Влияние компьютерных игр на агрессивность детей

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА АГРЕСІЇ У ПСИХОЛОГІЇ 5

1.1. Поняття агресії та агресивності 5

1.2. Чинники, які впливають на розвиток агресивності 8

1.3. Мотивація агресивної поведінки підлітків. 12

РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА АГРЕСИВНІСТЬ ПІДЛІТКІВ  15

2.1. Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків. 15

2.2. Фантазія як компонент психічного життя підлітка. 16

2.3. Особливості впливу комп'ютерних ігор на розвиток агресивності в підлітковому віці 19

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР НА АГРЕСИВНІСТЬ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ.. 22

3.1. Організація і методи дослідження. 22

3.2. Аналіз результатів дослідження. 24

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ДОДАТКИ.. 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Тема насильства і агресії стає все більш актуальною в суспільстві. Нерідко агресивність у відкритій або замаскованій формі культивується в суспільстві як знаряддя в боротьбі за досягнення успіху. Цією замаскованою формою є комп'ютерні ігри. Агресивність в особових характеристиках підлітків формується в основному як форма протесту проти нерозуміння дорослих, із-за незадоволеності своїм положенням в суспільстві, що виявляється в агресивній поведінці.

Зараз основне зло для підлітків бачиться в персональних комп'ютерах нового покоління. Велику кількість різноманітних ігор заманюють підлітків на тривалий час.

Впродовж п'ятнадцяти років ведеться дискусія чи існує нерозривний причинно-наслідковий зв'язок між злом, створеним у фантазії (у грі), і злом реальним. Проте в психології проблема впливу схильності до комп'ютерних ігор на формування агресивності як властивості особи вивчена не достатньо.

Об'єкт дослідження: прояв агресивності і навіюваності у підлітків захоплених комп'ютерними іграми агресивного змісту.

Предмет дослідження: особливості агресивності і навіюваності у підлітків захоплених комп'ютерними іграми агресивного змісту.

Мета: з'ясувати особливості впливу комп'ютерних ігор на агресивність підлітків.

Гіпотеза: комп'ютерні ігри агресивного змісту роблять вплив на формування агресивності підлітків.

Завдання:

1) На основі теоретичного аналізу виявити ступінь вивченої проблеми впливу комп'ютерних ігор на розвиток агресивності.

2) Обґрунтувати вибір методик для діагностики агресивності.

3) Дослідити і проаналізувати відмінності в ступені агресивності між підлітками, що грають і не грають в комп'ютерні ігри.

Методологічною основою дослідження з'явилися уявлення про розвиток психіки, що сформувалися у вигляді таких основоположних принципів, як принцип детермінізму (Виготский Л.С., Рубінштейн С.Л) принцип розвитку (Ананьєв Б.Г., Леонтьев А.Н.), поглядів на вікові особливості психіки (Братусь Б.С., Ельконін). У роботах також враховувалися результати досліджень, виконаних в рамках проблеми агресії (Бандура, Берковіц, Бютнер).

Теоретична і практична значущість дослідження. У роботі торкнулася мало досліджувана проблема впливу комп'ютерних ігор на формування особистості. Показано, що комп'ютерні ігри агресивного змісту сприяють розвитку агресивних тенденцій особистості: фізичній агресії, схильності заражатися агресією натовпу, ригідність і навіюваності. Отримані результати здійснюють внесок в скарбничку психології особистості, а також можуть бути використані в консультаційних, психокорекційних і виховних заходах з підлітками. 

Закрыть

Влияние компьютерных игр на агрессивность детей

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.