План

1. Завдання вивчення розділу нумерації цілих невід’ємних чисел.

2. Різні підходи до трактування цілих невід’ємних чисел та нуля в початковому курсі математики. Натуральний ряд чисел. Особливості десяткової системи числення.

3. ТМО побудови дочислового періоду.

4. ТМО вивчення цілих невід’ємних чисел в концентрі «Десяток».

5. ТМО вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел в концентрі «Сотня».

6. ТМО вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел в концентрі «Тисяча».

7. ТМО вивчення нумерації багатоцифрових чисел.

3. ТМО побудови дочислового періоду.

Дочисловий період - це вивчення математики з перших днів навчання в школі

Мета: виявлення тих математичних уявлень, якими володіють діти на момент приходу до школи

Вчитель повинен перевірити ЗУНи учнів, тому повинен побудувати таблицю

№ п∕п П. І. П. Властивості та відношення предметів(1тема) Розміщення предметів у просторі (2 тема) Групи предметів (3 тема)

Теми, які містить дочисловий період:

1. Властивості та відношення предметів.

2. Взаємне розміщення предметів у просторі.

3. Групи предметів.

Із досвіду роботи вчителів використовують таку систему вправ до 1 теми «Властивості та відношення предметів»:

1. Які предмети ви бачите, знаєте у школі?

2. Яке дерево вище, нижче, однакове за висотою?

3. Яке дерево товстіше,тонше, однакове за шириною?

4. Яке дерево ближче, далі, на однаковій відстані знаходиться за вікном?

5. Яка геометрична фігура більша, менша тощо?

Система вправ і завдань, які використовують до 2 теми «Взаємне розміщення предметів у просторі» дочислового періоду:

1. Який предмет знаходиться ближче(далі) від нас:праворуч, ліворуч, зверху, знизу?

2. Покладіть трикутники на парті ліворуч, праворуч, по середині, між зошитам і пеналом тощо.

3. Поставте точку на верхній, нижній, лівій, правій лінії клітинки зошита.

4. Що ви бачите на малюнку ліворуч, праворуч, зверху, знизу тощо.

Система вправ, яку використовують до 3 теми «Групи предметів» дочислового періоду:

1. Полічи скільки предметів на малюнку.

2. Який предмет більший, менший?

3. Яким за порядком знаходиться предмет?

4. Полічи в прямому, зворотному порядку?

5. Яку цифру тримаю в руці?

6. Покажіть цифру, яка позначає скільки трикутників я показую (вчитель тримає 4 трикутника).

7. Покажіть за допомогою паличок, яке число позначає ця цифра (вчитель тримає цифру 4).

8. Порівняйте множини предметів.

9. Що зробити, щоб предметів було порівну?

ЗАВДАННЯ. З програми виписати державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів з даної теми.


4. ТМО вивчення цілих невід’ємних чисел в концентрі «Десяток».

Методика роботи над будь-яким питанням з необхідністю вимагає дотримання певних етапів, серед яких виділяють:

підготовчий період до сприймання нового матеріалу, на якому проводиться актуалізація опорних знань, умінь і навичок, без яких засвоєння нового матеріалу неможливе. Основною метою цього етапу є підготовка учнів до вивчення нового.

ознайомлення учнів з новим матеріалом;

формування знань, умінь і навичок.

Підготовча робота до вивчення нумерації чисел у межах десяти відбувається у дочисловому періоді. Підготовчий період до вивчення нумерації чисел в межах 10 розпочинається з першого уроку математики і закінчується на першому уроці з теми «Нумерація».

На вивчення кожного числа і цифри відводяться такі уроки (система уроків):

1. Утворення числа і написання цифри.

2. Порівняння чисел.

3. Склад числа.

Наприклад, вивчення числа 4 відбувається на таких трьох уроках: 1) число і цифра 4. Утворення числа. Написання цифри 4; 2) порівняння чисел у межах 4. Лічба у межах 4 і написання цифри 4; 3) склад числа 4. Лічба та написання цифр. Методика роботи на кожному уроці, присвяченому відповідному числу, аналогічна, але в міру формування у дітей відповідних знань, потрібно надавати їм більшої самостійності. На кожному з названих уроків необхідно широко використовувати предметно-практичні дії з роздавальним матеріалом і розгляд малюнків підручника чи наочних посібників. Всі предметно-практичні дії повинні виконуватися всіма учнями під керівництвом вчителя, а тому вчитель повинен спочатку демонструвати ці дії, а лише потім їх виконують учні. Разом з тим, не слід забувати, що для деяких учнів від предметно-практичних дій доведеться відмовлятися дуже швидко, бо інакше ми будемо лише гальмувати їх розвиток. Поступово від загально-класних демонстрацій, які виконує спочатку вчитель, а потім діти, треба переходити до практично-предметних дій, які виконують самі діти.

Аналіз системи вправ підручників, вивчення досвіду роботи вчителів свідчить, що основними типовими вправами, які використовуються на 1 уроці є наступні:

1) лічба предметів скінченних множин, чисельність яких характеризується числом, що розглядається;

2) утворення числа з попереднього і одиниці;

3) співвіднесення кількості предметів з числом і числа з відповідною кількістю предметів;

4) порівняння числа, що розглядається, з одиницею;

5) вибіркова лічба в межах числа, що розглядається, як кількісна, так і порядкова;

6) розгляд і написання відповідної цифри.

На 2 уроці використовують таку систему вправ:

1) порівняння чисел на основі даних впорядкованих предметних множин;

2) самостійне утворення впорядкованих предметних множин для порівняння даних чисел;

3) порівняння даних чисел на основі лічби;

4) порівняння чисел без опори на предметні множини чи натуральну послідовність.

На 3 уроці використовують таку систему вправ:

1) розгляд окремих випадків складу числа;

2) розгляд впорядкованої сукупності пар чисел на які можна розкласти дане число.

ЗАВДАННЯ. З програми виписати державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів з даної теми.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Теоретико-методические основы изучения нумерации многозначных чисел

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.