ПЛАН

1. БУДОВА МОЗКУ

2. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

3. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

1. БУДОВА МОЗКУ

У головному мозку розрізняють стовбур, мозочок та великий мозок (кінцевий).

До стовбура відносять: довгастий міст, середній та проміжний мозок. Стовбур мозку утворюється білою речовиною, а сіра знаходиться всередині у вигляді скупчень – ядер. У мозочку і великих півкулях сіра речовина знаходиться на поверхні, утворюючи кору.

Середня маса головного мозку 1200-1700 грам (становить близько 3% ваги тіла).

Головний мозок покритий 3 оболонками: твердою, павутинною і м’якою (судинною). Ці оболонки є продовженням оболонок спинного мозку. Тверда зростається з кістками основи черепа. М’яка оболонка разом з судинами заглиблюється в шлуночки мозку, де утворюються судинні сплетення, через які фільтрується з крові спинномозкова рідина. Ця рідина мікроскопічну будову кори дослідив у кінці минулого сторіччя професор київського університету Бец.

Встановлено, що різні ділянки кори півкуль відрізняються за будовою та функціями. Таких ділянок (зон) виділяють від 50-200. Строгих кордонів між ними не існує. Зони складають апарат, який забезпечує приймання, переробку сигналів, що поступають і зворотну реакцію на сигнали, які поступили.

Розрізняють зони:

1 Чутливі – до них надходять імпульси від різних рецепторів організму (органів чуттів, шкіри, внутрішніх органів, м’язів, сухожиль і там аналізуються.

а) зорова зона – в потиличній частці.

б) слухова зона – в скроневій

в) смакова, нюхова – поблизу бокової борозни, на внутрішній поверхні скроневої частки.

г) чисто мовної зони не існує. Вона представлена в корі скроневої частки, нижньої лобної звивини зліва, ділянках тім’яної долі.

2. Рухові – аналізують сигнали, які надходять від скелетних м’язів та сухожиль. Нервові імпульси цієї зони зумовлюють скорочення відповідних груп м’язів. Рухова зона міститься у передній центральній звивині спереду від центральної борозни.

3. Асоціативні – об’єднуючі –з’єднують між собою рухові і чутливі зони, аналізують і зберігають інформацію, виробляють певну відповідь. З цими зонами пов’язані основні психічні явища: мислення, мова, пам’ять, поведінка, навчання, свідомість.

У розумовій діяльності більшості людей основну роль відіграє ліва півкуля. Тут є центри мови. Письма, рахування, читання, пам’яті. У правій – центри музичної та абстрактної пам’яті, запам’ятовування, геометричних і художніх образів.

Оскільки психічні процеси людини є складними функціональними утвореннями і не локалізовані в певних ділянках мозку, а здійснюються за участю складних комплексів спільно працюючих мозкових структур, необхідно з'ясувати, з яких функціональних одиниць складається мозок людини і яку роль грає кожна з них в здійсненні складних форм психічної діяльності.

А.Р.Лурія виділяв три основні функціональні блоки (основних апарату) мозку, участь яких необхідна для здійснення будь-якої психічної діяльності.

I. Блок регуляції тонусу і неспання. Повноцінна діяльність припускає активний стан людини. Лише в умовах оптимального неспання людина може успішно приймати і переробляти інформацію, планувати свою поведінку, здійснювати намічені програми дій і т.д.

Мозкові структури, що забезпечують тонус кори великих півкуль, знаходяться не в самій корі, а розташовуються в стовбурних і підкіркових відділах мозку. Це ретикулярна формація, яка і підтримує активний стан нервового апарату.

Одні з волокон ретикулярної формації прямують вгору, закінчуючись в корі. Це висхідна ретикулярна система, що виконує вирішальну роль в активізації кори і в її регуляції. Інші волокна йдуть у зворотному напрямі - це низхідна ретикулярна система. Вона ставить нижчележачі утворення під контроль тих програм, які утворюються в корі і виконання яких потребує регуляції станів неспання.

Обидва ці розділу ретикулярної формації складають єдину систему, що забезпечує зміну тонусу кори, і в той же час сама формація знаходиться під впливом кори головного мозку. Перший функціональний мозковий блок, регулюючи тонус кори і стан неспання, забезпечує рішення різних задач. Цей блок викликає реакцію пробудження, підвищує збудливість, загострює чутливість і робить тим самим загальний активізуючий вплив на кору головного мозку.

II. Блок прийому, переробки і зберігання інформації. Цей блок розташований в задніх відділах кори головного мозку, включаючи в свій склад структури зорової (потиличної), слухової (скроневої) і загальночутливої (тім'яний) області. По своїх функціональних особливостях структури блоку пристосовані до прийому подразників, що доходять до головного мозку від периферичних рецепторів, до дроблення їх на величезне число становлячих елементів і до нових їх комбінацій.

