Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОЯВУ ДЕПРЕСІЙ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ.. 6

1.1. Психологічні особливості людей похилого віку. 6

1.2. Особистісні зміни в пізньому дорослому віці 8

1.3. Прояви депресій у людей похилого віку: причини, симптоми, ускладення  15

РОЗДІЛ II. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ОСОБАМ ПОХИЛОГО ВІКУ ІЗ ДЕПРЕСІЄЮ    20

2.1. Депресивні розлади у літньому віці 20

2.2. Напрямки терапевтичної роботи з особами похилого віку, що страждають депресією   22

2.3. Підтримуюча терапія у подоланні депресій осіб похилого віку. 24

РОЗДІЛ III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ І ПОДОЛАННЯ ДЕПРЕСІЙ У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ.. 26

3.1. Техніка психотерапевтичної роботи з депресіями осіб похилого віку з використанням елементів підтримуючої психотерапії 26

3.2. Аналіз ефективності психотерапевтичної роботи з використанням елементів підтримуючої психотерапії 29

ВИСНОВКИ.. 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 34

ДОДАТКИ.. 36

ВСТУП

В наш час розлади настрою у форму депресій є широкорозповсюдженими. За даними Всесвітньої Організації Здоров'я (ВОЗ) Близько 100 млн. осіб щорічно звертаються до лікарів загальної практики, психіатрів та психологів за допомогою з приводу проблем депресивних станів.

За даними вітчизняних та закордонних дослідників відмічається постійний ріст тривожно-депресивних розладів. За даними співробітників Наукового центру психічного здоров'я РАМН РФ, серед пацієнтів, що звернулися в кабінет неврозів московської районної поліклініки - 34% страждають на депресії різної складності. А.Б. Холмогорова та Н.Г. Гаранян наводять дані про 38% депресій у всіх пацієнтів, що зверталися до кабінету неврозів однієї з поліклінік Москви. Тривожні розлади нещодавно були виділені в окремий кластер в міжнародній класифікації (МКБ) і включені до розділу "Невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади". Сюди належать панічні розлади, агорафобія, генералізовані тривожні розлади, соціальна фобія, специфічні фобії, мішані тривожно-депресивні розлади.

Ц.П. Короленко та Н.В. Дмітрієва зауважують, що наявність тривожних розладів різко підвищує ризик виникнення інших психічних розладів, перш за все депресивних, а також розладів адаптації. Такі розлади мають представники різних вікових груп, однак до групи ризику входять переважно особи в періоді "кризи літнього віку". Специфіка "зустрічі зі старістю", як її окреслює Г.В.Старшенбаум полягає перш за все в обтяженості не лише особистою проблематикою, а й соціальними умовами, які найчастіше й провокують тривожно-депресивні розлади.

Важливим етапом у подоланні депресій людей похилого віку є немедикаментозна психотерапія. Зокрема А.Б. Холмогорова та Н.Г. Гаранян обстоюють ефективність когнітивної моделі, A.B. Горєва та М.А. Галась описують можливості музикотерапії A.A. Филозоп пише про групову терапію творчістю, О. Джунайд та С. Хейдж доводять незаперечнийефект підтримуючої психотерапії

Актуальність проблеми пов'язана із широким розповсюдженням випадків тривожно-депресивних розладів у осіб похилого віку і обумовила вибір теми "Прояви депресій у особистостей літнього віку".

Об'єкт дослідження. Депресії осіб похилого віку.

Предмет дослідження. Особливості проявів депресій у людей похилого віку

Мета роботи полягає в аналізі проблеми депресивних розладів у літніх людей та можливостях психотерапевтичної допомоги.

Гіпотеза дослідження. Підтримуюча психотерапія є ефективним засобом психологічної допомоги людям похилого віку, що страждають на депресію.

В ході роботи над дослідженням необхідно вирішити такі завдання:

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми депресії, в тому числі, у похилому віці.

2. Проаналізувати психологічні особливості людей похилого віку.

3. Проаналізувати можливості підтримуючої психотерапії осіб похилого віку, що страждають на депресивні розлади.

4. Дослідити ефективність підтримуючої психотерапії у роботі з людьми похилого віку, що страждають на депресію.

Методи та організація дослідження. В дослідженні взяли участь двоє осіб похилого віку, що страждають на тривожно-депресивні розлади. З метою перевірки можливостей використання елементів підтримуючої психотерапії у роботі з клієнтами було використано порівняльний аналіз результатів психологічноїдіагностики за методиками "Шкала самооцінки тривожності Спілбергера-Ханіна" та "Шкала самооцінки депресії Гамільтона". З метою перевірки статистичної значимості зрушень в емоційні сфері клієнтів після підтримуючої психотерапії використовувався критерій знаків.

Практичне значення дослідження. Отримані в результаті виконання роботи дані можуть стати у нагоді практичним психологам, що здійснюють індивідуальне консультування та тим, хто працює у системі закладів охорони здоров'я. Володіння інформацією про можливості підтримуючої психотерапії у роботі з людьми похилого віку, що страждають на депресію, дозволить модернізувати техніки психологічної допомоги для цієї категорії населення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Проявления депрессии у пожилых людей

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.