ПЛАН

Поради з питань, пов'язаних з темпераментом

Загальні рекомендації по корекції рис вдачі

Поради з розвитку волі

Рекомендації по вдосконаленню ділових рис характеру

Поради з розвитку комунікативних рис вдачі

Консультування по потребнісно-мотиваційних проблемах

Поради з питань, пов'язаних з темпераментом

Перш ніж приступити до обговорення рекомендацій, які психолог-консультант може запропонувати клієнтові, заклопотаному проблемами неадекватних проявів свого темпераменту, згадаємо те основне, що стосується психології темпераменту і повинно враховуватися в процесі проведення психологічного консультування.

Темперамент людини - це стійка сукупність динамічних особливостей психічних процесів і дій людини, представлених такими властивостями, як темп, швидкість реакції, динаміка проведення нервових імпульсів, урівноваженість і емоційність. Усі ці властивості, окрім зовнішніх, поведінкових проявів, мають внутрішні, нервово-психічні прояви, які, як правило, приховані від спостереження.

Внутрішні і зовнішні прояви темпераменту однієї і тієї ж людини іноді співпадають, іноді не співпадають. Крім того, то, як сама людина представляє свій темперамент, може не цілком відповідати дійсності. Людина цілком може помилятися в оцінці типу свого темпераменту, його достоїнств і недоліків. Природний тип темпераменту людини може бути прихований за соціально обумовленими формами поведінки.

Природний тип темпераменту людини переробити неможливо, оскільки він визначається генотипно обумовленими властивостями його нервової системи. Поведінкові ж прояви темпераменту цілком піддаються психологічній корекції.

Тип темпераменту людини, даний йому від природи, сам по собі не може бути ні хорошим, ні поганим. Приміром, як холерики або сангвініки, так і флегматики або меланхоліки мають свої достоїнства і недоліки, які в поєднанні один з одним є приблизно однаковими для різних типів темпераменту.

Пропонуючи клієнтові рекомендації, що стосуються його темпераменту, слід враховувати і новітні дані про те, що властивості нервової системи, що лежать в основі темпераменту, можуть по-різному проявлятися в спілкуванні людини з людьми і в його практичній діяльності. Встановлено, що різні блоки мозку можуть володіти декілька різними поєднаннями властивостей що становить їх нервової системи, і, отже, в пов'язаних з ними психічних процесах і формах поведінки можуть виявлятися різні характеристики темпераменту. Так, наприклад, людина може проявляти себе як холерик в спілкуванні з людьми і бути сангвініком в роботі; він може виявитися флегматиком в роботі і меланхоліком в спілкуванні з людьми.

Позначимо типові проблеми, виникнення яких може спонукати людину звернутися в психологічну консультацію із скаргами на свій темперамент.

1. Занепокоєння людини з приводу того, що він не в змозі управляти зовнішніми проявами свого темпераменту, наприклад емоціями і реакціями на ситуацію або дії інших людей.

2. Побоювання людини з приводу того, що із-за свого нібито не цілком вдалого темпераменту він не може психологічно нормально взаємодіяти з людьми.

3. Занепокоєння людини у зв'язку з напруженістю, що часто виникає у нього, в роботі або в спілкуванні з людьми через те, що він не устигає за іншими людьми або, навпаки, випереджає їх у своїх діях, а в цілому, як йому здається, не відповідає вимогам, що пред'являються до нього іншими людьми.

4. Занепокоєння людини із приводу декілька уповільненого в порівнянні з іншими людьми темпу його роботи і декілька уповільнених реакцій на дії людей, що взаємодіють з ним, наприклад їх словесних або розумових реакцій.

5. Тривожність людини із приводу нібито наявній у нього слабкості нервової системи.

6. Переживання людини у зв'язку з його емоційною неурівноваженістю, наприклад з приводу неадекватних проявів його характеру, які вони помилково зв'язує з темпераментом. Розглянемо детальніше, з точки зору практики проведення психологічного консультування, усі ці окремі випадки, сформулюємо пов'язані з ними конкретні рекомендації, якими психолог-консультант міг би скористатися, працюючи з клієнтом.

Випадок 1. Ситуація, відповідна цьому випадку, може виникнути внаслідок двох найбільш вірогідних причин: наявність

у людини холеричного або сангвінічного темпераменту і фізичного нездужання, що супроводжується нервово-психічним розладом.

У першому випадку необхідно буде за допомогою психологічного тестування точно визначити тип темпераменту клієнта, і якщо наявність у нього вказаного вище типу темпераменту підтвердиться, то передусім поставити про це в популярність самого клієнта.

Далі бажано порадити йому не переживати з приводу того, що він не завжди в змозі управляти своїми емоціями, і постаратися переконати клієнта в тому, що підвищена емоційність не лише не є недоліком особового плану, але у багатьох випадках життю виступає як очевидна гідність людини.

У другому випадку (друга причина) проблема вирішується набагато простіше, за рахунок відпочинку і за рахунок створення такого режиму роботи, при якому виключається серйозне фізичне стомлення, підвищена нервова напруженість і нервово-психічні захворювання. Цей випадок, проте, більше знаходиться у сфері компетенції лікарів, а не психологів, і його ми далі спеціально обговорювати не будемо.

