План

1. Комунальні унітарні підприємства

2. Підприємництво як вид господарської діяльності. Принципи підприємницької діяльності.

3. Некомерційне господарювання: поняття та характеристика

4. Утворення суб’єкта господарювання: загальна характеристика форм (способів) та процедур

5. Державне унітарне підприємство та особливості його господарської діяльності

6. Статут суб’єкта господарювання, як джерело господарського права та характеристика його змісту

Задача.

5. Державне унітарне підприємство та особливості його господарської діяльності

Державне унітарне підприємство утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління. 2. Орган державної влади, до сфери управління якого входить підприємство, є пред­ставником власника і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та інши­ми законодавчими актами. 3. Майно державного унітарного підприємства перебуває у державній власності і за­кріплюється за таким підприємством на праві господарського відання чи праві опера­тивного управління. 4. Найменування державного унітарного підприємства повинно містити слова «дер­жавне підприємство». 5. Державне унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника і органу влади, до сфери управління якого воно входить. 6. Органом управління державного унітарного підприємства є керівник підприєм­ства, який призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові. 7. Законом можуть бути визначені особливості статусу керівника державного унітар­ного підприємства, в тому числі встановлено підвищену відповідальність керівника за результати роботи підприємства. 8. Державні унітарні підприємства діють як державні комерційні підприємства або казенні підприємства.Діяльність державного унітарного підприємства контролюється державним органом, у сфері управління якого воно перебуває.

Державне унітарне підприємство — це підприємство, створене державою, в особі його компетентних органів, котре держава наділяє необхідним для існування майном, формує статутний фонд, що не ділиться на частини (паї). Уповноважений державою орган (далі -державний орган) затверджує статут унітарного підприємства, розподіляє доходи, через ке­рівника, ним призначеного, керує його діяльністю.


6. Статут суб’єкта господарювання, як джерело господарського права та характеристика його змісту

Згідно зі ст. 57 ГК України установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання.

Стосовно змісту установчих документів, вимоги до нього зазначаються у різних законах, зокрема ГК України, ЦК України, ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", ЗУ "Про господарські товариства", ЗУ "Про акціонерні товариства" тощо.За загальними правилами в установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

Згідно із ЗУ "Про господарські товариства" обов'язковим установчим документом для акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю є статут, для повного товариства та командитного товариства - установчий договір.У засновницькому договорі засновники зобов'язуються утворити суб'єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб'єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.Положенням визначається господарська компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших суб'єктів у випадках, визначених законом.Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб'єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб'єктами відповідно до закону.На підставі засновницьких документів проводиться державна реєстрація суб'єктів господарювання, які набувають правосуб'єктності з моменту внесення про них відомостей до Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).Згідно з ч. 2 ст. 58 ГК України відкриття суб'єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації. Вони діють на підставі Положення про філію (відділення), яке затверджується власником (загальними зборами учасників товариства).


Задача.

Тринадцятирічний Шеремет вступив у банду і в її складі вчинив кілька нападів на інкасаторів, під час яких двох з них було вбито і викрадено гроші на суму, яка становить особливо великий розмір.Кваліфікуйте дії Шеремета. Визначте ознаки злочину

Відповідь: Дії Шеремета кваліфікуються за сукупністю злочинів, передбачених ст. 257 КК України, а саме участь у озброєній банді та у вчинюваному нею нападі та ч. 4 ст. 187 КК - розбій, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах, вчинений організованою групою та поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та ч.2 ст. 115 як умисне вбивство двох людей. Злочин є закінчений.

Родовим і основним безпосереднім об’єктом злочину є громадська безпека (за ст. 257), право власності (за ст. 187), життя особи (за ст. 115) додатковим безпосереднім – життя людини.

Об’єктивна сторона полягає у виконанні фізичних дій, які становлять собою організований напад із застосуванням насильства до людей та привласнення майна, і мають особливо тяжкі наслідки у вигляді викрадення грошей на суму, яка становить особливо великий розмір і смерті двох людей, причинний зв’язок між дією і наслідками прямий. Кваліфікуючою ознакою є спосіб вчинення – шляхом нападу.

Суб’єктом злочину є осудна особа, яка досягла 14-річного віку. Шеремет не досяг віку кримінальної відповідальності.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим, заздалегідь обдуманим, конкретним умислом та спеці­альною метою - здійснення на окремих громадян, мотив – корисливий, мета – збагачення.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Хозяйственное право 8

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.