Психологический анализ жизненных ценностей современных подростков

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ І ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 6

1.1. Загальна характеристика особливостей розвитку підлітків. 6

1.2. Формування особистості підлітка. 9

1.3. Уявлення підлітків про життєві цінності  та ідеали. 15

1.4. Особливості життєвого самовизначення в старшому підлітковому віці 17

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ  СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ. 24

2.1 Опис процедури дослідження. 24

2.2 Аналіз отриманих результатів. 29

2.3. Психологічна корекція життєвих цінностей  у підлітковому віці 33

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ДОДАТКИ.. 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Підлітковий вік — це вік, коли починається формуватися світогляд. У підлітків цього віку вже не тільки є достатній запас знань, а й чітко проявляється прагнення і можливість до їх систематизації, упорядкування. У даний період різко зростає інтерес до теоретичних знань, бажання узагальнити опущені факти, встановити загальні принципи та закономірності. Таке положення підготовлено всім ходом попереднього психологічного розвитку.

Соціокультурне середовище являє собою джерело, яке живить розвиток особистості. Середовище несе ті суспільні норми, цінності, ролі, церемонії, знаряддя, системи знаків, з якими зіштовхується індивід. Справжніми підставами і рушійною силою розвитку особистості виступають спільна діяльність і спілкування, за допомогою яких здійснюється рух особистості у світі людей, формування життєвих цінностей.

Для того щоб визначити життєві цінності (ціннісні орієнтації) старших підлітків, необхідно як мінімум проаналізувати вікову психологію, психологію особистості, теорії розвитку особистості. У психологію особистості підлітка входить все різноманіття властивостей і їхніх проявів: інтереси і мотиви, схильності і здібності, характер і темперамент, ідеали, вольові, емоційні і інтелектуальні особливості, співвідношення свідомого і несвідомого (підсвідомого) і багато іншого.

Хоча про підлітковий вік говоритися, і пишеться дуже багато, проблема вивчення життєвих цінностей старших підлітків ускладнюється тим, що в психологічній літературі основна увага в основному приділяється акцентуації характеру, рівню тривожності, соціальній ситуації розвитку та підлітковій кризі. А усталені життєві цінності властиві вже для більш пізнього юнацького віку.

Проблема психічного розвитку дітей, становлення людської особистості є однією з найскладніших і вкрай важливих у психології.

Вивчення підліткового періоду — дуже складний, довгий і багатоплановий процес, який не завершений і донині. До цих пір немає однозначного розуміння всіх його особливостей, не припиняються суперечки між психологами.

Те, що моральні якості, суспільні норми поведінки виявляються в центрі уваги підлітків, призводить до формування у них ідеалу - деякого узагальненого уявлення про вигляд «справжньої людини».

Головне завдання підлітка — це формування самосвідомості, ідентичності, яке можна розглядати в якості основних психологічних надбань у цьому віці.

Таким чином, сказане вище зумовлює актуальність теми дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження даної роботи є психологія підліткового віку.

Предметом - особливості розвитку Я-концепції та формування системи життєвих цінностей у підлітковому віці.

Мета курсової роботи: вивчити психологічні особливості старшого підліткового віку і визначити як змінюється особистість підлітка і його життєві цінності в період з 14 до 15 років.

Гіпотеза полягає в тому, що, незважаючи на відмінності в рівнях самооцінки і різноманітність варіантів особистісного розвитку, в старшому підлітковому віці відбувається поступове збільшення адекватності самооцінки, стабілізація особистості і системи ціннісних орієнтацій.

Виходячи з мети дослідження висуваються наступні задачі:

- Вивчити літературу і дати психологічну характеристику особливостей підліткового віку;

- Виявити хронологічні рамки підліткового віку;

- Провести експериментальне дослідження системи ціннісних орієнтацій старшого підлітка.

- Здійснити аналіз результатів і зробити висновок.

В ході дослідження були вивчені праці багатьох відомих психологів і вчених, а також вивчений статистичний матеріал з даної проблеми.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Психологический анализ жизненных ценностей современных подростков

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.