Законодательство по охране труда в химической отрасли

План

1 Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в хімічній галузі

2 Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці

3 Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

4 Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі

5. Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці

Список використаної літератури

2 Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці

Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 09.07.2010 № 130 затверджено“Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці”станом на 1 липня 2010 року[22, 23]. В таблиці 2.1 наведено деякі основнінормативно-правові акти з питань охорони праці (ОП), яких дотримуються на підприємствах хімічної галузі.

Таблиця 2.1. Нормативно-правові акти з питань ОП

Позначення нормативногоакта Назва нормативного акта
НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах
НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв
НПАОП 24.0-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 1)
НПАОП 24.0-3.03-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 2)
НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України
НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів
НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики
НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві
НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
НПАОП 0.00-1.35-03 Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів
НПАОП 0.00-1.39-88 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовміщуючих вибухових речовин і пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які виконують вибухові роботи
НПАОП 0.00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів
НПАОП 0.00-1.44-09 Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом
НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин
НПАОП 0.00-1.46-70 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин
НПАОП 0.00-1.47-68 Правила проектування і безпечної експлуатації установок, що працюють з лужними металами
НПАОП 0.00-1.49-09 Правила охорони праці для виробництв суховальцованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів
НПАОП 0.00-1.50-74 Правила техніки безпеки при користуванні виробами, що містять вибухові речовини
НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок
НПАОП 0.00-1.52-77 Єдині правила безпеки при дрібненні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і огрудкуванні руд та концентратів
НПАОП 0.00-1.55-77 Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування
НПАОП 0.00-1.56-08 Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів
НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
НПАОП 0.00-3.11-94 Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.03-04 Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.14-94 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
НПАОП 0.00-4.35-90 Положення про порядок установлення строків подальшої експлуатації технологічного устаткування вибухонебезпечних виробництв
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
НПАОП 0.00-4.36-87 Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці
НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах
НПАОП 0.00-5.13-94 Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці
НПАОП 0.00-5.14-93 Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об’єктах, розташованих на території України
НПАОП 0.00-5.18-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
НПАОП 0.00-6.03-06 Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 0.00-6.04-06 Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування
НПАОП 0.00-6.07-06 Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт
НПАОП 0.00-6.09-10 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізацій них процесів у нафтопереробному, нафтохімічному виробництвах
НПАОП 0.00-6.15-99 Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів
НПАОП 0.00-7.01-72 Регламент проведення в зимовий час пуску, зупинки та випробування на щільність апаратури хімічних, нафтопереробних і нафтохімічних заводів, а також газових промислів і газобензинових заводів
НПАОП 0.00-7.02-93 Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв
НПАОП 0.00-7.05-97 Методика оцінки технічного стану та безпеки обладнання і трубопроводів, що працюють в середовищі хлору
НПАОП 10.0-5.06-04 Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань
НПАОП 0.00-7.03-94 Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці
НПАОП 0.00-7.06-94 Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці
НПАОП 0.00-7.07-87 Вимоги безпеки при роботі на висоті
НПАОП 0.00-7.08-07 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
НПАОП 01.41-1.07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою)
НПАОП 10.0-5.04-04 Інструкція із застосування холодильних установок
НПАОП 10.0-5.05-04 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок
НПАОП 10.0-5.07-04 Інструкція з комплексного знепилювання повітря
НПАОП 10.0-5.08-04 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень
НПАОП 10.0-5.10-04 Інструкція зі складання вентиляційних планів
НПАОП 10.0-5.13-04 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В
НПАОП 10.0-5.14-04 Інструкція з облаштування, огляду і вимірювання опору шахтних заземлень
НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України
НПАОП 11.1-1.07-90 Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промисловості
НПАОП 11.1-1.11-86 Правила безпеки при експлуатації газопереробних заводів
НПАОП 11.2-1.18-82 Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах
НПАОП 11.1-7.01-01 Знаки безпеки для підприємства газової промисловості
НПАОП 23.2-1.01-76 Правила безпеки під час експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості
НПАОП 23.2-1.02-91 Правила будови і безпечної експлуатації факельних систем
НПАОП 24.1-1.12-81 Правила безпеки для виробництва синтетичного каучуку та синтетичного етилового спирту
НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів
НПАОП 23.2-3.01-72 Нормативні вимоги з техніки безпеки до центрифуг періодичної дії, які встановлюються у вибухонебезпечних приміщеннях
НПАОП 23.2-3.25-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості
НПАОП 24.0-1.01-08 Правила охорони праці в содовій промисловості
НПАОП 24.0-1.19-05 Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)
НПАОП 24.0-4.02-77 Типове положення з організації контролю повітряного середовища на підконтрольних Держгіртехнагляду СРСР об’єктах з хімічними процесами
НПАОП 24.0-7.01-89 Рекомендації щодо визначення рівня вибухонебезпечності хіміко-технологічних об’єктів та їх протиаварійного захисту
