План

Вступ

1. Cуть нестандартних форм діяльності при викладанні математики

2. Класифікація нестандартних форм організації навчання

3. Педагогічні умови використання нестандартних форм навчання на уроках математики

4. Підвищення пізнавальної активності учнів з використанням нестандартних форм проведення уроків математики

Висновок

Список використаної літератури

2. Класифікація нестандартних форм організації навчання

Класифікація нестандартних уроків ще не склалася, але добірка їх уже досить різноманітна. Аналіз робіт науковців (Т. Байбара, Н. Вакарчук, Л. Варзацька, О. Савченко, Г. Тарасенко, В. Шпак та ін.), методистів (В. Авер’янова, Д. Вельбрехт, В. Заворотнюк, Г. Лисенко, Н. Токар та ін.), ознайомлення з досвідом роботи педагогів-практиків дають підстави заявити, що форми уроків, які застосовуються в сучасній початковій школі, можна згрупувати наступним чином:

бінарні уроки;

віршовані уроки;

інтегровані (міжпредметні) уроки;

уроки-дискусії (урок-діалог, урок-диспут, урок запитань і відповідей, урок-засідання, урок-круглий стіл, урок-практикум, урок-прес-конференція, урок-проблемний стіл);

уроки-дослідження (урок-знайомство, урок-панорама ідей, урок-пошук, урок-самопізнання, урок «Що? Де? Коли?»);

уроки-звіти (урок-аукціон,, урок-інтерв’ю, урок-композиція, урок-огляд знань, урок-презентація, урок-ярмарок);

уроки-змагання (урок-брейн-ринг, урок-вікторина, урок-КВД – конкурс винахідливих та допитливих, урок-КВК – конкурс веселих та кмітливих, урок-конкурс, урок-мозкова атака, урок-турнір);

уроки-мандрівки (урок-екскурс, урок-екскурсія, урок-марафон, урок-подорож);

уроки-сюжетні замальовки (урок-віночок, урок-драматизація, урок-казка, урок-ранок, урок-фестиваль, урок-усний журнал).

Розглянемо їх більш детально.

Бінарні уроки − це нестандартні уроки, на яких матеріал даної теми подається блоками з різних навчальних дисциплін. Щоб провести ефективно бінарний урок слід дотримуватися наступних етапів підготовки:

ознайомлення вчителя з чинними програмами;

знаходження суміжних тем у програмах з різних навчальних дисциплін;

складання структури запланованого уроку;

написання плану конспекту.

Бінарним урокам з математики притаманні значні педагогічні можливості: учні одержують багатогранні знання про об’єкт вивчення, у них формуються вміння переносити знання з однієї площини в іншу, стимулюється аналітико-синтетична діяльність, формуються уміння аналізувати і порівнювати.

Віршовані уроки¾ це нестандартні уроки, що проводяться у віршованій формі.

Як правило, ці уроки підсумовують вивчені теми, тобто є узагальнюючими, їх структура подібна до уроків узагальнення та систематизації знань. Віршовані уроки максимально зосереджують увагу учнів, бо матеріал подається стисло - віршами і не можна пропустити основне, треба зрозуміти його чітко виділити й зробити висновки. Такі нестандартні уроки стають справжнім святом для учнів і вчителя. Пропонується використовувати віршовані уроки раз на місяць.

Інтегровані уроки поєднують у собі декілька навчальних дисциплін. Підготовка полягає у аналізі календарного плану, зіставлення матеріалів різних навчальних дисциплін, визначення завдань та цілей уроку, «конструювання конспекту» уроку.

Залежно від предметів уроки можуть інтегруватися:

¾урок математики з образотворчим мистецтвом;

¾урок математики та української мови з природознавством;

¾урок української мови з трудовим навчанням та математикою.

Урок-казку треба проводити, використовуючи казкових персонажів, героїв мультфільмів, кінофільмів. Такі уроки супроводжуються кольоровими ілюстраціями, різнобарвними зображеннями, які викликають в учнів естетичні емоції, відчуття краси математики через казку. На уроках, на яких є час для казки, завжди панує гарний настрій, а це ¾ запорука продуктивної праці. Урок – казку варто проводити 2-3 рази на рік.

Урок-звіт проводиться наприкінці семестру з метою перевірки знань, умінь і навичок учнів з однієї або кількох тем.

Уроку-звіт планується завчасно вчителем. Значення уроку-звіту позитивне: повторення вивченого матеріалу сприяє розвиткові пам’яті, мислення, вміння виступати перед аудиторією; вдосконалювати вміння та навички аналізу та синтезу. У дітей продовжується формуватися світогляд. Також урок-звіт сприяє розвитку артистизму, мовлення, уміння спілкуватися, виховують культуру поведінки. Не слід забувати і про психологічні особливості молодшого школяра: кожній дитині треба дати можливість самоствердитися.

Урок-мандрівка – це поїздка, але тільки в уяві, подумки, за допомогою власної фантазії і за сприянням тих умов, які оточують учня. Основний позитивний момент уроку-мандрівки полягає в тому, що учні відчувають себе мандрівниками-дослідниками, першовідкривачами, вченими-науковцями, які вирішують важливу проблему. Діти самі роблять висновки, підсумки-узагальнення.

Складові компоненти уроку-мандрівки:

1.Підготовка вчителя та учнів до уроку.

2.Проведення заняття.

3.Підбиття підсумків.

Структура уроку-мандрівки.

1.Організаційний момент.

2.Ознайомлення з темою та правилами проведення уроку-мандрівки.

3.Визначення мети й завдань уроку.

4.Систематизація, узагальнення, засвоєння знань, умінь та навичок.

–Фронтальне опитування.

–Відповідь на проблемне питання.

–Індивідуальна робота учнів.

–Поділ класу на групи.

–Дидактична гра.

5.Підсумок уроку.

6.Домашнє завдання.

Таким чином, урок-мандрівка сприяє розвиткові уяви і фантазії, мови і мислення, інтересу до вивчення математики.

Урок-гра – не самоціль на уроці, а гра − це засіб навчання і виховання. Гру не слід плутати із забавою. На дидактичну гру потрібно дивитись як на вид творчої діяльності в тісному взаємозв’язку з іншими видами навчальної діяльності.

Гра – творчість, гра – праця. В процесі гри у дітей виробляється звичка зосередитись, мислити самостійно, розвивається увага, потяг до знань. Захопившись, діти не помічають, що вчаться: пізнають, запам’ятовують нове, орієнтуються в нестандартних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають уяву та фантазію. Навіть найпасивніші діти включаються в гру з великим бажанням, прикладаючи всі зусилля, щоб не підвести товаришів по грі. Під час гри діти, як правило, уважні, зосереджені і дисципліновані.

Урок-змагання передбачає у своїй підготовці об’єднання учнів у команди, за вибором вчителя або за власним бажання учнів, підготовку дидактичного матеріалу. 

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 22

Бесплатная работа

Закрыть

Нестандартные уроки математики в 1-4 классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.