Использование цветов в дизайне и их психологическое воздействие

Зміст
Вступ
Розділ І. Історико-культурний розвиток дизайну
1.1. Дизайн у системі мистецтв
1.2.Психологічний вплив кольору у дизайні
Розділ ІІ. Використання теплих та холодних кольорів у дизайні
2.1. Холодні кольори та їх роль у емоційному сприйманні
2.2. Теплі кольори: місце їх застосування
Висновки
Список літератури

Вступ

«Есть цвета дружественнее друг другу и цвета враждебные друг другу, существуют цвета, настолько плохо сочетающиеся, так режущие глаз в соседстве друг с другом, что даже воздух и свет, - и те с трудом могут их примирить», - писав французький просвітительДені Дідро.

Люди осягнули велику кількість таємниць природи, і тепер ми можемо приручити веселку, зробивши її своєю союзницею.

Цікаво, на що ми в першу чергу звертаємо увагу, опинившись вбудинку: на планування, меблі, модні деталі? Не відгадали. На колір! Гармонійно підібраний колір – всесильний. З нього і слід починати перетворювати свій будинок.

Фахівці стверджують: вірно підібраний колір шпалер або фарби, допоможе зробити затишною практично любу кімнату. Секрет досить простий: якщо доступ природного освітлення в приміщення обмежений, вибирайте для стін теплі і яскраві кольори, а якщо світла вдосталь – віддайте перевагу прохолодним, свіжим відтінкам.

Врешті, кольори євласниками і „психотерапевтичних” якостей – ми навіть не підозрюємо, як вони „керують” нашими емоціями. Ніякі рекомендації неспроможні перемогти нашу прив'язаність до того чи іншого кольору. Ви будете комбінувати, підбирати відтінки, але переможе власне рішення.

Щоб зрозуміти, що рухає людину до червоного або синього, потрібно прийняти до уваги рекомендації психологів, які стверджують, що кожний з нас належить до того чи іншого кольоротипу.

Кольорова перш за все природа. Вона вчить нас володіти кольором, викликає певні уявлення і зв’язані з ними почуття. Ми називаємо теплими червоний і оранжевий кольори тому, що вони асоціюються з вогнем. Світлі відтінки теплих кольорів – жовтий, рожевий – пов’язані з м’якою теплотою осіннього листя, ніжним туманом весняних садів. Зелений колір заспокоює як заспокоює прохолода зеленого лісу, шум листя, висока трава лугів. Фіолетовий, синій кольори вносять відчуття морозу, морського простору, покрову ночі. Блакитний холодить – він асоціюється у людей з снігом, льодом.

Актуальність роботи викликана розвитком сучасного дизайну, досягнення якого обіймають офіційну і приватну обстановку людського існування.

Мета роботи:психологічний та естетичний вплив кольору, як одного з чинників дизайну на людську психологію.

Завдання роботи:

виявити особливості дизайну як виду мистецтва;

проаналізувати систему кольорів, що використовуються у дизайні;

з’ясувати особливості сприймання людиною холодних кольорів;

проаналізувати роль теплих кольорів у дизайні.

Предметом наукової роботи - є дизайн.

Об’єктом дослідження – є колір.

При написанні роботи досліджувалась певна джерельна база: монографії, наукові роботи, практичні поради. Особливо слід виділити значення таких робіт як „Наш будинок”, „Інтер’єр” та ін.

Структура: робота складається з вступу, двох частин, чотирьох параграфів та списку літератури.

У першому розділі йдеться про особливості дизайну, який з початку XX століття більш активно впливає на різні сфери побутування людини. Дизайн оселі, дизайн певних видів техніки, дизайн ділових приміщень вимагають розробки використання світла та кольору.

У другому розділі роботи більш конкретно розглядаються основні теплі і холодні кольори. Їх зв’язок з вирішенням певних ідейно-естетичних завдань, виробляються певні практичні рекомендації що до використання тих чи інших кольорів. У висновках підсумовуються спостереження двох попередніх розділів. Обсяг роботи складає 28с.


Розділ І. Історико-культурний розвиток дизайну

1.1. Дизайн у системі мистецтв

Жаль, что мы не рисуем прямо глазами.Как много пропадает на длинном путиот глаз через руку к кисти.Лессінг

Дизайн (від англійської design – проектувати, креслити, задумувати, а також проект, план, рисунок) – це вид діяльності, пов’язаний з проектування предметного світу. Також в італійській мові є слово „disegno”, що в перекладі означає задум, план, ескіз, малюнок, візерунок, модель, шаблон, схема, що лежить в основі, композиція. Зараз розуміння дизайну носить особливий характер. В зв’язку з швидким розвитком сучасних технологій, поняття дизайну отримало новий, більш широкий зміст і тепер означає не тільки певний предмет, а являється цілим направленням, яке застосовується у всіх областях сучасної діяльності людини. Дизайнер повинен володіти знаннями в багатьох областях і вміло використовувати їх на практиці. З впевненістю можна сказати що, дизайн – це сучасне мистецтво художнього конструювання.

