Особенности защитных механизмов в подростковом возрасте

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Питання використання механізмів психологічного захисту в психологічній теорії. 7

1.1. Сутність механізмів психологічного захисту. 7

1.2.  Особливості розвитку особистості в підлітковому віці 19

1.3. Особливості захисних механізмів в підлітковому віці 30

Розділ ІІ. Проблема діагностування механізмів  психологічного захисту в підлітковому віці 38

2.1. Аналіз існуючих методик дігностування механізмів психологічного захисту  38

2.2. Забезпечення психологічних умов для діагностування та пом’якшення дії механізмів психологічного захисту в підлітковому віці 42

2.3. Аналіз результатів експерименту. 47

Висновки. 52

Використана література. 54

Вступ

Пребудова суспільних відносин в Україні робить дедалі гострішою проблему ефективного розвитку і виховання особистості. Саме людина, учень, дитина, можливості її самовизначення, самореалізації становлять сутність нової гуманістичної парадигми виховання. У зв’язку з цим діяльність шкільного психолога набуває ще більшого значення, більшої ваги.

У житті людини, в її внутрішньому суб’єктивному світі постійно виникають і долаються найрізноманітніші протиріччя. Кожне з них, актуалізуючись, переживається людиною як турбота, хвилювання, прикрість, незадоволення. Якщо це внутрішнє протиріччя, воно переживається як незадоволення собою, стає приводом для критичного аналізу своїх вчинків або якостей своєї особистості. Тоді виникає прагнення до подолання існуючих протиріч.

Одним з найбільш гострих протиріч підліткового віку є суперечність між ставленням до себе та переживанням ставлення з боку інших людей, особливо тих, кого підліток найбільше поважає. Орієнтація одночасно на декількох значущих людей робить його психологічну ситуацію внутрішньо конфліктною.

Турбота за здоров’я школяра як громадянина України стосується не тільки сім’ї, школи, позашкільних закладів, а й сфери діяльності практичних психологів. Своєчасне виявлення відхилень в розвитку і попередження процесу соціалізації у молоді – найважливіша задача в психологічній роботі.

Надійні і валідні методи діагностики відхилень, тривожних станів або особистісних патологій – допоміжна, а іноді й основна частина професійної діяльності практичного психолога.

Дискусії та суперечливі підходи до таксономії і диференціації захисних механізмів не дає змоги своєчасно виявити їх і пом’якшити небажану дію. Ця проблема потребує вирішення, що може бути здійснене завдяки теоретичній розробці та практичному апробуванню діагностики по виявленню психологічних захисних механізмів у підлітків.

Вивчення наукової літератури показало, що проблемі захисних психологічних механізмів приділяли активну увагу науковці в галузі психології і педагогіки (З. Фрейд, А. Фрейд, Е. Фромм, К. Хорні, А. Маслоу та ін.). До кола наукових досліджень зазначеної проблеми слід віднести: встановлення сутності питання захисних механізмів в психодинамічній теорії (З. Фрейд, А. Фрейд, К. Хорні та ін.); класифікація і опис існуючих механізмів психологічного захисту (З. Фрейд, А. Фрейд, К. Хорні та ін.).

Психологічні особливості підліткового віку вивчали О.І. Захаров, Л.С. Виготський, Д.І.Ельконін, Л.Ф. Обухова, Д.С. Єнікєєва, Л.І. Столяренко та ін. Специфіку формування і проявів механізмів психологічного захисту в підлітковому віці досліджували А. Краковський, Д.С. Єнікєєва, А. Є Личко та ін.

Захисні психологічні реакції в поведінці підлітків аналізували Д.І. Фельдштейн, Д.І. Ельконін, Т.В.Драгунова.

Проте вирішення питання формування механізмів психологічного захисту та його діагностування ускладнюється недостатньою визначеністю підходу до встановлення сутності феномену таксономічного поняття “механізм психологічного захисту” та відсутністю єдиної класифікації таких механізмів.

Існуюча суперечність та недостатня розробленість проблеми зумовили вибір теми бакалавратської роботи “ Особливості механізмів психологічного захисту в підлітковому віці”.

Обєктом дослідження є процес формування особистості в підлітковому віці.

Предмет дослідженя: процес формування механізмів психологічного захисту в підлітковому віці.

Мета дослідження: Теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити модель діагностики та психологічної корекції механізмів психологічного захисту в підлітковому віці.

Завдання дослідження:

1.Проаналізувати стан теоертичної розробленості проблеми механізімів психологічного захисту.

2.Визначити особливості психічного розвитку особистості в підлітковому віці.

3.Виявити особливості формування та дії механізмів психологічного захисту в підлітковому віці.

4.Проаналізувати існуючі методики діагностування механізмів психологічного захисту.

5.Теоретично обгрунтувати та експериментально підтвердити модель діагностування і корекції механізмів психологічного захисту в підлітковому віці.

Гіпотеза дослідження: ефективність роботи практичного психолога з підлітками зростатиме за умови урахування вікових особливостей проявів механізмів психологічного захисту, оптимального підбору інструментарію для їх діагностики та корекції.

Методи дослідження:

теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, моделювання;

діагностичні: тести, бесіди, методи візуальної діагностики;

обсерваційні: пряме і непряме спостереження;

емпірічні: констатуючий і формуючий експеримент;

праксеометричні: аналіз результатів діяльності і поведінки.

математичні методи обробки результатів.

Етапи дослідження: теоретичний, практичний, загальні підсумки.

Теоретична новизна дослідження полягає в обгрунтуванні моделі діагностування та психокорекції захисних механізмів у підлітковому віці.

Практичне значення дослідження: практичне застосування експериментальної методикиА.В. Станіславського длядіагностування механізмів психологічного захисту у підлітків та подальшої корекції їх поведінки.

Експериментальна база дослідження: Рівненська Вечірня школа № 1, 9 клас.

Закрыть

Особенности защитных механизмов в подростковом возрасте

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.