НПАОП 24.1-1.02-81 Правила безпеки при роботі з епоксидними смолами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
НПАОП 24.1-1.03-81 Правила безпеки при застосуванні та зберіганні дихлоретану в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
НПАОП 24.1-1.04-81 Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
НПАОП 24.1-1.05-77 Правила безпеки для виробництв неорганічних хімічних реактивів
НПАОП 24.1-1.08-81 Правила безпеки при роботі і зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
НПАОП 24.1-1.09-73 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем
НПАОП 24.1-1.10-87 Правила безпеки для кислотних виробництв галузі
НПАОП 24.1-1.14-80 Правила безпеки для виробництв основної хімічної промисловості
НПАОП 24.1-1.15-77 Правила безпеки при виробництві органічних хімічних реактивів
НПАОП 24.1-1.16-75 Правила безпеки при виробництві перекису водню, йоду, брому, амінок, хлористого водню, фреонів та фтормономерів
НПАОП 24.1-1.17-85 Правила безпеки, зберігання, перевезення і використання сильнодіючих отруйних речовин і хлору на підприємствах галузі
НПАОП 24.1-1.30-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря
НПАОП 24.1-1.31-83 Правила безпеки при роботі з талієм та його сполуками в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
НПАОП 24.1-3.17-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям станцій і цехів по виробленню генераторного газу
НПАОП 24.1-5.05-86 Iнструкція щодо заходів безпеки під час роботи з метанолом на підприємствах і в організаціях Міннафтохімпрому СРСР
НПАОП 24.1-7.04-85 Типовий план ліквідації аварій з рідким хлором
НПАОП 24.11-1.01-70 Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти
НПАОП 24.11-1.03-78 Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води
НПАОП 24.11-1.09-73 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем
НПАОП 24.11-1.18-84 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем
НПАОП 24.13-1.01-79 Правила безпеки при виробництві фосфору та його неорганічних сполук
НПАОП 24.14-1.02-78 Правила безпеки для наземних складів синтетичного рідкого аміаку
НПАОП 24.15-1.18-76 Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості
НПАОП 24.3-1.17-73 Правила безпеки для виробництва лакофарбової промисловості
НПАОП 24.4-1.01-79 Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості
НПАОП24.4-1.02-88 Правила безпеки для виробництв медичної промисловості
НПАОП 24.4-3.37-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям виробництв медикаментів, медичних і біологічних препаратів і матеріалів
НПАОП 24.4-3.38-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям мікробіологічної промисловості
НПАОП 24.5-1.02-90 Правила безпеки при виробництві парфюмерно-косметичних виробів
НПАОП 24.5-1.21-78 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві синтетичних миючих засобів
НПАОП 24.66-1.10-79 Правила безпеки при виробництві елементоорганічних сполук
НПАОП 24.4-3.39-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям установ охорони здоров’я та соціального забезпечення медичних науково-дослідних установ та учбових закладів, виробництв бактеріальних і біологічних препаратів, матеріалів, учбових наочних посібників по заготівлі, вирощуванню та обробці медичних п’явок
НПАОП 24.66-1.01-82 Правила безпеки при виробництві напівпровідникових матеріалів (германію і кремнію)
НПАОП 24.66-1.02-87 Правила безпеки при виробництві кристалічного кремнію та електротехнічного силуміну
НПАОП 24.66-1.09-70 Правила з охорони праці у виробництві покриттів металевих і неметалевих неорганічних
НПАОП 25.1-1.01-09 Правила охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них
НПАОП 25.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі
НПАОП 25.2-1.01-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в покрівельній гідроізоляційній промисловості
НПАОП 25.2-1.02-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві будівельних матеріалів та виробів з полімерної сировини
НПАОП 25.2-1.08-87 Правила безпеки праці при автоклавному витоплюванні модельної маси парою
НПАОП 25.2-1.09-79 Правила безпеки праці при автоклавному формуванні полімерних матеріалів
НПАОП 25.2-1.10-70 Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас
НПАОП 25.2-1.15-76 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі з пінополіуретаном
НПАОП 25.2-1.16-80 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виготовленні форм і стержнів із піщано-смоляних сумішей холодного отвердіння
НПАОП 25.2-1.23-90 Правила безпеки праці при автоклавному формуванні і склеюванні деталей і агрегатів
НПАОП 25.2-1.35-90 Правила безпеки праці при роботі з полімерними композитними матеріалами (ПКМ)
НПАОП 25.2-1.36-85 Правила техніки безпеки при роботі з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі
НПАОП 25.2-7.27- 85 ОСТ 15 337-85 Процеси виробництва навплавів із пінополіетилена. Вимоги безпеки
НПАОП 26.0-1.07-75 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна
НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів
НПАОП 26.4-1.01-81 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельної кераміки
НПАОП 26.5-1.01-79 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цементній промисловості
НПАОП 26.6-1.01-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві силікатного бетону автоклавного твердіння
НПАОП 26.6-1.04-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості стінових та в'яжучих матеріалів
НПАОП 26.65-1.01-82 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестоцементній промисловості
НПАОП 26.65-1.02-81 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестовій промисловості
НПАОП 73.0-1.05-79 Правила безпеки при проведенні експедиційних робіт установами АН СРСР
НПАОП 73.1-1.06-77 Основні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях
НПАОП 73.1-1.10-71 Правила безпечної експлуатації лабораторних автоклавів в установах АН СРСР
НПАОП 80.0-1.01-89 Правила безпечної роботи з хімічними речовинами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, на підприємствах і в установах сиcтеми Держосвіти СРСР
НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання
НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води
НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів
НПАОП 0.00-1.14-70 Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.17-92 Єдині правила безпеки при вибухових роботах
НПАОП 0.00-1.18-98 Правила будови, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 23

Бесплатная работа

Закрыть

Законодательство по охране труда в химической отрасли

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.