Психологические характеристики профессиональных намерений старших подростков

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 54

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

І. Дослідження профорієнтації  старшокласників. 6

1.1.Проблеми професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових перетворень. 6

1.2. Чинники впливу на професійні наміри школярів. 13

1.3. Відношення до праці і вибір професії 20

ІІ. Практичне визначення профорієнтації старшокласників. 35

2.1.Методика “Диференціально-діагностичний опитув. 35

2.2.Методика “Карта інтересів”. 37

ІІІ. Висновок. 40

IV.Література. 42

V. Додатки. 44

Вступ

В усі часи суспільство піклувалось про передачу підростаючому поколінню соціального і професійного досвіду. Від початку існування людства цей досвід передався до покоління. З розвитком виробництва підвищувались вимоги до людини, що викликало необхідність розробки наукових основ відбору працівників для виконання тих чи інших функцій у громадській та виробничій діяльності.

Завдання підготовки молодого покоління до практичної діяльності поставало перед народами і цивілізаціями завжди, але в різних соціально економічних формаціях воно вирішувалось по різному. При цьому кожний раз профорієнтаційна робота наповнювалась новим змістом і набувала нових форм реалізації на практиці.

Значно зросла актуальність профорієнтації молодого покоління сьогодні. Кардинальні перетворення і зміни в суспільстві, соціально-економічний розвиток, становлення ринкових відносин, демократизація управління виробництвом вимагають постійного пошуку і впровадження нових підходів, форм та методів професійної орієнтації. Наявність, з однієї сторони, багатогранність професій та спеціальностей, з іншої – людей, які відрізняються цілим рядом стійких індивідуально-особливих характеристик, постійно вимагає від первісної орієнтації врахування людського фактору та змін у виробництві.

На сучасному етапі розвитку суспільства профорієнтація являє собою процес динамічного узгодження можливостей людини з вимогами професії. Загальновідомо, що індивід не може повністю реалізувати свої можливості і почувати себе щасливим, якщо він не одержує задоволення від виконаної роботи. Відомо, що вибрати для себе справу, що цілком відповідає потребам, інтересам, а також фізичним можливостям, що розкриваються у процесі трудової діяльності і перш ніж знайти себе у праці, необхідно пізнати себе, вивчити світ професій, можливості одержання освіти і професійного росту.

Зміни, які відбуваються в суспільно-економічному житті України, вимагають побудови цілісної системи професійної орієнтації населення як невід’ємної ланки процесу відтворення трудових ресурсів. Прийняття в нашій країні Концепції Державної системи професійної орієнтації населення вказує на загальні підходи до розгортання цієї роботи. Але вона потребує конкретизації для різних вікових категорій населення і в першу чергу для молоді.

Протягом кількох поколінь в людях сформована орієнтація на стабільність, низька адаптивність до спеціальних зрушень, негативність активно діяти по влаштуванню власної долі. Це викликало необхідність переорієнтації соціально-психологічних установок в свідомості молодих людей і працівників з “інфантильного”, “гвинтового” підходу до вибору професійної діяльності. Це є передумови розробки теоретичного підходу до функціонування системи профорієнтації молоді.

В нашій країні, як і за кордоном, ситуація вибору професії, після закінчення школи традиційно розглядається в контексті психології праці і професійного навчання. Такий погляд представляється нам по меншій мірі неповним, одностороннім, не враховуючи ту дію, яку спричиняє дана проблема і її розвиток на весь життєвий шлях людини. Це перший в житті більшості людей нормативний тобто обов’язковий, вимушений вибір, від якого не можна ухилятись (хоча можна відкласти – цю функцію виконують деякі варіанти продовження навчання в технікумі чи вузі, які вибираються частиною випускників по критерію можливостей). Як би це не було, в нашому суспільстві саме цей момент життя являється переломним для соціальної позиції, поскільки рахується, що різниця між студентом і працівником менша, ніж між студентом і школярем, хоча образ життя в останньому випадку міняється менше. Людині необхідно, завершуючи певний етап свого життя, визначити подальший шлях, причому відповідальність за вибір лягає на його особисті плечі. Тільки деяким школярам, в силу експериментальних сімейних обставин, приходиться раніше зустрічатися з ситуацією настільки ж значимого екзистенціального вибору, більшість зазвичай виявляється не готові як до самого вибору, так і до прийняття відповідальності до нього.

Професійне самовизначення – це подія, докорінно змінює подальший розвиток життя і впливає відтак не тільки на її професіональну складову. Воно суттєво впливає і на шлюбно-сімейні перспективи, і на матеріальний благоустрій, і на психологічну гарантію, самооцінку і взаємовідносини з самим собою, і на місце проживання, поїздки, переїзди, і на багато інше – тяжко назвати хоча б один аспект образу життя, на який не впливав я, причому самим суттєвим чином, вибір професії, зроблений після закінчення школи.

Предмет дослідження: особистість старшокласника.

Об’єкт: профорієнтація старшокласників.

Мета: дослідження процесів профорієнтації старшокласників.

Завдання:

- теоретичне опрацювання поняття профорієнтації особистості.

- практичне визначення поняття профорієнтації старшокласників.

Гіпотеза:

На мою думку більшість старшокласників обирають професії типу людина-людина.

Закрыть

Психологические характеристики профессиональных намерений старших подростков

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.