План

1. Походження і функції вини

2. Вина

3. Теорія диференціальних емоцій

Список літератури

1. Походження і функції вини

У словнику С.І.Ожегова радість визначається як веселе відчуття, відчуття великого душевного задоволення. В.Квін (2000) визначає радість як активну позитивну емоцію, яка виражається у відчутті задоволення і викликає гарний настрій.

Взагалі визначити суть радості складно. Тому деякі психологи йдуть в її розумінні від осоружного, тобто чим вона не є. В.С.Дерябин (1974) і К.Ізард (1980) відокремлюють її від відчуття сенсорного задоволення (емоційного тону відчуттів), а також розрізняють радість і веселість. На думку В.С.Дерябина радість на відміну від сенсорного задоволення не має локалізації, а захоплює важ організм. Також він пише, що існує так звана «тиха радість», переживанню якої не супроводить веселість. К.Ізард відзначає, що радість і емоційний тон виникають на різних рівнях емоційної сфери. Також він пише, що головною відмінною рисою радості є те, що радість супроводжується переживанням задоволеності самим собою і навколишнім світом. Е.П.Ільїн (2001) визначає радість як «сильне задоволення», а дуже сильна радість, на його думку, приймає форму поведінки, звану «буйством». Також він пише, що сильну і короткочасну радість іноді приймають за щастя, хоча щастя – це щось більше, ніж інтенсивне задоволення або радість. Радість з приводу невдачі суперника або того до кого чоловік випробовує неприязнь називається злорадністю.

За яких же умов чоловік переживає радість, які причини її виникнення?

К.Ізард (1980) описує причини виникнення радості через представлення її феноменологічних детермінант. Переживання радості не є наслідком специфічної ситуації або дії, що робить важким визначення конкретних її причин. Ця емоція швидше є побічним продуктом сприйняття мислення або дії. К.Ізард описує багато умов, в яких може виникнути дана емоція.

Радість може виникнути в процесі творчої роботи на будь-якій її стадії – при відкритті, при завершуючому творчому досягненні або тріумфі. Радість може виникати при виконанні фізичних вправ, при прийомі пищи такою, що задовольняє голод і спрагу або унаслідок яких-небудь явищ, дій, які зменшують дію негативних емоцій, – гніву, огиди, презирства, сорому або страху. Також причиною радості може стати пізнавання чогось знайомого, особливо після тривалої ізоляції або відсутності знайомого об'єкту, людини. К.Ізард наводить приклад такої ситуації – повернення студента в рідне місто після тривалої відсутності протягом семестру або року і пізнавання ним знайомих облич в натовпі перехожих. Також серед феноменологічних детермінант радості указується можливість її появи під час сну, під час марень мріянь або інших форм уяви. Доказом радості уві сні є усмішка на обличчі сплячої дитини, яку бачили всі батьки. Також радість може виникати спонтанно, без специфічних попередніх подій.

У книзі «Психологія емоцій» (2000) К.Ізард описує причини виникнення радості на основі проведеного дослідження, в ході якого 130 випробовуваних (студентів коледжу) просили назвати події або явища, які викликають у них радість.

В результаті дослідження з'ясувалося, що більшість подій названих випробовуваними були так чи інакше пов'язані з близькими, улюбленими людьми. Всі ситуації такого роду були розділені на три групи: а) ситуація, в якій чоловік приносить щастя улюбленій людині (жертви в ім'я улюбленої людини, тим або іншим чином виражений вдячний відгук близької людини, відчуття, що чоловік дарил радість улюбленій людині); б) коли ви бачите, що улюблена людина прагне зробити вам приємне; у) коли улюблена людина розділяє ваші переживання. Спілкування з друзями теж часто згадувалося випробовуваними як радісна ситуація. Як активуючі події випробовувані називали зустріч з друзями після довгої розлуки або невимушене проведення часу з друзями. Як джерела радісних переживань також згадувалися різні форми діяльності. Це могло бути і просто «творче інтуїтивне мислення » і робота над складним проектом.

Проте, автор помічає, що ніхто з опитаних не говорив про те, що займається тією або іншою діяльністю, щоб випробувати радість. Результати дослідження по вивченню причин і наслідків радості представлені К.Ізардом у вигляді таблиці.

Радість – одна з простих емоцій з погляду мімічного виразу і можливості розшифровки цього виразу. Проста усмішка виникає в результаті скорочення всього однієї пари м'язів – скуластих. Ці м'язи при скороченні підводять і злегка зволікають куточки рота.

Радість виражається усмішкою і сміхом. Ці прояви легко розшифрувати і вони майже завжди свідчать про наявність даної емоції. Проте, на думку К.Ізарда (2000) значення усмішки новонародженого, першої усмішки людини до сих пір залишається загадкою. Він вважає, що перша усмішка обумовлена тільки внутрішнім процесом – активністю стовбура мозку, оскільки вперше вона з'являється уві сні. При справжній соціальній усмішці зазвичай скорочуються ще і кругові м'язи ока. У дорослої людини скорочення цих м'язів викликає легкі зморшки, які проміннячками розходяться від зовнішніх куточків очей. При одночасному скороченні скуластих і кругових м'язів ока підводяться щоки, і створюється легке примруження. Цей вираз має безліч варіацій. У повсякденному житті люди, як правило, називають цей вираз усмішкою, хоча питання про те чи можна вважати всі ці варіації усмішкою в строгому сенсі, на думку Ізарда, поки залишається відкритим. Ці різні усмішки мають різний сенс, і спостерігати їх можна навіть у новонародженого. К.Ізард приводить дані роботи Екмана і Фрізена (Ekman, Friesen, 1982), які виділяють три види усмішки: усмішку щиру, фальшиву і нещасну. Щира усмішка у дорослої людини триває, як правило, від 2/3 до 4 секунд.