Емоційність, про яку йшлося вище, дуже цінується людьми, оскільки є очевидною демонстрацією того, що людині що не байдуже відбувається навкруги, зокрема ті люди, з якими він спілкується (звичайно, передусім йдеться про позитивні емоції).

Для переконливішого доказу клієнтові того, що його емоційність не повинна його особливо турбувати, можна послатися і на наступний аргумент: це якість в людях особливо цінується тими, хто інтелектуально розвинений, утворений і висококультурний.

Інша справа - те, як емоційність людини проявляється зовні, в його взаєминах з людьми і вчинках. Якщо підвищена емоційність забезпечує людині високі результати в роботі і покращує його взаємини з людьми, то вона, безумовно, є гідністю. Якщо ж надмірно виражена зовнішня емоційність заважає роботі і погіршує взаємини, то про неї варто замислитися. У останньому випадку проблема торкається не емоційності як такої, а уміння людини управляти її зовнішніми проявами.

Те ж саме відноситься до такої властивості темпераменту, як швидкість реакції. Її, як і емоційність, практично неможливо постійно контролювати. Клієнтові бажано знати свою природну швидкість реакції і те, в чому він відрізняється від інших людей.

Якщо така відмінність виявляється і є настільки істотною, що може ускладнити взаємодію клієнта зі значущими для нього людьми, то бажано рекомендувати йому заздалегідь попереджати людей, з якими він вступає в контакти, про те, що у нього є особливості, пов'язані із швидкістю реакції. Подібне попередження, дане свідомо, зніме можливі непотрібні проблеми, які у клієнта можуть виникнути у зв'язку з його неадекватною швидкістю реакції.

Випадок 2. Люди, що мають діаметрально протилежні, психологічно не сумісні темпераменти, наприклад, холеричним і меланхолійним, сангвінічним і флегматичним, зазвичай випробовують незручності, напруженість в спілкуванні один з одним.

Особливо часто це проявляється тоді, коли такі люди недостатньо добре знайомі один з одним на початку їх спілкування. Вони самі один одному здаються психологічно несумісними, і напруженість, що виникає між ними, може здатися ним непереборною.

Психологічна несумісність важко переживається людьми і іноді здається їм нерозв'язною проблемою на шляху встановлення між ними нормальних людських взаємин. Насправді це далеко не так.

По-перше, усі люди мають великі можливості адаптації один до одного і значну гнучкість у своїй поведінці, що дозволяє їм добре пристосовуватися один до одного. По-друге, реалізація цих можливостей і кінцевий результат взаємного пристосування один до одного в набагато більшій мірі залежать від бажання людей порозумітися, чим від початкових природних відмінностей в їх темпераментах. По-третє - і це головне - симпатія або антипатія, любов або ненависть людей один до одного практично ніяк не пов'язані з тим, які типи темпераментів вони мають. Позитивні або негативні почуття один до одного з однаковою вірогідністю можуть випробовувати і холерики, і сангвініки, і флегматики, і меланхоліки. Тому немає скільки-небудь серйозних підстав для занепокоєння про те, що відмінності у властивостях темпераменту можуть стати фатальними для особистих або ділових взаємин людей. У цьому в першу чергу необхідно переконати клієнта, що звернувся в психологічну консультацію з приводу різниці в темпераментах значущих для нього людей і його самого.

Посилання на психологічну несумісність темпераментів часто є лише засобом приховати від власної свідомості і від розуміння інших людей важливіші і глибші причини несприятливих особистих і ділових взаємин.

В зв'язку з цим наступний важливий крок, який повинен зробити психолог-консультант, працюючи з клієнтом, що скаржиться на психологічну несумісність, полягає в наступному, : дати зрозуміти клієнтові, що потрібний глибший психологічний аналіз тих стосунків, в яких між ним і навколишніми людьми виявляється психологічна несумісність.

Якщо через деякий час після того, як клієнт зрозуміє, що реальна проблема його взаємин з людьми не пов'язана з особливостями його темпераменту, ця проблема на цьому напрямі пошуків не буде розв'язана, то це означає, що її причину слід шукати в чомусь іншому, а не в різниці в темпераментах.

Випадок 3. Якщо клієнт скаржиться психологові-консультантові на постійну напруженість, що виникає у нього в роботі або в спілкуванні з людьми, то в основі цього можуть також лежати три вірогідні причини: відсутність інтересу до виконуваної роботи, відсутність інтересу до людини, з якою йому доводиться спілкуватися, і динаміка робочих або комунікативних рухів, не цілком відповідна природному типу темпераментів людей, що взаємодіють один з одним.

Передусім необхідно уточнити, з якою з цих можливих причин психолог-консультант насправді зіткнувся в практиці роботи з клієнтом.

Якщо реально діючою є перша або друга з названих причин, то зняти виниклу у зв'язку з ними психологічну напруженість можна тільки за рахунок зміни негативного відношення до роботи або до людини на позитивне.