Дизайн виник на початку 20 століття як реакція на стихійне формування візуальних і функціональних властивостей предметного середовища. Дизайн розроблює приклади її раціональної побудови, відповідаючи складному функціонуванню сучасного суспільства. Інколи під словом дизайн розуміють тільки одну з його областей – проектування естетичних властивостей промислових виробів. Але він вирішує більш широкі соціально-технічні проблеми – функціонування виробництва, використання, існування людей в предметному середовищі. Дизайн знаходиться в особливих відносинах до всіх традиційних видів проектування, вирішуючи труднощі, викликані упровадженням в життя конкретних людей і суспільства загалом нових предметних організацій, що створюють неврівноважену ситуацію в предметному світі. Слово дизайн також використовується для позначення результату проектної діяльності, причому в даному вживанні, воно не завжди поєднується з сучасною практикою і часто означає морфологію предметного світу, створюваного людиною на різних стадіях розвитку суспільства.

Для позначення дизайнерської діяльності в різних культурах крім терміну „дизайн” існують і інші: „художественноеконструирование” (в Росії), “formgebung” (в Німеччині), „wzornictwo przemyslowe” (в Польщі) і т.д. В історії нашої країни зустрічаються такі назви як „декоративне мистецтво” чи „технічна естетика”. Різноманітне використовування терміну „дизайн” в різних країнах говорить про унікальність кожної із культур і про їх особливе відношення до цього виду мистецтва. Але в 1959 році на першій генеральній асамблеї ІКСІД , членом якої являлось і СРСР, в якості основного міжнародного терміна, був прийнятий термін „industrialdesign” – „індустріальний дизайн”, як найбільш вдалий.

Початком дизайнерського мистецтва є:

перш за все природне людське прагнення до прекрасного, а також бажання втілення нових і все більш ідеальних образів;

економічна вигода, що являється великим мотивом для розвитку дизайну.

Новий етап розвитку виник при переході від ручного виробництва до машинного. Для того щоб користуватися тільки що створеними виробами їм треба було надати певну форму, яка б звертала увагу покупців своїм виглядом, чим успішно займається сучасний дизайн. Зараз не залишилось практично ні одної області діяльності людини, на яку б не вплинув дизайн. Існують такі види дизайну як:

дизайн інтер’єру;

дизайн одягу;

дизайн книжок;

ландшафтний дизайн;

предметний дизайн;

Web-дизайн;

виставковий дизайн, та багато ін.

Більшість вчених вважають, що дизайн з’явився ще в часи наскальних малюнків і печерних людей. І дійсно не зважаючи на те, що поняття дизайну виникло набагато пізніше, витоки його виникнення лежать в часи наших предків. Такий, ще тільки виникаючий вид мистецтва, можна віднести до монограми. В перекладі з грецького „монограма” значить теж саме що й „проста лінія”. Наскальні малюнки якраз виконані в цьому стилі. Зрозуміло, що наші предки, залишаючи сліди на стінах своїх печер, навіть і не підозрювали, що вони займаються дизайном інтер’єра, оформленням свого житла. Пізніше монограма стала позначати знак, що складається з двох і більше пов’язаних букв, зазвичай це ініціали, які ставлять на предметах щоб вказати їх власника.

На протязі всієї історії розвитку культури людина намагалася прикрасити своє життя, роблячи гарними всі необхідні її речі – одежу, житло, посуд. У давні часи коли виробництво предметів побуту було тільки ручною працею, ремесло і мистецтво являли собою одне ціле. Ремесло, будучи в ті далекі часи основним видом виробництва, проіснувало без особливих змін до кінця середньовіччя. Поєднання краси і практичності на протязі багатьох віків залишалось основною властивістю всякого ремесла.

Коли на зміну ремеслу прийшло машинне виробництво, цілісність краси і користі порушилась. Це сильно вплинуло на інтер’єр. В кімнатах з’явились прості, нецікаві меблі, які носили тільки функціональне значення ініяк не естетичні. Але зараз все змінюється і в магазинах можна знайти речі на різний смак і різного стилю.

Виникнення дизайну, що має пряме відношення до сучасної діяльності, належить до періоду, що наступив після Другої світової війни. Причому найбільш стрімко він почав розвиватися в Японії. Цій країні ми зобов’язані багатьма принципами, які завжди являлись основою традиційного японського мистецтва, а тепер стали основою у всьому дизайнерському мистецтві: композиція, асиметрія. Не мало важливу роль зіграла японська естетика і любов до прекрасного. Японські виробники завжди створюють товари які відповідають двом важливим вимогам: практичність і краса. У відповідності з витворами японського дизайну, створення форм повинне бути продуманим і завершеним. Ще одна особлива риса японського дизайну – це уособлення речей.

Також народження дизайну приходиться на період виникнення дизайнерських шкіл. Найбільш яскравими з них являються:

Баухауз в Німеччині (1919-1933рр.);

ВХУТЕМАС в Росії (1920-1930рр.).

В цих школах розроблялись головні принципи дизайнерського мистецтва (функціоналізму / конструктивізму), а також готувались перші професіональні дизайнери. Але перша дизайнерська контора з’явилась в США на початку 20 століття. В зв’язку з тим , що головним мотивом розвитку американського дизайну являється економіка. Американський дизайн не асоціюється з видом мистецтва, а створює враження про те, що служить тільки для матеріальної мети.

За весь час існування дизайну виникла велика кількість стилів: від розкішного ампіру до функціоналізму. Найпопулярнішими в наш час є класичний стиль, авангард, експресіонізм, кантрі, ампір, функціоналізм, модерн, арт-деко, хай-тек, кітч (кіч), африканський стиль та ін.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 27

Бесплатная работа

Закрыть

Использование цветов в дизайне и их психологическое воздействие

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.