Особенности внимания детей дошкольного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ УВАГИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ   5

1.1. Особливості та функції уваги дитини дошкільного віку. 5

1.2. Види уваги і умови її розвитку у дошкільників. 7

1.3. Розвиток властивостей уваги у дошкільному віці 13

1.4. Шляхи і засоби організування і підтримання уваги дошкільників. 16

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УВАГИ В СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 19

2.1 Процедура та методи дослідження. 19

2.2 Результати вивчення вихідного рівня розвитку уваги у старших дошкільників  22

2.3 Використання ігрових прийомів з метою покращення уваги у старших дошкільників  28

2.4 Аналіз результатів контролюючого етапу експерименту. 29

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 36

ДОДАТКИ.. 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Одним із напрямків виховного процесу вважається інтелектуальний розвиток дошкільників. У свою чергу цей розвиток неможливий без формування високих параметрів для такого когнітивного процесу як увага.

Увага – це зосередженість на чомусь. Вона пов’язана з інтересами, схильностями, покликанням людини, від її особливостей залежать спостережливість, здатність бачити в предметах чи явищах малопомітні, але суттєві деталі.

У 4-6 років увага дитини стає більш стійкою. Це дає малюкові можливість виконувати під керівництвом дорослого певні завдання. Завдяки розвитку дитячої допитливості, зростанню жаги пізнання увага фіксується на предметі. Так, наприклад, малюк може довго спостерігати за пташками, щоб довідатися, як вони літають, де сплять, які мають домівки. Розвиток властивостей і видів уваги дошкільняти суттєво залежить від вагомості, емоційності, цікавості матеріалу, від характеру діяльності, яку виконуєдитина.

Велике значення для розвитку довільної уваги в дошкільному віці має гра. Під час гри виникає потреба досягати певного результату й координувати свої дії відповідно до завдань, підпорядковувати їх певним правилам, підкорятися вимогам групи. Гра виробляє здатність навмисно зосереджувати увагу на певних предметах, переключати й розподіляти її.

Розвиток уваги дитини залежить від різних змін у її житті, від освоєння нових видів діяльності (ігрової, трудової). У 4-5 роківдитинаскеровує свої дії під впливом дорослого: „Будь уважним!”, „Слухай уважно!”, „Дивись уважно!”. Розвиток довільної уваги пов’язаний із засвоєнням засобів керування нею. Найкращий спосіб стимулювати розвиток уваги в малюка – це підтримувати його допитливість.

Психічний розвиток дитини, формування її когнітивних здібностей неодноразово знаходили своє відображення у психолого-педагогічній літературі. Віковим аспектам розвитку дошкільників присвятили свої праці І.С. Булах, Л.В. Долинська, Т.М. Зелінська О.Л. Кононко, В.С. Мухіна, Л.Ф. Обухова, М.В. Савчин, О.В. Скрипченко та ін. Питаннями розвитку уваги займалися такі науковці як: І.Л. Баскакова, П.Я. Гальперін, Ю.Б. Гіпенрейтер, М.Ф.Добринін, Ю.Б. Дормашєв, С.С. Левітіна, О.М. Леонтьєв, К.К. Платонов, Ю.П. Поваренков, В.Я. Романов, С.Л. Рубінштейн, В.І. Страхов та ін.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з питань розвитку уваги свідчить про те, що дана тема є досить актуальною. Це і обумовило вибір теми даного дослідження – "Особливості уваги дітей дошкільного віку".

Об'єкт дослідження: увага у дітей дошкільного віку

Предмет дослідження: психолого-педагогічні умови формування і розвитку уваги старших дошкільників.

Мета дослідження: визначити найбільш ефективні умови розвитку уваги у дітей дошкільного віку.

На досягнення мети дослідження спрямовані наступні завдання:

- Проаналізувати науково-психологічну літературу з проблеми розвитку уваги у дітей дошкільного віку.

- Виявити рівні розвитку уваги у дітей 5-го року життя.

- Дослідити ефективність застосування ігрових завдань для розвитку уваги у дітей старшого дошкільного віку.

- Скласти рекомендації щодо формування довільної уваги у дітей 5-го року життя.

Для виконання завдань дослідження використовувалися наступні методи: загально наукові – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, аналіз наукової літератури з теми дослідження; спеціальні, такі, що використовуються у педагогіці і психології – бесіда, спостереження, аналіз продуктів діяльності, констатуючий експеримент.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Особенности внимания детей дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.