План

1. Визначення екстремальної надзвичайної ситуації, кризи

2. Поняття про стресостійкість

3. Групи ризику розвитку ПТСР

Список використаної літератури

1. Визначення екстремальної надзвичайної ситуації, кризи

В широкому сенсі надзвичайну ситуацію можна визначити як сукупність склалися до даного моменту негативних факторів, що створюють певну обстановку, в якій відбувається істотне відхилення від нормального процесу.

Під нормальним розуміється такий перебіг процесу або явища, до якого населення і виробництво пристосувалися шляхом тривалої еволюції, досвіду, раз-витія, відхилення від якого сприймається як негативна.

Між екстремальної та надзвичайною ситуацією існує відмінність. Як правило, екстремальна ситуація має відношення до людини або групи людей, яка вимагає для виживання мобілізації значної кількості індивідуальних ресурсів. Надзвичайна ситуація - більш загальне поняття, яке припускає крім загальної оцінки ситуації, що негативної обстановки залучення різних ресурсів для її ліквідації, які цією обстановкою не порушені. Екстремальна ситуація є як би складовою частиною надзвичайної ситуації.

Для більш точного і повного розуміння визначення надзвичайної ситуації необхідно розібрати елементи з яких вона складається. Надзвичайна ситуація умовно складається з чотирьох взаємопов'язаних між собою елементів:

1. Надзвичайний фактор (подія, подія, дія).

2. Надзвичайні (екстремальні) умови.

3. Наслідки.

4. Обстановка.

Надзвичайний фактор - подія (подія) космічного, природного, соціального, техногенного, біологічного походження, що полягає у впливі, при якому відбувається різке відхилення від норми протікають процесів або явищ і які суттєво негативний вплив на життєдіяльність людини, функціонування економіки, соціальну сферу та природне середовище. У широкому плані до надзвичайного фактору можна віднести небезпечне космічне, природне і антропогенний вплив.

Космічні дії пов'язані з впливом на біосферу раз-особистих небесних тіл (сонця, планет, комет, метеоритів) шляхом випромінювань і безпосередніх зіткнень.

Природні дії пов'язані з впливом різноманітних явищ природи (землетруси, повені, виверження вулканів і т.д.).

Антропогенні дії пов'язані з діяльністю людини в найрізноманітніших областях і залежать від цілей і умов діяльності і в зв'язку з цим мають істотні відмінності. Їх можна підрозділити на військові, техногенні і соціальні.

Слід відзначити, що всі перераховані вище впливу спрямовані на біосферу - оболонку Землі, що включає як область поширення живої речовини, так і саме це речовина. Нижня межа біосфери опускається до глибини 2-3 км на суші й до 1-2 км нижче дна океану і лежить нижче 10 830 м від поверхні світового океану. До біосфері відноситься і людське співтовариство з його виробництвом та іншими технічними системами.

В вужчому плані до надзвичайного фактору можна віднести аварію, небезпечне природне явище, стихійне лихо, небезпечне біолого-епідеміологічне явище, екологічне лихо.

Аварія - Екстремальна подія техногенного походження або є наслідком випадкових зовнішніх впливів, що відбулося за конструктивними, виробничим, технологічним, експлуатаційним або соціальних причин, що спричинило за собою вихід з ладу, пошкодження та (або) руйнування технічних пристроїв, будівель, споруд, транспортних засобів, устаткування, верстатів, потокових ліній, що загрожує небезпечними негативними впливу-ми і навіть смерті.

В більш широкому сенсі аварію можна визначити як стрибкоподібне, миттєвий перехід кількості в якість. Аварія, як правило, відображає загальний неблагополуччя з безпекою в техносфери.

Аварії можна підрозділити на виробничі, транспортні та в системах комунікацій. Виробнича аварія - екстремальне подія техногенного характеру на виробництві, що спричинило за собою вихід з ладу, пошкодження та (або) руйнування технічного пристрою (обладнання, верстата, технологічної лінії) і (або) пов'язані з цим пошкодженням людські жертви та матеріальні збитки.

Транспортна аварія - екстремальне подія на транспорті (автомобільному, повітряному, водному, підземному, космічному) техногенного походження або є наслідком випадкових зовнішніх впливів, що спричинило пошкодження транспортних засобів та (або) людські жертви, матеріальні збитки.

Аварія в системах комунікацій - екстремальне подія техногенного походження, пов'язане з виходом з ладу, пошкодженням систем, що передають на певні відстані енергію, речовину та інформацію (системи радіо-та супутникового зв'язку, лінії електропередачі, водогони, теплотраси, нафто-, газо-, продуктопроводи), потягли за собою матеріальні збитки чи людські жертви.

Аварії завжди передує аварійний процес, тобто те, що передує аварії.

Небезпечне природне явище (ОЯ) - подія природного походження (явище природи), яке за своєю інтенсивністю, масштабом поширення та тривалості впливу на навколишнє середовище може викликати негативні наслідки для життєдіяльності людей і економіки. Наприклад, тривалий злива чи сильний град є небезпечними природними явищами, які при досягненні певних параметрів можуть призвести до надзвичайної ситуації.

