Пробелы в законодательстве и пути их устранения

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРОГАЛИН У ЗАКОНОДАВСТВІ 5

1.1. Поняття прогалин у законодавстві 5

1.2. Види прогалин у законодавстві 11

РОЗДІЛ 2. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ПРОГАЛИН У ЗАКОНОДАВСТВІ 14

2.1. Засоби подолання прогалин у законодавстві 14

2.2. Засоби усунення прогалин у законодавстві 23

ВИСНОВКИ 27

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 30

ВСТУП

Актуальність теми. На сучасному етапі реформування правової системи України не можливо уникнути прогалин в законодавстві, це так би мовити нормальне явище. Але шляхи подолання і способи усунення прогалин в законодавстві потребують нових нормативно-правових рішень, зумовлені динамікою і потребами суспільного життя та розвитку. Жодне найдосконаліше законодавство не в змозі врахувати всі різноманіття суспільних відносин, які потребують правового регулювання.

Проблема дослідження сутності такого явища як прогалина в законодавстві виникає у зв’язку із застосуванням і тлумаченням правових норм, а також при вирішенні загальних методологічних завдань правотворчого і правозастосовного процесів.

Метою статті є визначення:

1) поняття прогалин в законодавств;

2) причин виникнення такого явища;

3) способів їх усунення і подолання.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

1. Визначити поняття прогалин у законодавстві;

2. Розглянути види прогалин у законодавстві;

3. Вияснити причини виникнення прогалин у законодавстві;

4. Дослідити засоби подолання прогалин у законодавстві;

5. Охарактеризувати усунення прогалин у законодавстві.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є механізми та форми реалізації права, в межах якої знаходиться предмет дослідження – прогалини у праві: поняття та способи їх усунення та подолання.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

порівняльний метод використовувався у дослідженні аналогії застосування закону України щодо зарубіжних країн;

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу І - поняття і види прогалин у законодавстві;

описовий метод застосовувався при написанні розділу ІІ встановлення та усунення прогалин у законодавстві;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна базароботи. Серед вітчизняних науковців проблеми прогалин в законодавстві досліджували Власов Ю. Л., Ковальський В. С., Козинцев І. П., Кравчук М. В., Скакун О. Ф., Цвік М. В. та ін. Серед зарубіжних науковців значно продвинулися у цьому напрямку Алексеєв С. С., Лазарєв В. В., Піголкін А. С., Хропанюк В. М. та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить два розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина курсової роботи містить два взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрыть

Пробелы в законодательстве и пути их устранения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.