У фальшивої усмішки є два різновиди. Підроблена усмішка виражає не стільки радість, скільки бажання здаватися радісним, з її допомогою людина намагається приховати від тих, що оточують свої дійсні емоції. Екман і Фрізен описують ряд ознак, що відрізняють фальшиву усмішку від щиріше.

По-перше, при фальшивій усмішці щоки майже не піднімаються і відсутні характерні зморшки навколо очей, це відбувається тому, що при фальшивій усмішці кругові м'язи ока відносно пасивні. Але коли усмішка дуже старанна і скорочення скуластих м'язів достатнє помітно підводить щоки, її буває важко відрізнити від справжньої усмішки. Фальшива усмішка буває, як правило, асиметрична з великим зсувом в ліву сторону у правшей. При щирій усмішці такий зсув зазвичай не спостерігається. Крім того, така усмішка виникає або раніше, або пізніше чим того вимагає ситуація. Вона відрізняється від щирої усмішки і за тривалістю. Фальшива усмішка з'являється на обличчі як би раптово, а її кульмінаційний період триває довше звичайного. Зникає така усмішка теж раптово, на відміну від дійсної усмішки, яка згасає поступово.

Третій тип – нещасну усмішку Екман і Фрізен описують як усмішку накладену поверх мімічного виразу негативній емоції. Вона виникає тоді, коли людина чимось сильно засмучена і це написано у нього на обличчі, але не дивлячись на очевидність своїх відчуттів для тих, що оточують він намагається зобразити усмішку. Цю нещасну, тужливу усмішку може розпізнати будь-яка хоч трохи уважна людина, оскільки вона зазвичай буває малопереконлива.

Також радість може виражатися в сміху. Але не всякий сміх є індикатором радості. Сміх, що виникає при зустрічі з улюбленою людиною, при рішенні важкої задачі або в процесі близького спілкування може дійсно свідчити про інтенсивну емоцію радості. Але коли людина сміється над жартом, анекдотом, шаржем або при зустрічі з якою-небудь недоладністю він зовсім не обов'язково переживає бурхливу радість. Такий сміх виникає тому, що чоловік розуміє сенс жарту натяку, уловлює невідповідність між двома предметами або явищами, які чомусь виявилися зв'язаними разом. Такий сміх припускає роботу розуму, потрібно уміти зрозуміти безглуздість, абсурдність тієї або іншої ситуації, встановити зв'язок між двома тими або іншими предметами. Але не всякий сміх припускає складні когнітивні процеси. Навіть немовлята сміються, коли їх лоскочуть, такий сміх не припускає роботи розуму.

Окрім мімічних виразів радість проявляє себе в підвищеній руховій активності, в періоди радості у людини підвищується працездатність.

Також радість виявляється у відчуттях, думках і діях наступних після її переживання. Дані, отримані К.Ізардом в ході дослідження наслідків радості також як і причини радості приведені в таблиці).

Спробуємо визначити положення емоції радість серед інших емоційних процесів. А.Т.Злобин в своїй класифікації емоцій, яку він назвав «хвиля емоцій», розташовує радість між емоцією сорому і емоцією безстрашності. Ця класифікація побудована на основі представлення апарату емоцій, який, на думку автора, є стійкою системою і складається з негативних емоцій – страху, сумуй і гніву і позитивних – сорому, радості і безстрашності. Ці емоції послідовно змінювали один одного в процесі еволюції людини. Емоція радості, на його думку, розвивається під безперервною дією інших емоцій. Це відбувається приблизно так:

-спочатку боязка радість (людина ще страшиться радіти);

-сумна радість (сміх крізь сльози);

-зла радість («на зло всім я радітиму»);

-сором'язлива радість (сумнів: а чи можна радіти?);

-справжня радість (повне задоволення чим-небудь);

-безстрашна радість (радість «на всю котушку», не оглядаючись).

З цього розвитку Злобін виводить результати взаємодії радості з іншими емоціями:

1.радість + страх – відрада, трепетна радість;

2.радість + смуток – веселість, сумна радість (на думку автора, веселість завжди спочатку містить в собі елементи сумуй);

3.Радість + гнів – зла радість, потіха;

4.Радість + сором – захват, соромлива радість;

5.Радість + радість – тріумфування, «радісна радість»;

6.Радість + безстрашність – торжество, небоязлива радість.

Отже, в результаті розгляду характеристик радості, стає очевидно, що радість є головною позитивною емоцією людини і відповідає рівню базової емоції. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Психология эмоциональных явлений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.