План

1. Методологічні принципи етнопсихології 

2. Стратегія поведінки в етнічному конфлікті та шляхи його подолання. 

Список літератури 

1. Методологічні принципи етнопсихології

Методологічні принципи етнопсихології - це найбільш загальні узагальнені уявлення про вміст, форми і закономірності ставителей конкретних етнічних суспільств.

Методологічні принципи етнопсихології визначається властивостями її предмету: аби успішно досліджувати національно-психологічні особливості людей, потрібно вірно уявити собі їх вміст, закономірності їх розвитку, співвідношення з іншими елементами суспільної свідомості, вплив на інші явища. Лише пізнання реальних властивостей і закономірностей розвитку національної психіки допомагає визначити ті методи і використовувати ті методики, за допомогою яких вона може ефективно вивчатися наукою.

Зазвичай розрізняють три рівні методології етнопсихології. Загальна методологія забезпечує найбільш правильні і точні уявлення про загальні закони розвитку об'єктивного світу і психіку людини, їх своєрідність і складових компонентах, а також місце і роль національно-психологічних явищ. Спеціальна методологія (методологічні принципи) етнопсихології дозволяє формулювати свої власні закони і закономірності, що відносяться до своєрідності формування, розвитку і функціонування тих феноменів, які вона досліджує. Нарешті, приватна методологія етнопсихології є сукупністю методів, способів, прийомів і методик дослідження конкретних етнопсихологічних феноменів, які складають предмет і об'єкт її аналізу.

Загальна характеристика основних методів этнопсихологии.

Вивчаючи психічні процеси якщо представники етнічних груп, етнопсихологія застосовує певні методи дослідження. Широко використовується метод порівняння і зіставлення, при ктором будуються аналітичні порівняльні моделі, класифікуються і групуються етнічні групи, етнічні процеси з приводу певним принципам, критеріям і ознаками. Бихевиористский метод залежить від спостереженні над поведінкою окремого індивіда і етнічних групп

До способам дослідження, у этнопсихологие відносять общепсихологические методи: спостереження, експеримент, розмова, дослідження продуктів діяльності. тест. Спостереження – вивчення зовнішніх проявів психіки представників етнічних груп відбувається у природних життєвих умовах (має бути цілеспрямованим, систематичним, обов'язкове умова - невтручання). Експеримент – активний метод. Експериментатор створює необхідні умови для активізації цікавих йому процесів. повторюючи дослідження при однакових умов з представників різних етнічних груп, експериментатор може встановити психічні особливості. Буває лабораторним і природним. У етнопсихології краще використовувати природний. Коли є дві конкуруючі гіпотези, застосовується вирішальний експеримент. Метод розмови – грунтується на вербальної комунікації і має приватного характеру. Застосовується переважно щодо етнічної картини світу. Дослідження продуктів діяльності – (малюнки, письмові твори, фольклор). Тести – повинні являтся справжнім показником досліджуваного явища чи процесу; дозволяти вивчити саме те, що досліджують, а чи не схоже явище; важливий як результат рішення, а й процес; повинен виключати спроби встановлення краю можливостей представників етнічних груп (Мінус: психолог суб'єктивний) 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 8

Бесплатная работа

Закрыть

Основы этнопсихологии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.