План

І. Вимоги до соціального працівника.

1. Знання, якими повинен володіти соціальний працівник.

2. Вміння і навички.

3. Вимоги до соціального працівника.

ІІ. Специфіка корекціної роботи з різними клієнтами проблемних груп.

Робота із маргіналами

Соціальна робота з алкозалежними клієнтами

Робота з наркоманами

Соціальна робота з особами без постійного місця проживання

Робота з військовими та їх сім'ями.

Робота з ув'язненими.

Робота з інвалідами.

Робота з мігрантами.

Робота з жертвами насильства.

Робота з людьми похилого віку

Робота із сексуальними меншинами та особами, які займаються проституцією.

Робота з людьми суїцидальної поведінки.

Робота з особами «емоційного згоряння».

Література

Згідно з циклом спеціальних дисциплін соціальний працівник має знати:

 • особливості соціальної екології, методи оцінки стану навколишнього середовища, володіти екологічною культурою:
 • актуальні проблеми геронтології, методи організації медико-соціального обслуговування людей похилого віку та специфіку роботи з даною категорією;
 • методи соціальної статистики, використання статистичних вимірів у соціальній роботі;
 • конкретний досвід діяльності місцевих органів і центрів соціального захисту населення та його використання в практичній роботі;
 • як використовувати в практичній діяльності особливості спеціальної підготовки: організувати допомогу населенню, соціальну роботу в трудових колективах, медико-соціальну допомогу населенню, соціальну роботу з молоддю, сім'ями та дітьми, соціальну реабілітацію і трудотерапію, роботу з особами похилого віку та людьми з особливими потребами тощо.
 • Соціальний працівник повинен уміти:

 • володіти методикою і технологією соціального прогнозування та проектування, використовувати отримані знання в реальних проектах;
 • володіти процедурою і методами соціальних інновацій, творчо використовувати інновації в практиці соціальної роботи;
 • застосовувати отримані знання для розв'язання сучасних проблем зайнятості населення, вести соціальну роботу серед безробітних, надавати їм моральну та матеріальну підтримку, допомагати в працевлаштуванні;
 • використовувати поглиблені знання спеціальних розділів психології та педагогіки соціальної роботи;
 • вести соціальну роботу з урахуванням сучасної етнографічної та демографічної ситуації;
 • володіти методикою дослідницької роботи при аналізі конкретних явищ і процесів в соціальній сфері, використовувати і впроваджувати отримані результати досліджень.
 • Окрім цього, соціальний працівник повинен уміти просто і грамотно говорити і писати, навчати інших, уважно і доброзичливо реагувати на емоційні і кризові ситуації, бути прикладом у професійних стосунках, пояснювати складні психосоціальні явища, ефективно організовувати свою роботу, шукати джерела і отримувати засоби для допомоги іншим.

  Важливим моментом професійної соціальної роботи є міждисциплі­нарний підхід до розв'язання проблем, які виникають у клієнта. Працюючи у складі міжпрофесійних груп разом із лікарями, педагогами, соціологами, практичними психологами, соціальними юристами, соціальний працівник має можливість комплексно вирішувати проблеми сім'ї, окремої особистості чи соціальної групи, безумовно, спираючись на потенціал даного суб'єкта.

  Таким чином, структура професійних обов'язків соціального праців­ника досить складна і різноманітна, а обсяг знань, умінь і навичок цього спеціаліста не може обмежуватись характеристиками, які закладені у посадових інструкціях. Вона постійно розвивається і вдосконалюється, що передбачає постійний розвиток особистості соціального працівника, його перепідготовку і підвищення кваліфікації.

  На думку О.Б. Бєлінської, серед важливих вимог до соціального працівника слід віднести і таку, як "педагогічна культура соціального працівника". До структурних елементів педагогічної культури, як правило, відносять педагогічні здібності, педагогічну майстерність, психолого-педагогічну спрямованість особистості, мистецтво спілкування з людьми і культуру професійної поведінки.

  До соціального працівника пред'являються наступні кваліфікаційні вимоги.

  1. Вимоги до особистісних якостей:

  гуманістична спрямованість особистості;

 • особиста і соціальна відповідальність;
 • почуття власної гідності й поважання гідності іншої людини;
 • емпатичність;
 • готовність зрозуміти іншу людину і надати їй всебічну допомогу і підтримку.
 • 2. Вимоги до діяльності:

  а) до посадових обов'язків:

 • організація соціальне значущої діяльності для клієнта серед населення;
 • соціально-правовий захист клієнта;
 • координація діяльності різних громадських і державних організацій для підтримки клієнта;
 • б) до професійних знань і вмінь:

  вміти бачити проблеми клієнта, діагностувати їх;

 • вміти визначати характер необхідної допомоги, надавати кон­сультації в своїй роботі, а також застосовувати корекцію та реабілітацію;
 • в) до рівня сформованості діяльністно-рольових вмінь;

 • вміти встановлювати партнерські стосунки зклієнтом, форму­вати нові соціальні ролі у клієнта і т.п.
 • 3. Вимоги до особливостей соціальної взаємодії соціального працівника і клієнта:

  вміти координувати соціальні зв'язки і стосунки, свої власні дії на основі навичок спостереження, відбору та аналізу соціально значущої інформації тощо.

  Характеристики работы

  Реферат

  Количество страниц: 22

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Специфика социально-педагогической деятельности

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.