Другий блок мозку має ієрархічну будову і складається з надбудованих один над одним кіркових зон трьох типів: первинних (або проекційних), куди поступають імпульси з периферії, вторинних (або проекційно-асоціативних), де відбувається переробка одержуваної інформації, третинних (або "зон перекриття"), забезпечуючих найскладніші форми психічної діяльності, вимагаючі сумісної участі різних зон мозкової кори.

Особлива функція належить третинним зонам, робота яких необхідна не тільки для успішного синтезу сенсорної інформації, що доходить до людини, але і для побудови складних синтезів на рівні символічних процесів - для операцій із значеннями слів, складними граматичними і логічними структурами, системами счислення і ін. Через це третинні зони є структурами, що забезпечують перетворення образів сприйняття в матеріал для відвернутого мислення, збереження в пам'яті структур організованого досвіду, інакше кажучи - не тільки для отримання і первинної переробки, але і для зберігання по особливих законах організованої інформації.

Саме з цієї причини весь цей функціональний блок названий блоком отримання, переробки і зберігання інформації.

III. Блок програмування, регуляції і контролю діяльності. Людина є активним суб'єктом своєї життєдіяльності. Він ставить цілі, формує плани і програми своїх дій, стежить за їх виконанням, регулює свою поведінку, приводячи його у відповідність з планами і програмами; він контролює свою свідому діяльність, звіряючи ефект дій з початковими намірами і коригуючи допущені помилки. Здійсненню цих задач сприяє третій блок головного мозку. Його структури розташовані в передніх відділах великих півкуль. Найістотнішою частиною третього функціонального блоку мозку є лобові частки. Саме ці розділи мозку виконують вирішальну роль у формуванні намірів і програм, в регуляції і контролі найскладніших форм поведінки людини.

Особливістю даної області мозку є її багатюща система зв'язків з нижчележачими відділами мозку, з ретикулярною формацією і зі всією рештою відділів кори. Лобові частки мозку володіють особливо могутніми пучками висхідних і низхідних зв'язків з ретикулярною формацією. Вони одержують імпульси від систем першого функціонального блоку, "заряджаючи" від нього відповідним енергетичним тонусом. Разом з тим лобові частки роблять регулюючий вплив на саму ретикулярну формацію, приводячи активуючі імпульси у відповідність з динамічними схемами поведінки, формованими в лобових частках. Руйнування лобових часток приводить до глибокого порушення складних програм поведінки: до неможливості їх побудови, реалізації, контролю і корекції.

Лобові частки людини розвинені невимірний більше, ніж лобові частки вищих мавп. У людини процеси програмування, регуляції і контролю поведінки в незрівнянно більшому ступені залежать від лобових відділів мозку.

Основна відмінна риса регуляції людської поведінки полягає у тому, що вона скоюється за участю мови. Вищі психічні процеси людини формуються на мовній основі. Саме через це природно шукати програмуючу, регулюючу і контролюючу дію людського мозку перш за все в тих формах свідомої діяльності, управління якими скоюється за участю мови.

Спільна робота всіх трьох функціональних блоків мозку складає необхідну умову здійснення будь-якої психологічної функції людини. Тільки облік взаємодії описаних функціональних блоків мозку, із спільної роботи і того, який специфічний внесок кожного з них в загальну діяльність мозку, дозволяє правильно вирішувати питання про мозкові механізми психічної діяльності.

Окремим аспектом цього питання є проблема функціональної асиметрії великих півкуль. Встановлено, що у функціональному відношенні обидві півкулі нерівнозначні. Розрізняються домінантна (що веде) і субдомінантна (відоме) півкулі. У правшей домінантною є ліва півкуля, а праве - субдомінантним. Спочатку було виявлено, що домінантній півкулі належить провідна роль в здійсненні мови. Провідна півкуля виконує головну роль в здійсненні логічних, розумових операцій; субдомінантне - забезпечує операцію образами і іншими невербальними сигналами. Тому діяльність лівої півкулі одержала назву логіко-вербального мислення, а правого - просторово-образного мислення.

Відмінність між півкулями мозку визначається не стільки якісними особливостями оброблюваного ними матеріалу, скільки самою стратегією його переробки. Стратегія правої півкулі полягає в цілісному, комплексному сприйнятті предметів і явищ, в одночасній обробці багатьох параметрів. Ліва (домінантне у правшей) півкуля здійснює послідовну раціональну обробку інформації. Показано, що здатність схоплювати ціле раніше його частин лежить в основі творчої уяви, творчості. Провідна роль в цьому процесі належить субдомінантній правій (у правшей) півкулі.

Одержані дані про функціональну асиметрію великих півкуль мають безпосереднє відношення до практики освіти. Сучасна юридична освіта майже цілком побудована на розвитку вербально-логічного мислення. Тим самим переважний розвиток одержує домінантну півкулю, що по суті гальмує розвиток образного мислення і знижує загальний творчий потенціал людини. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Педагогическая психология 12

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.