Понятие и значение особого производства в гражданском процессе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Суть і значення окремого провадження. 4

2. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження. 11

3. Правила розгляду та вирішення справ окремого провадження. 15

4. Справи, які розглядаються судом у порядку окремого провадження. 18

4.1. Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним. 19

4.2. Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим  24

4.3. Усиновлення дітей, які проживають на території України. 27

4.4. Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану. 29

4.5. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. 31

4.6. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника. 42

4.7. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні 45

Висновки. 48

Список використаної літератури. 50

Вступ

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що розгляд справ окремого провадження спрямовується на встановлення певних обставин, юридичних фактів, наявність чи відсутність яких може бути спірною. Залежно від характеру вимоги, переданої на розгляд суду. Кожна з справ окремого провадження має свої, лише їй властиві особливості. Однак усі ці справи мають спільні риси, що відрізняють їх від справ позовного провадження, все це свідчить про необхідність здійснення комплексного дослідження процесуальних особливостей порушення, підготовки, судового розгляду в справах окремого провадження.

Метою дослідження є поглиблення теорії цивільного процесу знаннями щодо особливостей порушення, підготовки, судового розгляду в справах окремого провадження.

Завданнями наукового пошуку є:

- визначення змісту поняття «окреме провадження»;

- дослідження категорії справ, які розглядаються судом в порядку окремого провадження;

- характеристика осіб, за заявою яких, суд вправі порушувати справи окремого провадження;

- характеристика особливостей виникнення спору про право та дій судді і суду в зазначеному випадку.

Об’єктом дослідження є норми цивільного процесуального законодавства, які регулюють особливості порушення, підготовки та судового розгляду в справах окремого провадження.

Предметом дослідження є сукупність суспільних відносин, які виникають в процесі порушення, підготовки і судового розгляду в справах окремого провадження.

Закрыть

Понятие и значение особого производства в гражданском процессе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.