План

1. Техніки консультування у біхевіоризмі

2. Специфіка групової форми психокорекції

Список використаної літератури

1. Техніки консультування у біхевіоризмі

Біхевіористична теорія - це спроба вивчити і пояснити людську поведінку. Теоретичним підґрунтям виступили вчення І. П. Павлова (1849–1936) і його дослідження функціонування півкуль головного мозку та Д. Уотсона (1878–1958) і його погляд на біхевіоризм як на об’єктивну експериментальну галузь природничих знань, в якій розглядається поведінка людей, набутість їх реакцій.

Теорія оператного обумовлення та інкубації

Обумовленість в рішенні особистісних проблем обґрунтував Б. Скіннер (1904–1990), який вважав, що поведінка формується і підтримується її наслідками. Вчений концентрував увагу на впливі навколишнього середовища після формування реакції.

Суть теорії оперантного обумовлення:

-поведінка впливає на оточення, породжуючи наслідки;

-підкріплюючістимули — цеподії,котріпосилюють ймовірність реакцій.

Складові підкріплення,котріописують взаємодію між організмом і оточенням:

-обставини, в рамках якої формується реакція;

-сама реакція;

-підкріплюючінаслідки.

Наступніконцепції:позитивне і негативнепідкріплення,збереження і згасання поведінки, формування і послідовне наближення, диференціювання стимулу і контролю, генералізація стимулу.

Реципрокне гальмування як виявленняконкуруючоїреакції з метою послаблення одночасно сформованої реакції (Д. Вольпе). Реакції,найчастіше вживані в консультуванні: релаксації, асертивні, сексуальні.

Г. Айзенк (1916) описав теорію неврозу, яка має пояснювати не лише відсутність згасання, але й посилення невротично обумовлених реакцій,котрізалишались непідкріпленими. Теорія інкубації: деякі умовні рефлекси мають властивості імпульсу, завдяки чому при впливі одного лише умовного стимулу (УС) індукується умовна реакція тривоги, ідентична безумовному рефлексу (БР).Інкубаціядозволяє УР бути сильнішим,ніжБР.

До основних положень і понять біхевіоризму можна віднести також:детермінізм і формування навичок; обумовлення емоцій;. відсутність особистісних смислів; пам’ять як збереження вербальних звичок.

Особистість розглядається як наслідок систем звичок. Способи оцінкиособистості:

а) схеми утворення індивідууму;

б) його досягнення;

в) записи про заняття у вільний час;

г) емоційна поведінка в різних ситуаціях;

ґ) відповіді на запитання психологічних тестів.

Проблеми особистості — це зрушення в поведінці і конфлікти звичок; це проблеми самості і самоконтролю. Біхевіоризм — основа експериментальної етики.

Практикаповедінковогоконсультування

Практика психологічного консультування ітерапії. Головне завдання — змінити поведінку, управляючи обставинами підкріплення клієнта. Особливого значення надають висловлюванням, підкреслюються негативні наслідки покарання та вплив неадекватності батьківського і етичного контролю. В процесі взаємодії з психологомклієнт намагається конструювати оточення. Психотерапія як форма контролю спрямована на виправлення проблем, викликаних іншими засобами контролю.

Консультант має володіти двома важливими стратегіями, спрямованими на “угасання”:

-нова (бажана) поведінка має замінити небажану (це здійснюється поступово, з використанням позитивних стимулів);

-інша стратегія — уникнення підкріплення, котре раніше слідувало за поведінкою (наприклад, учитель ігнорує відповіді учня, який не піднімаєруку).

Поведінкове консультування вирізняється, в першу чергу, тим, що почуттяклієнтіввиступають як вторинні упорівнянніз їх поведінкою. Успішне консультування передбачає:

-зосередженість на певному типі поведінки;

-постановку конкретних цілей;

-вибір спеціальних процедур, адекватних до проблеми клієнта.

Такий підхід передбачає фіксацію певних змін у поведінці клієнта, зокрема у його адаптивності, попередженні негативних розладів та посиленні бажаних позитивних тенденцій. При цьому важливо визначити позитивні стимули і події, вчаснопідкріпитибажану поведінку,оцінити ефективність терапевтичних процедур і можливість перенесення поведінкових змін у реальне життя.

Методи і процедури:

-систематична десенсибілізація (передбачає зниження тривоги, наприклад, шляхом фізичної релаксації);

-поведінковий контракт, соціальне моделювання (зміна поведінки відповідно до зразка);

-тренінг асертивності (самостверджуючої поведінки), який передбачає захист власних прав без пригнічення і обмеження прав іншого.

Консультуванняреалізмом

Консультування засноване на теорії контролю, яка полягає в тому, що поведінка людей завжди являє собою спроби контролювати світ з метою задоволення своїх потреб. Потреби людей можна розподілити на фізичну потребу у виживанні і психологічну потребу в належності, могутності, свободі і розвагах.

Уїльям Глассер (1925) — автор методу. Розробив теорію контролю. Його основні праці: “Терапія реальності” (Glasser, 1965), “Школи без невдах”(1969),“Ідентичне суспільство” (1972), “Теорія контролю”(1984). В них дається характеристика цілісної поведінки, яка складається: із дій, мислення, переживань, фізіології. Поведінка людини, подібнадії,направлена на задоволення “картин”. При цьому відбувається творчий вибір різних способів контролю світу, здійснюєтьсяімітація.

У процесі консультування з’ясовуються причини продовження страждань:

-прагнення утримати роздратування під контролем;

-отримати допомогу, виправдовувати відсутність більш ефективних дій;

-управляти іншими.

Важливо також виділити причини неусвідомлення більшістю людей того, що вони вибирають страждання: прийняття короткого чистого почуття за тривалу поведінку, оскільки в сфері почуттів люди роблять вибір часто автоматично; небажання втрачати почуття власноїгідності,бажання залишатись під контролем інших людей.

Головна мета консультування реалізмом — допомогти клієнтам встановити ефективний контроль над своїм життям.

Основа розвитку практики консультування — положення про те, що люди несуть відповідальність за своє існування. Люди з психічними розладами переживають невдачі в силу того, що намагаються контролювати світ з метою отримання того, що їм потрібнонині.

Основні положення: активна мова (дієслова замістьіменників): депресування, агресування, фобіювання. Базові потреби (у виживанні і відтворенні; у належності (любити, співпрацювати, ділити); в могутності; в свободі; в цікавих розвагах. Картини в голові. Цілісна поведінка. Люди як системи контролю.

Нововведення:

-як люди визначають свої потреби;

-накопичення картин у голові;

-здобуття цілісної поведінки;

-виховання дітей (як навчання їх встановлювати контроль над власним життям).

Методи: початкове структурування, пояснення концепції теорії контролю, заняття безпосередньо навчанням. Важливо сформувати плани задоволення потреб та картини у головіклієнтів.

Цей напрям передбачає навчання поведінці, яка дає можливість досягти успіхів та ефективно контролювати своє життя. Відсутність виправдань і покарань виступають як головні принципи оцінки просувань клієнтів на шляху до здійснення планів.

Структура консультативного процесу може передбачати:

-включеність (демонстрування розумінняклієнту);

-сфокусованість на поведінці;

-зосередженість на теперішньому;

-створення ціннісних суджень, планів, прийняття зобов’язань, відмова від пошуку виправдань, виключення покарань (варто просто враховувати помилки у процесі виконання плану навчання).

Сфери використання: сімейне та групове консультування, робота зі шкільними адміністраторами та викладачами (щоб допомогти учням).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Психологическое консультирование 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.