Права женщин и юридические гарантии их защиты в Украине

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Загальні тенденції щодо гарантування і забезпечення прав жінок у світі 5

Розділ 2. Громадянські та політичні права жінок в Україні 10

2.1. Гарантії забезпечення особистих прав жінки в Україні 10

2.2. Політичні права жінки: де-юре і де-факто 17

Розділ 3. Соціально-економічні права жінок 21

3.1. Трудові права жінок та проблеми їх забезпечення 21

3.2. Соціальні права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні 23

Розділ 4. Проблеми та перспективи забезпечення правового статусу жінки в Україні 28

Висновки 31

Список використаної літератури 33

ВСТУП

Актуальність дослідження. Вперше поставлене ще в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. питання про правовий статус жінок в Україні сьогодні, на початку нового тисячоліття, хвилює знову з не меншою актуальністю. В сучасному суспільстві, коли права людини і громадянина проголошуються «найвищою цінністю», а держава вважає пріоритетним обов’язком дотримувати і захищати ці права і свободи, досить часто на практиці існує ситуація фактичної нерівності правового статусу жінок і чоловіків, відсутність рівних можливостей для реалізації цих прав і свобод. Хоча Конституція України статтею 24 надає жінкам і чоловікам рівні права і свободи та рівні можливості для їх реалізації, що знайшло відображення в поточному законодавстві України, однак конституційно декларована рівність прав, свобод і рівних можливостей їх реалізації для жінок і чоловіків практично не досягнута.

Соціально-економічна реформа, яка відбувається в нашій країні, перехід до ринкових відносин сформували деякі негативні тенденції щодо прав жінок, а саме: незатребуваність жінок при прийнятті державних рішень; дискримінація прав жінок в соціально-трудовій сфері, зниження рівня охорони їх здоров’я, особистої безпеки та ін. Більшість жінок на практиці не мають доступу ні до центрів впливу, від яких залежить доля країни, ні до тих фінансових ресурсів, що забезпечують просування до влади. Між тим, вони складають більшу частину українського народу, який, згідно Конституції, являється єдиним джерелом влади.

Безумовно, ці обставини, а також швидкоплинні суспільні відносини, активними учасниками яких виступають жінки, потребують суттєвих змін практично в усіх галузях права.

Захисту прав жінок була приділена увага багатьох українських науковців. Зокрема, ці питання вивча­ли В.Г. Буткевич, Н.В. Грицяк, В.Н. Денисов, Л.Г. Заблоцька, О.В. Задорожний, К.Б. Левченко, А.С. Мацко, Т.М. Мельник та ін. За кордоном дану проблему досліджували С. Айвазова, В.А. Карташкін, А. Молкомме, C.В. Полєніна, О.В. Сягровець, Р. Рекха, М. Родрігес, Т.І. Фулей, А. С. Чеботарьова та інші.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері реалізації та захисту прав та свобод жінок в Україні.

Предмет дослідження – права жінок в Україні як об’єкт правового захисту.

Мета роботи полягає у дослідженні питання щодо прав жінок та юридичних гарантій їх захисту в Україні.

Для досягнення поставленої мети дослідження необхідне вирішення таких завдань:

– визначити принцип рівності прав жінок і чоловіків у міжнародному та національному праві;

– проаналізувати поняття та види основних прав жінок;

– проаналізувати основні конституційні права жінок: фізичні та особистісні, політичні, соціально-економічні;

– обґрунтувати гарантії реалізації міжнародних стандартів прав жінок у національному праві України.

Методи дослідження. Для досягнення мети і виконання завдань дослідження у роботі були використані спеціальні наукові методи системного, історичного, структурно-функціонального та порівняльно-правового аналізу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Права женщин и юридические гарантии их защиты в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.