Влияние психологического климата в производственном коллективе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ І. Психологічним клімат та його вплив на трудову діяльність колективу  5

1.1 Чинники психологічного клімату колективу. 5

1.2 Спілкування та його вплив на взаємовідносини працівників. 6

1.3. Характеристика стратегій міжособової взаємодії в колективі 10

1.4 Керівництво та його вплив на психологічний клімат в колективі 12

1.5 Конфлікт, як складова взаємовідносин в трудовому колективі та його вплив на психологічний клімат. 17

Розділ ІІ. Експериментальне дослідження особових якостей керівника, та їх вплив на психологічний клімат в колективі. 24

2.1. Обгрунтування вибору методів і методик дослідження. 24

2.2. Аналіз отриманих результатів. 33

Висновок. 40

Список використаної літератури. 41

Вступ

Основа успіху будь-якої сучасної колективної діяльності відносини співпраці і взаємодопомоги в противагу конфлікту і конфронтації. Поведінка, що орієнтується на спільну діяльність, передбачає наявність певних передумов. Як умови формування кооперативної взаємозалежності виділяються:

• Свобода і відвертість інформаційного обміну;

• Взаємна підтримка дій, переконання в їх виправданості;

• Довіра, дружелюбність у відносинах сторін.

У свою чергу, взаємній довірі сторін сприяє: наявність нейтральних осіб, полегшуючі взаємні успіхи; можливість отримати попередню інформацію про дії іншого; особисті особливості учасників взаємодії.

Психологія групи це сукупність певних соціально-психологічних явищ, виникаючих в процесі її формування і функціонування на основі становлення внутрішніх зв'язків в колективі, форм і способів взаємозадовільнення потреб його членів. Сюди ж відносяться морально-психологічний клімат, способи спілкування, громадська думка і настрій, звичаї і традиції, проблема лідерства, природа внутрішньогрупових конфліктів і т.д.

У рамках аналізу змісту відносин між членами робочої групи можна виділити наступні сфери: професійну, ціннісно-світоглядну і сферу міжособистих відносин.

Професійна сфера охоплює відносини, що складаються в процесі рішення виробничих задач.

Ціннісно-світоглядна сфера пов'язана з взаємовідносинами між особистими і корпоративними цінностями, етичними установками, переважаючими в конкретній соціальній групі.

Сфера міжособистих відносин пов'язана з реалізацією потреби в спілкуванні і самоствердженні особистості в рамках колективу, мірою задоволення своєю професійною діяльністю, формальним і неформальним статусом.

Одним з важливих чинників є морально-психологічний клімат, який склався в конкретній робочій групі.

Закрыть

Влияние психологического климата в производственном коллективе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.