План

1. Поняття та наукові засади криміналістичної ідентифікації

2. Тактичні прийоми проведення обшуку.

3. Методика розслідування крадіжок

Список використаних джерел

3) крадіжки, чинені шляхом відкритого проникнення в житло, приміщення або інше сховище (на виду або за згодою потерпілого, представника установи або підприємства). Проникнення в приміщення здійснюється шляхом обману або зловживання довірою малолітніх дітей або літніх людей, під виглядом співробітників поліції, сантехніків і т. д. Іноді потерпілі самі призводять до себе додому малознайомих чи незнайомих осіб, які здійснюють у них крадіжки.

Досить поширені способи, не пов'язані з проникненням у житло, приміщення або інше сховище, оскільки для вчинення таких злочинів не потрібно яких-небудь навичок (за винятком кишенькових крадіжок), попередньої підготовки. Злочинці викрадають те, що "погано лежить" або погано охороняється. Таким способом зазвичай відбуваються крадіжки на вокзалах (у сплячих пасажирів; ручної поклажі, залишеної без нагляду; шляхом зловживання довірою); з магазинів, коли є вільний доступ до предметів злочинного посягання; у осіб, що перебувають у громадських місцях у нетверезому вигляді; білизни, развешанного для просушування; речей з сходових клітин та присадибних ділянок і т. д.

Із загальної кількості всіх крадіжок більше половини здійснюються імпульсивно, без певної підготовки. Це характерно для неповнолітніх, молоді і осіб, які не мають постійного місця проживання та роботи. В інших випадках зазначається фактор підготовки до вчинення крадіжки: вибір об'єкта злочинного посягання; попередній збір інформації про об'єкт посягання і наявних на ньому цінності; підшукування знарядь для вчинення злочину; підбір співучасників і розподіл ролей; розробка плану злочину.

У криміналістичній характеристиці крадіжок особливе місце посідають відомості про особу злочинця. Для осіб, які вчиняють крадіжки, характерно наявність стійкої антигромадської спрямованості і звичок. Про це свідчить те, що більше половини всіх злочинців були раніше судимі, в тому числі і за крадіжки. Багато хто з цих осіб зловживають алкоголем і наркотиками. Більшість злочинців-злодіїв не мають своєї сім'ї, що проживають в самоті або з випадковими знайомими. Нерідко у них немає постійного місця проживання та роботи. Зростання числа таких осіб сприяло витіснення зі сфери суспільного виробництва працездатного населення.

Всіх осіб, які вчиняють крадіжки чужого майна, в залежності від даних про особу злочинця і способу вчинення злочину умовно можна розділити на кілька груп:

а) примітивні злочинці, що вчиняють крадіжки без використання технічних засобів в силу обставин, заздалегідь готуючись до них. Такі крадіжки відбуваються раптово виниклого наміру, коли сама обстановка вчинення злочину не вимагає ніяких підготовчих заходів. Наприклад, коли речі залишені без нагляду, не замкнені двері в квартиру, автомашина не обладнана охоронною сигналізацією і т. д.;

б) кваліфіковані злочинці - особи зі стійкою антигромадською установкою, які володіють певними навичками і скоюють крадіжки ретельно продуманим способом, з використанням знарядь злочину. Вони схильні до використання одних і тих же прийомів, наприклад скоєння крадіжок шляхом підбору ключа, відмичок. Як правило, ці особи раніше були судимі за крадіжки чи інші злочини проти власності;

в) професійні злодії, які вчиняють крадіжки, які є для них основним джерелом доходів, в силу стійкої антигромадської спрямованості. Раніше майже всі вони були судимі за аналогічні злочини. Володіючи злочинними навичками і досвідом, вони намагаються здійснювати крадіжки яким-небудь добре підготовленим і відпрацьованим способом і спеціалізуються тільки на вчиненні квартирних або кишенькових крадіжок.

У криміналістичній характеристиці крадіжок мають значення ідані про особу потерпілого. Вчинення крадіжок чужого майна окремими способами передбачає вибір не будь-якої, а певної потерпілого. Як показує практика, при здійсненні кожної четвертої крадіжки злочинець знайомиться з жертвою напередодні скоєння злочину (часто знайомство виникає на грунті спільного вживання спиртних напоїв). Нерідко крадіжці передують сусідські або дружні відносини. В окремих випадках злочинець і потерпілий є родичами. Тому завдання слідчого зводиться до встановлення взаємозв'язку елементів в системі "злочинець - потерпілий" і напрямом пошуку даних про потерпілого до інформації про злочинця, до розкриття крадіжки.

Слід також зазначити, що поведінка деяких потерпілих перед вчиненням крадіжки буває виктимным (перебував у нетверезому стані, залишив речі без нагляду, запросив додому малознайомої людини тощо).


Список використаних джерел

1.Бєлкін Р.С. Курс криміналістики. - 3-е видання, доповнене. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право, 2001

2.Криміналістика. Під ред. Васильєва О.М. - М., 2000

3.Криміналістика. Під ред. Дулова А.В. - М., 2008

4.Агафонов А.П. криміналістика: Навчальний посібник. - М.: БЕК. 2001. - 702с.

5. Герасимова Л.А. Криміналістика: Навчальний посібник. - М.: БЕК. 2002. - 554

6. Гуткін І.М. Актуальні питання кримінально - процесуального затримання. - М., 1997. - 238 с.

7.. Когутич І. І. Криміналістика: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2008.- 888 С.

8. Криміналістика За ред. В. Ю. Шепітька. — 2-ге вид., переробл. і допов. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 728 с.

9.Когутич І. І. Криміналістика: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2008.- 888 с.

10. Криміналістика Скригонюк М. І. Підручник.- К.: Атіка, 2005.- 496 с.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Криминалистика 8

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.