ЗМІСТ

І. Поняття, система та місце криміналістики в системі юридичних наук

ІІ. Загальні тактичні положення слідчого огляду

ІІІ. Криміналістична характеристика вбивств «на замовлення»

ІV. Список використаних джерел та літератури

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ТАКТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ

Слідчий огляд – це слідча (розшукова) дія, яка полягає в безпосередньому сприйнятті, дослідженні, фіксації слідчим, прокурором об’єктів з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Видами слідчого огляду є:

1.огляд документів;

2.огляд предметів;

3.огляд місця події;

4.огляд приміщень та місцевості;

5.огляд трупа;

6.огляд тіла живої особи (освідування).

Кожний із видів слідчого огляду має свої специфічні особливості що визначають порядок його проведення. Однак існує ряд положень процесуального і тактичного характеру, загальних для усіх видів слідчого огляду.

Слідчий огляд може бути: первинним, повторним, додатковим, основним. Первинний огляд здійснюється безпосередньо після прийняття рішення про його проведення; повторний, якщо виникає сумнів щодо його повноти, ретельності та достовірності результатів первинного огляду внаслідок різноманітних причин; додатковий, коли виникає необхідність оглянути певний об’єкт або ділянку, які не були оглянуті під час первинного огляду або були оглянуті неретельно.

З урахуванням процесуальної процедури провадження слідчого огляду розроблені принципи або загальні тактичні положення огляду, деякі з яких закріплені у КПК України, а деякі – розроблені криміналістикою та носять рекомендаційний характер.

Відповідно до закону огляд повинен проводитись в присутності двох понятих. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження, а з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Огляд трупа проводиться за обов’язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судмедексперта.

При огляді слідчий, прокурор суворо дотримується вимог законності. Не допускаються дії, які принижують честь, гідність особи або небезпечні для її здоров’я. В необхідних випадках слідчий, прокурор може прийняти міри, які запобігають розголошенню результатів огляду. Хід та результати огляду повинні бути зафіксовані у встановленому законом порядку.

До загальних положень тактики слідчого огляду відносяться:

1.своєчасний огляд;

2.об’єктивність огляду;

3.повнота огляду;

4.активність огляду;

5.методичність огляду;

6.послідовність огляду.

Своєчасність огляду заключається в проведенні цієї слідчої (розшукової) дії відразу після виникнення необхідності. Ця тактична вимога направлена на забезпечення максимального збереження об’єктів, впливає на ефективність та результати огляду.

Об’єктивність огляду полягає у дослідженні та фіксації всього виявленого у тому вигляді, в якому це було в дійсності. Оскільки закон вимагає описувати в протоколі огляду все в тій послідовності і в тому вигляді, в якому виявлене спостерігалось в момент огляду. В протоколі не повинні приводитись припущення та висновки слідчого.

Повнота огляду гарантує, що все знаходиться на місці події сліди і предмети, що мають відношення до розслідування, будуть виявленні, досліджені і належним чином відображені в протоколі огляду і додатках до нього.

Послідовність огляду означає, що на кожному етапі огляду слідчий повинен чітко уявляти, на виявлення яких саме обставин спрямовані ті чи інші дії, про що свідчить той чи інший виявлений факт або обставина. Чим більше інформації, яка відноситься до розслідуваної події в цілому і до об’єкта майбутнього огляду зокрема, має слідчий, тим більш цілеспрямованим буде огляд (з цих позицій очевидно, що додатковий, а також повторний огляд носять більш цілеспрямований характер, ніж основний і первинний).

Методичність – це застосування найбільш ефективних для даних об’єктів і в даних обставинах прийомів огляду.

Перераховані загальні положення тактики слідчої огляду тісно пов'язані один з одним і взаємообумовлені. Їх сукупність і є та тактична основа, на якій будується проведення огляду, яка визначає, з точки зору криміналістики, вимоги, що пред'являються до цього слідчому дії.

Справді, не можна забезпечити об'єктивності огляду, не домігшись його повноти, яка у свою чергу досягається активністю, методичністю і послідовністю його проведення.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Криминалистика 4

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.