План

1. Соціально-географічні та культурні фактори процесу етнічного самоусвідомлення. Колективне несвідоме(архетип) як передумова формування національної свідомості. Національна визначеність та етнічна само ідентифікація.

2. Етнокультурна основа національної самосвідомості

3. Компоненти національної самосвідомості: традиційна народна духовна і матеріальна культура, професійна національна культура, мова, спільність походження та історичної долі, риси характеру, віра. Народна обрядовість як джерело національної самосвідомості. Національна культура як необхідний чинник збереження і розвитку національної самосвідомості.

4. Мова і національна ідентифікація особистості. Материнська мова к первинна емоційна означеність довкілля,першооснова етнічного самоусвідомлення.

5. Основа національної свідомості - культурна спадкоємність етнічних груп, що сформували націю. Відродження історико-культурної пам’яті народу і зростання національної свідомості.

6. Національна символіка як консолідуючий фактор нації. Державність як основна самодостатня гарантія закріплення і захисту ознак «ми»,національних вартостей.

4. Мова і національна ідентифікація особистості. Материнська мова к первинна емоційна означеність довкілля,першооснова етнічного самоусвідомлення.

Мова (у психології) — система словесних знаків, які опосередковують психічну (насамперед інтелектуальну) діяльність, а також засіб спілкування, реалізоване в мовленні.

Мова є складною системою кодів, які сформувалася в суспільній історії. Основним елементом мови є слово. Слово є засобом кодування людського досвіду (позначає речі, виділяє ознаки, дії, відносини).

Семантична структура й функція слова. Основною функцією слова є анотативня (називна) функція. У психології цю функцію слова слідом за Л. С. Виготським прийнято позначати як предметну віднесеність, як функцію подання, заміщення предмета. Завдяки мові відбувається подвоєння світу людини й з'являється можливість мати справу із предметами навіть у їхню відсутність. Слово народжує не тільки вказівка на певний предмет, але неминуче викликає додаткові асоціації. За кожним словом, таким чином, коштує своє "семантичне поле".

Істотну роль грає друга найважливіша функція слова властиво значення (по Л. С. Виготському). Значення слова включає не тільки предметну віднесеність і асоціативне оточення, але й аналіз предметів, абстрагування й узагальнення їхніх ознак. Це означає, що слово є не тільки засобом заміщення речі, подання, але й клітинкою мислення.

Крім того, що слово є інструментом, засобом мислення, воно є також засобом спілкування. У цілому мова перекладає пізнання людини в раціональний план.

Лінгвістичний опис етносфри.

Мовна й етнічна приналежність, як правило, збігається, що обумовлює важливість лінгвістичного опису при виділенні й визначенні етносів і етнічних спільнот, при вивченні походження народів (їхнього етногенезу). Мови народів світу класифікуються по мовним сім'ях і їхніх галузях на основі методів порівняльно-історичного мовознавства й установлення генетичного споріднення між мовами.

Мова - суспільне явище й може існувати тільки в суспільстві. Виникнення суспільства й мови як засобу передачі соціальної інформації було нерозривно пов'язане з розвитком трудового процесу. Мови піддаються всіляким змінам: спонтанним, а також запозиченням із чужих мов, внаслідок чого наявність загальних слів не обов'язково є свідченням споріднення мов, - і проходять настільки ж складні шляхи історичного розвитку, як і етнічні спільності.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Этнопсихология 12

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.