Активизация учебно-познавательной деятельности младших школьников

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів  5

1.1. Завдання вчителя початкових класів на сучасному етапі 5

1.2. Проблеми розвитку пізнавальної активності молодших школярів. 7

1.2.1. Основні категорії діяльності, пізнавальної діяльності, пізнавальної активності 7

1.2.2. Основні методи та психолого-педагогічні  до генезису формування пізнавальної активності 8

1.3. Психолого-педагогічні та методичні основи розвитку пізнавальної активності 11

1.3.1. Аналіз засобів та умов, що забезпечують активну та пізнавальну діяльність  11

1.3.2. Прийоми свідомого оволодіння знаннями і навчальними діями. 13

1.4. Наукові основи вивчення дробів в початковій школі 14

1.4.1. Поняття дробу і дробового числа. Множина невід’ємного раціонального числа  14

1.4.2. Історичне виникнення дробів і психолого – педагогічні труднощі їх засвоєння учнями. 17

Розділ ІІ. Методика активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів. 20

2.1. Принципи і методи  активної пізнавальної діяльності молодших школярів при вивченні частин і дробів. 20

2.1.1.    Введення поняття “частина”. Порівняння частин. 20

2.1.2. Розв’язок задач на знаходження частин числа і числа за його частинами  22

2.1.3. Ознайомлення з дробами в початкових класах. Порівняння і перетворення дробів  25

2.1.4. Прийом укрупнених дидактичних одиниць при розв’язанні задач на дроби. Взаємно обернені задачі 28

Висновок. 32

Список використаної література. 34

Додатки. 36

Вступ

Проблема активізації пізнавальної діяльності молодших школярів в процесі вивчення дробів привертала увагу багатьох представників педагогічної науки. Цінні положення про роль активізації пізнавальної діяльності міститься в працях Ш.О. Амонашвілі, В.О. Сухомлинського. У розробку багатьох аспектів цього питання значний вклад внесли праці сучасних педагогів методистів (М.В. Богданович, М.В. Козак, Я А. Король, М.И. Моро, О.С. Пчолко, О.С. Дубинчук, М.А. Бантова, А.М. Гримкало, Т.В. Місюра, І.Т. Зорецька).

Пізнавальна активність в учнів в процесі навчання математики має особливо важливе значення у формуванні понять. Тому необхідно володіти математичними прийомами, які сприяють активізації мислення учнів у цьому процесі. У теорії навчання встановлюються такі ознаки пізнавальної активності: прагнення і уміння самостійно мислити, здібність орієнтуватися в новій ситуації, знаходити свій підхід до суджень інших, незалежність власної думки.

Лише тоді можлива пізнавальна активна діяльність, стверджують знавці психології і педагогіки, коли в дитини відсутня будь-яка наполегливість на лінь, на відхилення від справи, коли увага дитини не відволікається, не розсіюється, коли справа не набридає. А для цього потрібне зацікавлення, стимул, правильно організована діяльність, така, щоб вона стала активною.

Метою курсової роботи ми ставили:

- дослідити завдання вчителя на сучасному етапі.

- проблеми розвитку пізнавальної активності молодших школярів.

- основні категорії діяльності, пізнавальної діяльності, пізнавальної активності.

- наукові основи вивчення дробів в початковій школі.

- підготувати дидактичні матеріали до теми “Дроби” і “Частини”.

Ця тема малодосліджена, характеризується новизною. Її продовжують розробляти і досліджувати вчені-педагоги, шукати раціональні і доступні шляхи впровадження в практику початкової школи. Для цього потрібно готувати, розробляти різноманітні дидактичні матеріали.

Новизна теми: “Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів в процесі вивчення дробів” в тому, що при вивченні математичних понять потрібно враховувати психологічні особливості дітей, тобто поєднувати математику і психологію, і лише тоді можна чекати успішного результату [9;ст.43-48].

В процесі активізації пізнавальної діяльності учнів важливе завдання стоїть перед вчителем. Він повинен: впорядкувати, систематизувати знання дітей, навчити доводити, узагальнювати, застосовувати знання на практиці.

Закрыть

Активизация учебно-познавательной деятельности младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.