Якщо ж реальна причина полягає в невідповідності динамічних особливостей робочих рухів або спілкування властивостям темпераментів людей, що спілкуються один з одним, то можна рекомендувати клієнтові перейти на такий темп і швидкість роботи або спілкування зі своїм партнером, які найбільш зручні для нього і для його партнера, найбільш комфортні і найменше стомливі, тобто не викликають напруженості.

При цьому клієнта бажано переконати в тому, що якість його роботи і результати спілкування з людьми від переходу на зручніші динамічні характеристики роботи і спілкування не лише не погіршають, але, кінець кінцем, покращають. Спочатку, проте, йому може здатися незвичним і важким працювати і спілкуватися по-новому.

Випадок 4. Побоювання з приводу уповільненого в порівнянні з іншими людьми темпу роботи і з приводу надмірно уповільнених реакцій на їх дії в тих або інших ситуаціях.

Такі побоювання в більшості випадків не є досить обгрунтованими. Вище вже багато говорилося про те, що повільність темпу і сповільненість реакцій не є особистими недоліками людей. Вони виступають як такі лише тоді, коли супроводжують ця зниженням результатів роботи і труднощами в спілкуванні з людьми, а також підвищеною внутрішньою напруженістю.

Проте досить рідкісно і тільки у особливо обдарованих людей буває в житті так, щоб те, що робиться швидко, в той же час було і якісно. Навпаки, досить часто відбувається так, що набагато вищою якістю роботи відрізняються ті, хто працює не кваплячись.

Якщо зібрати разом і зважити усе "за і проти" швидкої і повільної роботи, прискорених або уповільнених розумових або рухових реакцій на дії людей, то виявиться, що якраз некваплива робота і дуже розмірені реакції часто перевершують за якістю і по продуктивності швидку роботу і прискорені реакції.

Тому клієнтові, психологові-консультантові, що скаржиться, на те, що він не устигає за іншими або, навпаки, випереджає їх, потрібно порекомендувати зробити як мінімум дві речі: по-перше, перестати турбуватися з приводу цього як про серйозний особовий недолік; по-друге, постаратися виробити у себе звичку працювати і реагувати на дії інших людей, піклуючись передусім про якість роботи і результати спілкування і не звертаючи особливої уваги на швидкість і темп роботи і спілкування.

Випадок 5. Слабкість нервової системи і пов'язані з нею властивості темпераменту можуть вважатися особистими недоліками людини лише по відношенню до видів діяльності, що викликають підвищену напруженість і що вимагає від людини значної фізичної і психологічної витривалості.

Нині таких видів діяльності не так вже багато, і більшість з них не є престижними. До таких видів діяльності відноситься, наприклад, робота людини в умовах постійного і підвищеного шуму.

Що стосується інших, найпривабливіших для сучасної людини видів діяльності, то для занять ними слабкість нервової системи - дуже незначущий, а іноді навіть і позитивний чинник, особливо якщо цей вид діяльності вимагає від людини тонкої чутливості до різного роду діям і ситуаціям.

Випадок 6. Емоційна неурівноваженість на відміну від усіх інших проблем, пов'язаних з темпераментом людини, дійсно є реальною і серйозною проблемою. Її необхідно вирішувати, а не переконувати клієнта в тому, що вона не існує.

Передусім відмітимо, що емоційна неурівноваженість людини - це і внутрішній, і зовнішній прояв його темпераменту. Воно виражається в тому, що в нервовій системі людини процеси збудження або гальмування явно переважають один над одним (неурівноваженість може бути і при домінуванні збудження над гальмуванням, і при переважанні гальмування над збудженням).

Домінуючий нервовий процес знаходить своє зовнішнє вираження в неадекватних реакціях людини на ситуацію. Там, де вимагається спокійна відповідь, людина реагує занадто бурхливо, і, навпаки, у тому випадку, якщо відповідною є емоційно активна відповідь, реакція людини виявляється пасивною.

Якщо в житті ця людина найчастіше здається емоційно збудженим, чим емоційно пригніченим, і виявляється не в змозі контролювати свою поведінку, то про нього говорять як про неурівноважену людину, з переважанням збудження над гальмуванням. Якщо, навпаки, людина частіше буває пригніченою і гальмування в його поведінці, очевидно, домінує над збудженням, то його характеризують як емоційно неурівноваженої людини, з переважанням гальмування над збудженням.

Психологові-консультантові спільно з клієнтом, який звернувся до нього із скаргою на свою емоційну неурівноваженість, передусім необхідно з'ясувати, до якого з цих двох типів людей відноситься цей клієнт. Важливість цього кроку пов'язана з тим, що практичні поради і рекомендації для людей з різними видами емоційної неурівноваженості будуть різними.

Після цього можна переходити до з'ясування причин неурівноваженості, які у різних людей також можуть виявитися різними.

По визначеному в ході психологічного діагнозу поєднанню цих причин можна буде дати конкретні, індивідуально своєрідні рекомендації по усуненню причин емоційної неурівноваженості клієнта.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 26

Бесплатная работа

Закрыть

Психологическое консультирование 6

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.