Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І Теоретико-методологічні основи дослідження процесу спілкування як засобу виховання підлітків. 5

1.1. Теоретичний аналіз основних наукових концепцій дослідження спілкування підлітків. 5

1.2. Соціально-психологічний вплив процесу спілкування як засобу виховання підлітків  15

Розділ ІІ. Експериментальне дослідження спілкування підлітків. 20

2.1. Діагностико-методологічна база експерименту детального вивчення спілкування як засобу виховання підлітків. 20

2.2.Аналіз результатів дослідження. 22

2.3. Розробка рекомендацій. 23

Висновок. 28

Список використаної літератури. 29

Додатки. 32

Вступ

Актуальність дослідження Підлітковий вік характеризують, педагоги, психологи та вчені як: „складний вік”, „вік противоріччя”, „переломний вік. Та це невипадково: в цьому віці відбувається складний для самої дитини перехід від дитинства до дорослості, відбувається складна перебудова психічних процесів, змінюється характер навчальної діяльності, інтенсифікується формування особистості. В поведінці дитини відбуваються неочікувані для оточуючих зриви та відхилення, які слугують джерелом складних конфліктів з однолітками та дорослими.

Сучасні діти фізично, інтелектуально розвиваються та дозрівають швидше ніж це було декілька десятків років тому. Це ще більше загострює та ускладнює ті проблеми, які постають перед дорослими, коли дитина переходить в підлітковий вік. Головну роль у вихованні дітей підліткового віку займає спілкування, адже спілкування і соціальна взаємодія є головним джерелом, в якому яскраво проявляється прагнення підлітка проявити свою індивідуальність.

Об’єкт: Підлітки в процесі спілкування.

Предмет: Спілкування як засіб виховання.

Мета: Теоретично та експериментально обґрунтувати вплив процесу спілкування на виховання підлітків.

Завдання:

1. Теоретично обґрунтувати тему, аналізувати наукову літературу за даною темою дослідження.

2. Виявити психологічні проблеми та недоліки підлітків у процесі спілкування.

3. Визначити вплив спілкування на ефективність виховного процесу підлітків.

4. Розробити психологічні рекомендації щодо адекватного формування спілкування у вихованні підлітків.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні про те, що процес спілкування є ефективним у всіх сферах виховної діяльності, якщо використовувати систему таких умов:

- розвиток комунікативних схильностей, у підлітковому віці;

- створення умов для розвитку, виховання особистості, активне спілкування з дорослими та однолітками.

Методи. Відповідно до мети і завдань роботи використано аналіз наукової літератури, експеримент, анкетування, статистичні методи, аналіз експериментальної інформації.

Наукова новизна.Досліджується процес спілкування як засіб виховання підлітків.

Структура роботи. Наукове дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Закрыть

Общение подростков

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.