План

1. Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини

2. Вимоги до психодіагностичних методик. Етичні аспекти психодіагностики

3. Види й техніки психологічного консультування

4. Вимоги до психодіагностичних методик. Етичні аспекти психодіагностики

5. Діагностичні можливості соціометричного методу та процедура проведення соціометрії

6. Епігенетична теорія розвитку особистості (за Е. Еріксоном)

3. Види й техніки психологічного консультування

Виділяють такі види психологічного консультування:

- інтимно-особистісне консультування;

- сімейне консультування;

- психолого-педагогічне, психолого-управлінське консультування;

- ділове консультування.

Інтимно-особистісне консультування здійснюється з проблем психологічних або поведінкових недоліків, яких хотів би позбутися клієнт; особистісних взаємин зі значимими людьми; з приводу різноманітних страхів, невдач, глибокого невдоволення клієнта самим собою, інтимними взаєминами.

До сімейного консультування вдаються при виборі дружини чи чоловіка, з метою попередження і розв'язання конфліктів у внутрішньо сімейних відносинах та у відносинах членів сім'ї з родичами, з приводу розв'язання поточних внутрішньо сімейних проблем (розподіл обов'язків, економічні питання сім'ї тощо), до та після розлучення.

Психолого-педагогічне консультування передбачає обговорення консультантом і клієнтом питань навчання і виховання дітей, підвищення педагогічної кваліфікації дорослих, вдосконалення педагогічного керівництва, управління дитячими та дорослими групами.

Діловим називається консультування, яке пов'язане з подоланням людьми ділових проблем: вибору професії, вдосконалення і розвитку здібностей, організації праці, підвищення працездатності, проведення ділових переговорів.

За тривалістю співпраці психолога і клієнта розрізняють:

-разову консультацію.Це консультація, тривалістю 45-60 хв.;

-короткотермінове консультування.Триває впродовж 3-4 зустрічей;

-середньотермінове консультування.Впродовж 10-15 зустрічей здійснюється значна психокорекційна робота;

-тривале консультування.Психолог працює з клієнтом впродовж року.

Велику роль у процесі консультування відіграють прийоми й техніки, спрямовані на рішення різних спеціальних задач, що виникають під час прийому. Серед них різноманітні питання, спрямовані на зміну й корекцію позиції клієнта, домашні завдання з чітким розпорядженням того, що і як повинен робити клієнт, дискусії, орієнтовані на прийняття клієнтом того або іншого рішення і т. д. Здебільшого ці техніки тісно зв'язані з процесом бесіди, безпосередньо випливають із неї і не виступають для клієнта як щось особливе, специфічне.

Особливу групу прийомів консультування складають спеціальні завдання й вправи, наприклад, "техніка порожнього стільця", розроблена в межах гештальт-терапії, "висновок контрактів", практикуючи в межах подружньої й сімейної терапії. Вони, безсумнівно, збагачують консультативну бесіду, надають її більшої емоційності, динамічності.

Крім вербальних засобів впливу консультант повинен володіти і широким набором невербальних засобів, серед яких і контакт очей, і характеристики голосу, і поза. Найчастіше використання цих засобів не служить досягненню якоїсь конкретної мети, а знімає напругу клієнта, забезпечуючи його комфорт і контакт із консультантом. Найважливішою умовою успішного психологічного впливу є правильна організація бесіди.


4. Вимоги до психодіагностичних методик. Етичні аспекти психодіагностики

Психодіагностичний метод - спосіб дослідження, що дає змогу отримувати точні кількісні і якісні характеристики досліджуваних індивідуальних психічних властивостей особистості з дотриманням основних вимог розроблення і використання діагностичних методик - норми, надійності та валідності.

Валідність(англ. valide - дійсний, придатний, той, що має силу) - комплексна характеристика тесту, яка містить відомості про сферу досліджуваних явищ і репрезентативність діагностичної процедури стосовно них. Валідність є показником відповідності, тобто поняттям, яке вказує, що тест (метод) вимірює і наскільки якісно.

Надійність - характеристика методики, що відображає точність психодіагностичних вимірів, а також стійкість результатів тесту до дії сторонніх факторів.

Якісна психодіагностична методика обов'язково повинна бути стандартизованою, а умови тестування, інструкції, вимоги до його проведення та оброблення результатів - однаковими.

Стандартизація(англ. standard - типовий, нормальний) тестових показників - уніфікація, регламентація, приведення до єдиних нормативів процедури і оцінок тесту. Це гарантує вирівнювання ситуативних факторів, які можуть створити вигідніші умови для одних досліджуваних порівняно з іншими. Без стандартизації зіставлення індивідуальних результатів неможливе.

Однією із характеристик ефективності тестів є наявність нормативних даних - показників чітко визначених вибірок. Розроблення процедури отримання цих показників є стандартизацією даних. У психодіагностиці важливі етичні норми.

Етичні норми психодіагностики - комплекс норм і принципів щодо захисту інтересів і прав обстежуваних осіб. Вони включають найбільш загальні правила обстеження, що попереджають невиправдане чи некомпетентне використання методик психологічної діагностики, є кодексом професійної етики психолога, що займається психодіагностичними дослідженнями.

До найважливіших етичних принципів, яких повинен дотримуватися психолог, належать:

1) професійна компетентність,

2) конфіденційність дослідження,

3) об’єктивність дослідження,

4) принцип профілактичного викладення матеріалу,

5) принцип обмеженого поширення спеціальних методик.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Основы психологии 21

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.