План

1. Внутрішня картинка захворювання, відношення хворого до хвороби.

2. Психологічні особливості хворих на сечостатеві захворювання, СНІД.

Список використаної літератури

1. Внутрішня картинка захворювання, відношення хворого до хвороби.

Вплив соматичного стану на психіку людини може бути як патогенним, так і саногенним. Що стосується останнього аспекту, то лікарям добре відомо, як з кожним днем при одужанні від важкої соматичної недуги відбувається і поліпшення (санація) психічного стану хворого: поліпшується настрій, з'являється бадьорість і оптимізм. Ймовірно, не випадково широко поширене відомий вислів: «У здоровому тілі - здоровий дух». Фізично здорові люди завжди легше переносять життєві негаразди, ніж хворі. Мабуть, в ряді випадків навіть можна говорити про «внутрішню картину здоров'я» та її вплив на психічну сферу людини.

Широке визнання отримало позитивне визначення здоров'я, дане ВООЗ: «стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів» (Статут ВООЗ, 1946). Таким чином, здоров'я складається з трьох компонентів: фізичного, психічного і соціального. І в даний час здоров'я трактується як здатність до адаптації, здатність чинити опір і пристосовуватися, здатність до самозбереження та саморозвитку, до все більш змістовного життя у все більш різноманітною середовищі існування. Завдяки позитивному визначенню здоров'я в медицині, поряд з патоцентричним підходом (боротьба з хворобами), затверджується і саноцентричний підхід (спрямованість на здоров'я і його забезпечення).

Вважається, що визначити ступінь фізичного здоров'я людини досить просто - здорова людина задоволений функціонуванням свого організму. Цю ступінь здоров'я достовірно встановлює медицина, використовуючи відповідні методики огляду, лабораторні дослідження. Складніше оцінити психічний стан людини, знайти критерії психічного і соціального благополуччя людини. Зокрема, одним з центральних в психології здоров'я є поняття про норму психічного розвитку, яке дозволяє говорити про відповідність біологічного і психологічного віку людини. Здається, що психолог і лікар, які працюють з показниками здоров'я людини, повинні виходити з того, що у будь-якої людини на рівні життєвої психології присутні свої уявлення про нормальність людини в будь-який конкретний період його життя. У цьому сенсі побутове уявлення людини про вік, про можливості віку - відчування, дії, самоставлення - є тим конкретним матеріалом, який визначає зміст внутрішньої картини здоров'я

Як людина ставиться до свого здоров'я, тобто без розуміння його внутрішньої картини здоров'я, неможливо зрозуміти внутрішню картину хвороби, яка, як вважають, є лише окремим випадком першої. Переживання почуття здоров'я пов'язано не тільки з відсутністю хвороби та інвалідності, а й з наявністю повноцінного фізичного, психічного і морального стану, яке дозволяє оптимально, без всяких обмежень здійснювати громадську і перш за все трудову діяльність. Внутрішня картина здоров'я - складова частина самосвідомості, уявлення про свій фізичний стан, що супроводжується своєрідним емоційним, чуттєвим фоном.

При оцінці психології здоров'я важливо розрізняти поняття "стан здоров'я" і "самопочуття". Стан здоров'я - справжній стан справ в організмі за даними лікарського огляду. Самопочуття ж суб'єктивно і не завжди точно відображає об'єктивний стан здоров'я. Неповнота і спотворення внутрішньої картини хвороби можливі у маленьких дітей, а також в силу своєрідності структури особистості - нестабільності самооцінки, «Я-образу» в цілому і фізичного «Я», залежно власної самооцінки від оцінок інших людей.

Поруч вітчизняних авторів представлені показники психічного здоров'я, причому за цим параметром (з урахуванням скарг на здоров'я самої людини) виділяються чотири групи людей:

1-а група - зовсім здорові, скарг немає;

2-я група - легкі функціональні порушення, епізодичні скарги астено-невротичного характеру, пов'язані з конкретними психотравмуючими подіями, напруга адаптаційних механізмів під впливом негативних мікросоціальних чинників;

3-тя група-особи з доклінічними станами і клінічними формами в стадії компенсації, стійкі астено-невротичні скарги поза рамками важких ситуацій, перенапруження механізмів адаптації (в анамнезі у таких осіб неблагополуччя вагітності, пологів, діатези, травми голови і хронічні інфекції);

4-я група - клінічні форми захворювання в стадії субкомпенсації, недостатність або недоліки адаптаційних механізмів.

Критерії психічного здоров'я грунтуються на поняттях «адаптація», «соціалізація» та «індивідуалізація».

Поняття «адаптація» включає здатність людини усвідомлено ставитися до функцій свого організму (травлення, виділення та ін.), А також його здатність регулювати свої психічні процеси (управляти своїми думками, почуттями, бажаннями). Межі індивідуальної адаптації існують, але адаптована людина може жити в звичних для нього геосоціальних умовах.

Соціалізація визначається за трьома критеріями, пов'язаним зі здоров'ям людини.

Перший критерій пов'язаний зі здатністю людини реагувати на іншу людину як на рівного собі ( «іншої такої ж живий, як і Я»).

Другий критерій визначено як реакція на факт існування певних норм у відносинах з іншими і як прагнення дотримуватися їх.

Третій критерій - як людина переживає свою відносну залежність від інших людей.

Існує для кожної людини необхідний захід самотності, і якщо людина цей захід переступає, то він відчуває себе погано. Міра самотності - це своєрідна співвіднесеність необхідності в незалежності, відокремленості від інших і свого місця серед свого оточення.

Індивідуалізація, по К.Г. Юнгу, дозволяє описувати становлення ставлення людини до самої себе. Людина сама створює в психічної життя свої якості, він усвідомлює свою власну неповторність як цінність і не дозволяє руйнувати її іншим людям. Здатність визнавати і зберігати індивідуальність в собі і інших - один з найважливіших параметрів психічного здоров'я.

Можливості адаптації, соціалізації та індивідуалізації є у кожної людини, ступінь їх реалізації залежить від соціальної ситуації його розвитку, ідеалів нормативного людини даного суспільства в даний конкретний момент. Однак можна помітити і недостатність цих критеріїв для повного опису внутрішньої картини здоров'я. Вона зокрема пов'язана ще і з тим, що будь-яка людина потенційно має можливість подивитися на своє життя з боку і оцінити її (рефлексія).

Суттєвою особливістю рефлексивних переживань є те, що вони виникають поза волею і індивідуальних зусиль. Вони є передумовами духовного життя людини, в якій, на відміну від психічного життя, результатом є переживання життя як цінності. Духовне здоров'я людини, як підкреслюють багато психологів (Маслоу А., Роджерс К. та ін), проявляється насамперед у зв'язку людини з усім світом. Це може проявлятися різноманітно - в релігійності, в почуттях краси і гармонії, захоплення перед самим життям, радості від життя. Переживання, в яких здійснюється зв'язок з іншими людьми, відповідність конкретному ідеалу людини і складають зміст внутрішньої картини здоров'я як трансцендентального цілісного уявлення про життя.

Можна виділити три основних типи реакції хворого на своє захворювання: стенічна, астенічна і раціональна.

При активній життєвій позиції хворого до лікування і обстеження говорять про стенічну реакції на хворобу. Є, однак, і негативна сторона цього типу поведінки, так як хворий може бути слабо здатним до виконання необхідних обмежень стереотипу життя, накладених захворюванням.

При астенічній реакції на захворювання у хворих є схильність до песимізму й підозріливості, але вони відносно легше, ніж хворі з стенічною реакцією, психологічно пристосовуються до захворювання.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Клиническая психология 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.