План

1. Соціально-географічні та культурні фактори процесу етнічного самоусвідомлення. Колективне несвідоме(архетип) як передумова формування національної свідомості. Національна визначеність та етнічна само ідентифікація.

2. Етнокультурна основа національної самосвідомості

3. Компоненти національної самосвідомості: традиційна народна духовна і матеріальна культура, професійна національна культура, мова, спільність походження та історичної долі, риси характеру, віра. Народна обрядовість як джерело національної самосвідомості. Національна культура як необхідний чинник збереження і розвитку національної самосвідомості.

4. Мова і національна ідентифікація особистості. Материнська мова к первинна емоційна означеність довкілля,першооснова етнічного самоусвідомлення.

5. Основа національної свідомості - культурна спадкоємність етнічних груп, що сформували націю. Відродження історико-культурної пам’яті народу і зростання національної свідомості.

6. Національна символіка як консолідуючий фактор нації. Державність як основна самодостатня гарантія закріплення і захисту ознак «ми»,національних вартостей.

3. Компоненти національної самосвідомості: традиційна народна духовна і матеріальна культура, професійна національна культура, мова, спільність походження та історичної долі, риси характеру, віра. Народна обрядовість як джерело національної самосвідомості. Національна культура як необхідний чинник збереження і розвитку національної самосвідомості.

Національна самосвідомість - це "відносно стійка, усвідомлена, що переживається як неповторна, система уявлень індивіда про себе як про представника певної нації" (A.C. Баронін).

Національна самосвідомість - це сукупність поглядів, знань, оцінок, ідеалів, що відображають специфічний зміст, рівень і особливості уявлень представників національної спільності про минуле, сучасне і майбутнє свого розвитку, про місце та призначення серед інших спільнот і характер взаємовідносин з ними. Національна самосвідомість відображає ступінь засвоєння елементів загальнонаціональної свідомості окремими представниками нації.

Виокремлюють два рівні національної самосвідомості:

1) низький (досить часто підсвідомий) - емоційно відчужене співпереживання власної єдності з іншими представниками етнічної спільноти (етнічна ідентичність);

2) високий - раціональне, глибоке усвідомлення національної належності (національна ідентичність).

Національна ідентичність - це усвідомлення людиною власної належності до певної національної групи, що має свою назву, власну історичну територію, спільні міфи, історичну пам'ять, спільну масову громадську культуру, свою мову, спільну економіку, однакові для всіх юридичні права та обов'язки.

До структури національної ідентичності як складової національної самосвідомості належать три компоненти: 1) когнітивний

- знання про національну спільноту та знання про себе як члена даної спільноти; 2) емоційно-оцінний - національна самоповага чи зневага, національна гордість чи сором та ін.; 3) поведінковий

- відповідні дії та вчинки, що зумовлені двома попередньо згаданими компонентами.

Важливими психологічними механізмами формування національної самосвідомості виступають національна ідентифікація та рефлексія.

Розвиток національної самосвідомості передбачає появу таких національних почуттів: почуття любові до своєї Батьківщини, свого народу, національної культури і рідної мови; почуття причетності до долі свого народу, своєї країни; почуття національної гордості чи національного невдоволення; готовності й волі до здійснення національної мети.

Отже, національна самосвідомість - це самоусвідомлення та самооцінювання власного "Я" як представника певної національності, свідомого та активного виразника національних інтересів, невід'ємної частки свого народу, його національного духу і долі.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Этнопсихология 12

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.