Развитие личности ребенка в старшем дошкольном возрасте

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ У СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 5

1.1. Поняття про особистість, її розвиток та формування. 5

1.2. Вікові особливості дітей старшого дошкільного віку. 9

1.3. Розвиток особистості старшого дошкільника. 15

1.3.1. Засвоєння етичних норм. 15

1.3.2. Емоційний розвиток дітей старшого дошкільного віку. 17

1.3.3. Формування особистісних якостей у дитини-дошкільника. 19

1.3.4. Розвиток самосвідомості старшого дошкільника. 22

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. 25

2.1 Процедура та методи дослідження. 25

2.2. Аналіз результатів експериментального  дослідження. 28

ВИСНОВКИ.. 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 35

ДОДАТКИ.. 37

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Дошкільне дитинство великий відрізок життя дитини. Саме старший дошкільний вік є найважливішим етапом в розвитку особистості. Це період початкової соціалізації дитини, залучення її до світу мистецтва і культури, час встановлення початкових стосунків з провідними сферами буття, світом людей, предметів, природи і власним світом; період, коли закладаються основи самосприйняття особистості. І якщо в цьому віці буде закладений фундамент позитивного самосприйняття це забезпечить сприятливий особистісний розвиток в цілому.

Джерелом емоційних переживань дитини є її діяльність, спілкування з оточуючим світом. Освоєння в дошкільному дитинстві нових, змістовніших видів діяльності сприяє розвитку глибших та стійкіших емоцій. Важливе значення у формуванні моральних почуттів мають дитячі уявлення про позитивні еталони, що дозволяють передбачати емоційні наслідки власної поведінки, завчасно переживати задоволення від її схвалення як "хорошої" або ж невдоволення від її оцінки як "поганої". Таке емоційне передбачення відіграє вирі­шальну роль у формуванні моральної поведінки дошкільника.

Старший дошкільник починає відособлюватися від дорослого, диференціюючи себе як самостійну людську істоту. При цьому поведінка дитини зорієнтована на дорослого (його вчинки та стосунки з людьми) як зразок для наслідування.

Дошкільник робить перші кроки у самопізнанні, розвитку самосвідомості. Об'єктами самопізнання є окремі частини тіла, дії, мовні акти, вчинки, переживання та особистісні якості. З розвитком довільності психічних процесів стає можливим їх усвідомлення, що служить основою саморегуляції.

Вивчення цих змін, а також процесу становлення особистості старшого дошкільника є важливим елементом роботи психолога, оскільки для кожної дитини процес становлення особистості є унікальним, а тому можливі порушення цього процесу є також унікальними, і коли необхідні якість коректуючі заходи, необхідно знати точно, що саме спричинило порушення.

У психологічній літературі як вітчизняній, так і зарубіжній розвитку особистості дитини у старшому дошкільному віці приділена велика увага, зокрема у роботах Л.І.Божовіч, І.С.Кона, М.І.Лісиной, А.І.Ліпкиной, Е.Еріксона, К.Роджерса і інших психологів.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження є розвиток особистості дитини старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – процес формування та становлення особистості дитини в старшому дошкільному віці.

Мета курсової роботи полягає в теоретичному та емпіричному розгляді особливостей розвитку особистості дитини в старшому дошкільному віці та механізми стимулювання цього процесу.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

- проаналізувати стан досліджуваної проблеми в сучасній психологічній та методичній літературі;

- розкрити особливості розвитку особистості старшого дошкільника;

- провести експериментальне дослідження розвитку особистості дитини у старшому дошкільному віці;

- розробити систему вправ та ігор, спрямованих на підвищення рівня самосвідомості та самооцінки дитини дошкільного віку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дані дослідження можна при роботі психолога в дошкільному навчальному закладі.

Закрыть

Развитие личности ребенка в старшем дошкольном возрасте

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.