Психологический анализ развития зрительного восприятия младших школьников

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 2

Розділ І. Сприймання як  ланка пізнавального процесу. 4

1.1. Поняття про сприймання. 4

1.2. Властивості сприймання. 10

1.3. Зорове сприймання. Роль уваги у сприйманні складних форм. 17

1.4. Cприймання, впізнавання й ідентифікація, нейтральні механізми сприймання. 19

1.5. Мозкова організація зорового сприймання. 20

1.6. Психологічні особливості зорового сприймання у дітей молодшого шкільного віку. 21

Розділ ІІ. Дослідження особливостей  зорового сприймання молодших школярів. 28

2.1. Методики дослідження зорового сприймання школярів. 28

2.2. Обгрунтування методики дослідження та  аналіз  отриманих результатів дослідження, проведеного серед учнів молодшої школи. 32

Висновки. 36

Список використаної літератури. 38

Вступ

Актуальність теми полягає в тому, що розвиток зорового сприймання у дітей, і, зокрема, школярів має дуже важливе значення для побудови виховного процесу дитини.

Дослідження розвитку зорового сприймання у молодших школярів є дуже важливим, оскільки зорове сприймання у них має певні особливості, зумовлені їх психофізіологічним розвитком, та має величезне значення для розробки основних методів та прийомів навчання й виховання.

Рання діагностика, прогнозування шкільних проблем та корекція труднощів у процесі навчання потребують об’єктивної оцінки функціонального розвитку кожної дитини. Одним з найважливіших показників такого розвитку є рівень зорового сприймання, який визначає успішність засвоєння базових навичок письма та читання у початковій школі.

Стан розробки проблеми. Психологічні особливості зорового сприймання людини широко досліджувалися у науковій літературі, зокрема Зінченко В.П. у своїй монографії (Зинченко В.П., Вергилес Н.Ю. Формирование зрительного образа. — М., 1969.) докладно простежує усі етапи побудови зорового образу, особливу увагу приділяючи психо-фізіологічним процесам. Обухова Л.Ф. у своїй книзі (Обухова Л.Ф. Детская психология. М., 1995.) звертає увагу на проблеми розвитку зорового сприймання дітей.

Характеристиці зорового сприймання дітей молодшого шкільного віку присвячена глава у книзі Возрастная и педагогическая психология (под. Ред. М.В.Гамеза), М., 1984. Також діагностика особливостей зорового сприймання школярів була охарактеризована у книзі Психологическая диагностика детей и подростков (под. Редж К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой), М., - 1995.

Крім того, на особливості розвитку зорового сприймання у своїй працях звертали увагу такі відомі вчені, як: Виготський Л.С., Леонтьєв О.Н., Гальперін П.Я. та інші.

Методи дослідження:

Опрацювання наукових джерел, у яких досліджується проблема зорового сприймання і, зокрема, зорового сприймання молодших школярів.

Наукове спостереження.

Психологічне дослідження та аналіз отриманих результатів.

Мета роботи: визначити механізми зорового сприймання, охарактеризувати особливості зорового сприймання молодших школярів,охарактеризувати результати проведеного дослідження.

Мета роботи реалізується у вирішенні таких завдань:

Визначити суть сприймання як ланки пізнавального процесу;

Охарактеризувати основні властивості сприймання;

Проаналізувати особливості етапів зорового сприймання (сприймання, впізнавання й ідентифікація).

Охарактеризувати відмітні риси зорового сприймання молодших школярів;

Провести дослідження на вияв особливостей зорового сприймання дітей молодшого шкільного віку;

Зробити аналіз проведеної методики.

Теоретичне значення роботи полягає полягає у визначенні основних особливостей зорового сприймання молодших школярів.

Практична цінність роботи полягає у проведенні та аналізу методик дослідження з визначення особливостей зорового сприймання дітей молодшого шкільного віку.

Курсова робота складається з плану, вступу, основної частини, що містить два розділи, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Психологический анализ развития зрительного восприятия младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.