Стихійне лихо - швидке порушення нормальної обстановки, життя і господарської діяльності, викликане небезпечним природним явищем і призводить до численних людських жертв, значних матеріальних збитків і інших тяжких наслідків. До стихійного лиха можна віднести землетрус, ураган, повінь, цунамі, виверження вулкану і т.п.

Групи природних стихійних лих за генезисом (походженням) поділяються на:

 • екзогенні (вплив далекого і ближнього космосу на процеси, що виникають на поверхні Землі);
 • ендогенні (процеси, що відбуваються в надрах Землі - землетруси).
 • Небезпечне біолого-епідеміологічне явище - подія, яка може спричинити або спричинило за собою інфекційну захворюваність людей, сільськогосподарських і інших тварин, ураження сільськогосподарських рослин хворобами і шкідниками.

  Екологічне лихо-надзвичайна подія великих масштабів, викликане зміною (під впливом антропогенних факторів) стану суші, атмосфери, гідросфери та негативно вплинуло на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей.

  Також до надзвичайного фактору можна віднести загрозу виникнення терористичних актів, масових виступів людей або ситуації, які можуть послужити початком війни.

  Отже, надзвичайний фактор складається з багатьох компонентів різних процесів, явищ, які мають завжди неоднозначну природу, що відрізняються один від одного по безлічі характеристик і властивостей, але завжди призводять до одного - до відхилення від норми життєдіяльність людини, соціальних, економічних і технічних систем.

  Надзвичайний фактор призводить до формування надзвичайних (екстремальних) умов.

  Надзвичайні умови - характерні риси загальної обстановки, що склалася у відповідній зоні (на об'єкті, у регіоні) внаслідок надзвичайної фактора та інших, одночасно з ним діючих погіршують або стабілізуючих факторів, у тому числі і місцевих умов.

  Обстановка в районі надзвичайної ситуації - конкретна характеристика зони (об'єкта, регіону), в якій склалася НС, на певний момент часу, що містить відомості про її стан, наслідки надзвичайної події, задіяних і необхідних матеріальних ресурсах, обсяги проведення робіт та ін

  Обстановка в районі надзвичайної ситуації може бути декількох рівнів:

 • надскладною, яка не має аналогів;
 • складною;
 • прийнятною.
 • Надскладна обстановка характеризується тим, що для ліквідації наслідків недостатньо всіх наявних сил і засобів, і потрібне залучення їх з інших регіонів. Разом з цим потрібні нові, спеціалізовані засоби, пристосовані під конкретну обстановку.

  Складна обстановка характеризується тим, що вимагає для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації значного числа (або всіх) сил і засобів, що є в наявності в даному регіоні або на об'єкті.

  Прийнятна обстановка характеризується незначним рівнем складності і вимагає для ліквідації наслідків порівняно невеликих витрат.

  З урахуванням вищевикладених визначень і характеристик надзвичайну ситуацію можна визначити як раптову, зовні несподівано виниклу обстановку, що сформувалася в результаті дії надзвичайного фактора, що характеризується невизначеністю і складністю прийняття рішень, гостроконфліктних і стресовим станом населення, значним соціально-економічним і екологічним збитком, перш за все людськими жертвами і внаслідок цього необхідністю великих людських, матеріальних і часових витрат на проведення евакуаційно-рятувальних робіт і ліквідацію наслідків НС, а також спеціально організованого управління.

  Таким чином, надзвичайна ситуація - це синтетичне поняття, яке включає в себе безліч різних елементів, об'єднаних за одним критерієм - значне відхилення від норми.

  Наведена вище система елементів, з яких формується надзвичайна ситуація, може розвиватися за катастрофічного сценарієм, який включає в себе:

 • катастрофу;
 • катаклізм;
 • хаос.
 • В широкому сенсі катастрофу можна визначити як стрибкоподібну зміна, що виникає у вигляді раптової відповіді системи на плавну зміну зовнішніх умов.

  В вузькому сенсі катастрофа - великомасштабна аварія чи стихійне лихо, в результаті якої загинуло 100 і більше осіб. У прийнятій в західних країнах класифікації до великої відноситься катастрофа, в результаті якої загинуло не менше 100 чоловік, не менше 400 одержали поранення, не менше 35 тис. чоловік були евакуйовані і не менше 70 тис. залишилися без джерел питної води.

  Більше точне поняття катастрофи - динамічний, що стрімко розвивається процес, під впливом якого система (геологічна, технологічна, біологічна, соціальна і т.д.) різко переходить в інше якісне стан і викликає вражаючі фактори, що завдають значної шкоди системі. Як правило, в результаті такого впливу відбувається корінна зміна головних структур системи з наступним розпадом її на підсистеми. Подальший розпад підсистем називається катаклізмом.

  В підсумку, катастрофічний сценарій може завершитися хаосом. Хаос - безладне змішення елементів, процесів, явищ, повна відсутність чіткості, систематичності, крайня заплутаність, повне руйнування.

  Отже, надзвичайні ситуації можна розділити на два класи - катастрофічні і некатастрофічні, що відрізняються між собою параметрами вражаючих факторів, наслідками, збитком.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 16

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Психология травмирующих ситуаций

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.