Департамент вищої освіти

Департамент вищої освіти є структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України.
До складу Департаменту входять:
- відділи:
інформаційно-аналітичної роботи
нормативного забезпечення вищої освіти
педагогічної та післядипломної освіти
університетської освіти;
- сектори:
доуніверситетської освіти
військової та спеціальної освіти.

У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання нормативно-правових актів, рішень колегії МОН, наказів і розпоряджень Міністра та його заступників, перспективних та робочих планів роботи і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Департамент аналізує і узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належить до його компетенції, розробляє нормативно-правове забезпечення вищої освіти.

До основних завдань Департаменту належить:
провадження аналітично-прогностичної діяльності у сфері вищої освіти, визначення тенденцій її розвитку, впливу демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери;
формування стратегічних напрямів розвитку вищої освіти, розроблення організаційного і правового механізму її функціонування з урахуванням науково-технічного прогресу та інших факторів;
розроблення проектів законодавчих актів і нормативних документів з питань вищої освіти;
участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері вищої освіти, координація роботи з питань вищої освіти центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади;
оптимізація мережі вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти та їх структурних підрозділів;
формування пропозицій і розміщення державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;
розроблення системи прийому до вищих навчальних закладів;
розроблення і реалізація системи профорієнтації молоді на здобуття вищої освіти та створення і практичне впровадження програм виявлення й освітнього росту талановитої молоді;
формування переліку галузей знань і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
організація розроблення стандартів освітньої діяльності і стандартів вищої освіти;
організація підготовки кадрів у рівневій системі вищої освіти, інтегрування навчальних закладів різних типів у навчальні, навчально-науково-виробничі комплекси;
організація системи доуніверситетської освіти;
участь в організації освітнього процесу та державної атестації під час підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти;
участь в організації професійно-практичної підготовки кадрів, сприяння вищим навчальним закладам у доборі місць виробничої практики та працевлаштування випускників;
формування завдань на проведення наукових досліджень з проблем вищої освіти;
узагальнення світового і вітчизняного досвіду розвитку вищої освіти;
організаційна робота щодо інтеграції вищої освіти України в Європейський простір вищої освіти.

Нормативно-правова база

Наказ Міністерства № 47 від 26.01.2015 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2015 року за №132/26577
Наказ Міністерства № 83 від 02.02.2015 «Щодо внесення змін до наказу МОН від 16.12.2014 № 1474 «Щодо обсягу державного замовлення»
Лист Міністерства №1/9-32 від 26.01.2015 «Щодо одночасного зайняття або суміщення посад у вищому навчальному закладі»
Наказ Міністерства № 1555 від 31.12.2014 «Про підсумки Міжнародного студентського турніру з історії»
Наказ Міністерства № 1474 від 16.12.2014 «Щодо обсягу державного замовлення»
Наказ Міністерства № 1405 від 28. 11. 2014 «Про виплату стипендій Президента України переможцям IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»
Лист Міністерства № 1/9-616 від 28.11.2014 «Щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів»
Наказ Міністерства № 1300 від 12.11.2014 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 0401 «Природничі науки», 0503 «Розробка корисних копалин», 0505 «Машинобудування та матеріалообробка», 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати», 0513 «Хімічна технологію та інженерія», 0601 «Будівництво та архітектура», 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»
Наказ Міністерства № 1315 від 13.11.2014 "Щодо проведення регіональних нарад-семінарів"
Лист Міністерства № 1/9-579 від 07.11.2014 "Щодо участі у проекті ТЕМПУС INNOLAB"
Наказ Міністерства № 1286 від 10.11.2014 "Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів на 2014/15 навчальний рік"
Наказ Міністерства № 1252 від 03.11.2014 р. «Про призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів на І семестр 2014/2015 навчального року»
Наказ Міністерства № 1172 від 15.10.2014 "Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році"
Закон України від 3 липня 2014 року № 1575-VІІ «Про внесення змін до Законів України «Про освіту» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо гарантій для студентів, аспірантів, педагогічних, науково-педагогічних працівників»
Наказ Міністерства № 1193 від 21.10.2014 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015»

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Высшее образование в Украине и управления высшим образованием

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.