Развитие дружественных отношений между детьми

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи дружніх стосунків між дітьми та подальша їх гармонізація. 5

1.1. Загальне уявлення про стосунки. 5

1.2. Види стосунків. 9

1.3. Особливості міжособистісних стосунків в дитячих групах. 11

1.4. Вивчення стосунків у дитячих спільнотах. 15

Розділ 2. Експериментально вивчаємо стосунки між дітьми. 20

2.1. Завдання та методика дослідження. 20

2.2. Особливості вибірковості у дитячих стосунках. 25

Висновки. 30

Список використаної літератури. 32

Вступ

Актуальність дослідження. Найголовнішим етапом формування особистості є дошкільне дитинство.Саме в цей період дитина починає здобувати уявлення про світ,певне ставлення до людей.Тому необхідна гуманізація впливу вчителів на розвиток особистості дітей, формування соціально-прийнятних навичок, придбаних дітьми у середовищі однолітків самостійно та під керівництвом педагога. Процес спілкування з оточуючими, встановлення доброзичливих відносин залежить від багатьох чинників, нервово-психічних станів особистості у процесі життєдіяльності й у момент взаємодії з оточуючими. З огляду на особливі відносини дітей зі своїми однолітками, саме наслідування поведінці дорослих, бажання демонструвати схвалювані педагогом вчинки, лідерство, звертаємо увагу до особистості і особливостей дітей, їх контакти.

Проблему дитячих стосунків, їх розвитку та гармонізації вивчали Б.Г. Ананьєв, О.Л. Бодалев, Я.Л. Коломинский, М.И. Лисина, А.А. Леонтьєв, Т.А. Рєпіна та інші видатні психологи. Особливу увагу цієї проблеми пов'язані з усвідомленням виняткової ролі процесу педагогічного спілкування в соціально - психологічному становленні дитині.

Дослідження, проведені Л. Н.Башлакової (1986), Д.Б.Годовикової (1980), Р. І. Дерев'янко (1983), Т. І. Комісаренка (1979), С.В.Корницької (1974), М.И.Лисиної (1974), Г.П.Лаврентьєвої (1977), Л.Б.Митевої (1984), А. Б. Ніколаєвої (1985) та інші, розкривають різні аспекти міжособистісних стосунків дітей, зокрема дружніх.

Роботах Я.Л.Коломинського і Т.А.Репиної, які свідчать, що взаємовідносини дітей з часом набувають відносну стійкість, диференційованість і все у великій ролі для формування дитини починає грати, емоційний добробут у системі відносин соціального оточення.

Мета дослідження:теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити розвивальну методику дружніх стосунків між дітьми засобами вправ, завдань,ігор і різних видах діяльності.

Об’єкт дослідження - розвиток стосунків між дітьми.

Предмет дослідження – дружні взаємини між дітьми.

Завдання дослідження:

1З’ясувати стан досліджуваної проблеми у психологічній літературі.

2. Експериментально дослідити та перевірити розвиток дружніх стосунків між дітьми.

3. Узагальнити результати теоретичної і експериментальної частини.

Закрыть

Развитие дружественных отношений между детьми

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.