План

1. Історія розвитку методу проектів. 

2. Види навчальних проектів.

3. Проектно-технологічна діяльність учнів у трудовому навчанні: суть, функції.

4. Етапи проектно-технологічної діяльності учнів.

5. Методи проектної діяльності учнів у процесі трудового навчання. 

6. Реалізація методу проектів у трудовому навчанні.

5. Методи проектної діяльності учнів в процесі трудового навчання.

Відповідно до змісту нової навчальної програми з трудового навчання для 5-9-х класів учні ознайомлюються з такими методами проектної та конструкторської діяльності як:

 • метод фантазування;
 • метод зразків (алгоритмічний аналіз);
 • метод фокальних об'єктів;
 • метод створення образу ідеального об'єкта;
 • основи теорії розв'язування винахідницьких задач.
 • Метод фантазування.Пошуковий аналіз літературних джерел показав, що не існує окремо створеної методики фантазування під час розв'язування винахідницьких задач. Елементи такої методики можна віднайти у методі „мозкового штурму" або в алгоритмі розв'язування винахідницьких задача, що був розроблений вітчизняним винахідником та письменником-фантастом Г.С.Альтшуллером. Під час розв'язування винахідницьких задача вчений запропонував використовувати операції, що активізують фантазію конструктора. Змінюючи уяву про задачу, звільняються від впливу попереднього досвіду, і таким чином наближаються до розв'язку певної проблеми.

  Метод мозкового штурму „започаткував" фантазування як прийом пошуку творчих розв'язків. Створений В. Дж. Гордоном метод пошуку творчих рішень (так звана „Синектика") був удосконаленим продовженням мозкового штурму. При чому однією з головних професійних вимог до синектора є здатність до фантазування або абстрактних міркувань. Проте окремого визначення чи будь-якого іншого тлумачення цього прийому з наукової точки зору ми не знаходимо.

  Г.С.Альтшуллєр писав, що подальший розвиток методики фантазування призупинився тому, що не розроблено алгоритм створення фантастичних ідей. Аналіз теорії рішення винахідницьких задач та інших методів дає підстави зробити наступні висновки.

  По-перше. Під методом фантазування ми розуміємо такий спосіб спільної діяльності учнів та учителя, коли досягається уявлення не існуючого образу об'єкта (виробу), який функціонує і вирішує поставлену проблему, тобто є розв'язком певної проблеми, навіть якщо деякі елементи конструкції (або в цілому конструкція) цього об'єкта невідомі. Головною умовою методу фантазування є відсутність будь-яких обмежень, правил, постулатів, логічного та критичного мислення.

  По-друге. Процес створення фантастичних ідей можна представити у вигляді наступної структури.

  1.Постановка проблеми; що є недосяжним, і що необхідно покращити не залежно від того можливо це за нормальних фізичних умов чи ні?

  2.3’ясувати і чітко сформулювати причини (фактори), що заважають розв'язку проблеми.

  3.Припущення фантастичних умов, за яких зникають негативні фактори.

  4.Відтворення по-можливості з як найбільшою кількістю деталей і уточнень об'єкта або процесу, який реально функціонує за відсутності негативних факторів: форма, будова, принцип дії і т.д.

  5.Заміна фантастичних умов на реальні. Наприклад: сили тяжіння не існує, тоді проблема буде розв'язана. Далі необхідно замінити фантастичну умову (відсутність сили тяжіння) на реальну (це може бути пристрій, зміна форми конструкції, тобто будь що).

  Зрозуміло, що така структура може мати певні відмінності, які будуть виникати в залежності від змісту проблеми, яку вирішують. Чим простіша проблема тим природніше реалізуються метод фантазування. Так, для дітей 5-го класу є властивим вдаватися до фантазій у малюванні. Діти цього віку полюбляють уявляти себе космонавтом фантастичної ракети чи всюдихода, надшвидкісного автомобіля тощо. Головною вимогою з боку учителя в цій ситуації привчити дітей до того, що відправною точкою у фантазуванні має бути певна проблема або винахідницька задача, яку необхідно розв'язати. Зрозуміло, що рівень складності має бути для початку досить низьким аби не знизити інтерес до творчого пошуку. З часом, з кожним старшим класом, проблематика завдань має ускладнюватися, і відповідно фантазування трансформуватися у більш складні системи пошуку.

  На початковій стадії учитель може вдаватись до наступної методики. На уроці в 5-му класі дітям пропонують пофантазувати над творенням форми будь-якого виробу, який є посильним для виготовлення учнями цієї вікової категорії. При цьому необхідно на початкових стадіях використання методу фантазування не ставити занадто абстрактних завдань на зразок: „Фантазуючи створіть форму виробу, який вам найбільш подобається". Навчання має починатись з більш конкретних дій. Так. спираючись на знання дітей з математики варто пригадати ізометричні фігури, які вони засвоїли на уроках математики чи образотворчого мистецтва. Після обговорення таких питань як: „Що таке квадрат?", „Прямокутник?", „Трикутник?" переходять до створення форми майбутнього виробу. Учителю варто пояснити, що над створенням форми виробу працює художник - конструктор (дизайнер). Він, розробляючи форму майбутнього об'єкту технологічної діяльності, використовує різноманітні прийоми, наприклад вдається до аналогій. Тобто переносить форми об'єктів, які створила природа, на той об'єкт, який буде виготовлятись. Такі форми, і їх використання під час конструювання виробів, дизайнери називають біоформами. Після цього учитель пропонує дітям створити декілька варіантів форми кухонних дошок, які будуть використовуватись за різним призначенням: під час обробітку зелені (кухонна дошка може мати форму яблука), риби (форму риби), м'яса (форму свійської тварини). Далі завдання можна поступово ускладнювати від конкретних прикладів до більш абстрактних. Учитель може запропонувати дітям об'єднати геометричні фігури при конструюванні форми (контурів) трактора, літака - якщо виготовляється контурна іграшка, або поличка для книг, підвазонника - якщо проектується інший виріб. Лише після цього можна ставити перед класом більш складне (у плані абстрактності) завдання - створення певного образу виробу за інтересом учнів, і перенесення його на папір. З часом учні зможуть розв'язувати більш складні конструкторські задачі використовуючи фантазування не лише в процесі створення контурів виробу але й безпосередньо в його конструкції. Цей перехід може бути реалізовано при використанні наступних методів проектування.

  Метод зразків (алгоритмічний аналіз). Вказаний-метод є спрощеним варіантом методу, що носить назву: „Алгоритм розв'язання винахідницьких задач" (АРВЗ), який запропонував Г.С.Альтшуллєр. Суть цього методу полягає в послідовному виконанні дій з виявлення, уточнення і усунення технічних протиріч. В АРВЗ за Альтшуллєром використовується чотири механізми усунення протиріч:

 • формулювання ідеального рішення (або прийом створення ідеального об'єкта);
 • перехід від технічного протиріччя до фізичного;
 • усунення фізичного протиріччя;
 • застосування операторів, що відображають інформацію в найбільш ефективних способах подолання протиріччя (списки і таблиці використання типових прийомів, таблиць).
 • Характеристики работы

  Реферат

  Количество страниц: 27

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Метод проектов в трудовом обучении

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.