Меры как меры процессуального принуждения

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

Розділ 1.  Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. 5

1.1. Поняття, сутність і мета застосування запобіжних заходів, їх місце у системі заходів процесуального примусу. 5

1.2. Підстави та обставини застосування запобіжних заходів. 9

Розділ 2.  Процесуальний порядок застосування, зміни і скасування запобіжних заходів. 12

Розділ 3. Види запобіжних заходів  та їх кримінально-процесуальна  характеристика  16

3.1. Кримінально-процесуальна характеристика запобіжних заходів ізоляційного характеру. 19

3.1.1. Затримання, як тимчасовий запобіжний захід ізоляційного характеру  19

3.1.2. Тримання під вартою, як найсуровіший запобіжний захід ізоляційного характеру  21

3.1.3. Домашній арешт, як запобіжний захід з так званою несуворою ізоляцією особи. 22

3.2. Кримінально-процесуальна характеристика  запобіжних заходів неізоляційного характеру. 23

3.2.1. Особисте зобов'язання. 23

3.2.2. Особиста порука. 25

3.2.3. Застава. 26

3.3. Запобіжні заходи, що можуть застосовуватися до окремих категорій осіб та в  окремих передбачених законодавством випадках. 27

Висновок. 32

Список використаних джерел. 34 

Вступ

Запобіжні заходи займають важливе місце серед інших інститутів кримінально-процесуального права. Починаючи з 2012 року діє новий КПК, який вніс суттєві корективи щодо запобіжних заході, зокрема скоротив їх список, вніс нові види. У КПК їм присвячена окрема глава 18. Запобіжні заходи переслідують важливу мету: вони покликані перешкодити особі, обвинуваченій чи підозрюваній у скоєні злочину, скритися від слідства і суду; не дати їй можливості завадити встановленню об'єктивності істини у кримінальній справі або продовжувати займатися злочинною діяльністю, а також перешкодити виконанню покарання, призначеного судом. Тому їх значення у кримінальному процесі важко переоцінити.

Крім того суттєвої уваги заслуговує питання про ефективність запобіжних заходів, законність та обґрунтованість їх застосування. Так,неправильне обрання органом дізнання, слідчим, прокурором або судом чи суддею запобіжного заходу може зробити неможливим досягненнязазначеної у законі мети або значно її затруднити, а у іншому випадку можливе незаконне і необґрунтоване обмеження волі особи, за що, орган, який обрав запобіжний захід буде нести відповідальність за законами України та іншими під законними нормативно-правовими актами.

Отже слід чітко встановити поняття запобіжних заходів, їх сутність та види; мету, значення, підстави і порядок їх застосування, зміни і скасування. а також визначити їх місце у системі заходів процесуального примусу.

Саме на характеристику і дослідження цих питань і є напралена дана курсова робота.

Об'єкти дослідження у цій роботі є власне запобіжні заходи як заходи процесуального примусу.

Предмет дослідження – поняття, сутність, види запобіжних заходів: мета, завдання і підстави їх застосування; процесуальний порядок застосування, зміни і скасування запобіжних заходів, а також їх місце у системі заходів процесуального примусу.

Метою курсової роботи є розгляд та аналіз такого інституту в кримінальному процесі як запобіжні

Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є:

а) визначити поняття, сутність, мету і завдання запобіжних заходів;

б) зазначити їх місце у системі заходів процесуального примусу;

в) відобразити підстави застосування запобіжних заходів;

г) описати процесуальний порядок застосування, зміни і скасування

запобіжних заходів;

д) розмежувати види запобіжних заходів.

Методи дослідження. Курсова робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися метод порівняння, системного підходу й аналізу.

До теоретичних і практичних питань застосування запобіжного заходу у своїх працях зверталося багато науковців, зокрема Багаутдінов Ф. Н., Балтабаєв К. Т., Божьєв В. П., Єнікєєв З. Д., Зінатуллін З. З., Лупинська П. А., Мєльніков П. Ю., Михайлов В. А., Рыжаков А.П., Сергєєв В. І.,

Структура роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження.

В 1 розділі – висвітлено саму суть поняття запобіжних заходів в кримінальному процесі а також мета та підстави їх застосування.

В 2 розділі – визначений та охарактеризований процесуальний порядок застосування, зміни і скасуваннязапобіжних заходів.

3 розділ розкриває види запобіжних заходів та надає їх кримінально-процесуальну характеристику

Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.

Закрыть

Меры как меры процессуального принуждения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.