокрема психолого-педагогічна культура впливає на розвиток особистості дитини.

Закрыть

Психологический анализ влияния семейных отношений на формирование личности ребенка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.